Palautetta Takkavitsankujan katusuunnitelmaluonnoksesta

Puhekupla 10
Keskustelu | Espoon kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista tai uskonnollista mainontaa.

Perustiedot

Päättynyt: 13.4.2022

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Takkavitsankuja eli vanha Kuusitie

Profiilikuvan paikka

Aki Leikas
12. huhtikuuta 2022 kello 19.55.43

Takkavitsankujan kääntöpaikka on lunastettu 1990 - luvulla tontistamme tiealueeksi, ei parkkipaikaksi. Suunnitellun kahden parkkipaikan kohdalta on meillä ollut tarkoitus tehdä tonttiliittymä, kun hanke toteutuu. Kapealta tieltä on ollut hankala kääntyä suuremmalla autolla pihaan. Suunnitelmamme ei ole vuosikymmenien aikana muuttunut, joten vastustamme parkkipaikkoja.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

Aki Leikas
13. huhtikuuta 2022 kello 8.24.57

049-040-0317-0005

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

12. huhtikuuta 2022 kello 21.16.57. Kommentti poistettu.


Takkavitsankujan yläpään kallion tuomat haasteet

Käyttäjän profiilikuva - halakosaari

@halakosaari
12. huhtikuuta 2022 kello 21.24.23

Takkavitsankuja 6 kohdalla oleva liittymä on suunnitelmassa todella kapea. (Viimeinen liittymä kääntöympyrän vieressä) Pihasta noustaan jo nykyisellään hyvin jyrkästi Takkavitsankujalle ja on etenkin talvisin todella haastava, jyrkän käännöksen ja jyrkän nousun vuoksi. Samoin jätehuollolla on ollut ongelmia tien päässä. Näistä syistä liittymästä olisi saatava niin leveä kuin mahdollista.

Yllä olevaan liittyen suunnitelmassa on huomioitava, ettei Takkavitsankujalta valuisi enää vettä Takkavitsankuja 6 tontille liittymäalueelta. Ja toistaalta kun suunnitelmassa on piirretty hulevesikaivo keskelle kääntöympyrää, niin on varmistettava, ettei Takkavitsankuja 6 liittymästä tule liian korkeaa kielekettä, johon auton pohjat osuvat. Edellä mainittujen asioiden huomioimiseksi Takkavitsankujan yläpään kalliokielekettä tulisikin madaltaa räjäyttämällä huomattavasti suunnitelmaan merkittyjä korkomerkkejä enemmän.

Kun kadun rakentamisessa joka tapauksessa jouduttaneen räjäyttämään kalliota, niin miten työnaikainen kulku on tarkoitus järjestää kapean Takkavitsankujan päässä asuville?

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

Samu Kallio
13. huhtikuuta 2022 kello 6.21.43

Tämä Takkavitsankujan korkeusprofiilin korjaaminen on avaintekijöitä perusparannuksen onnistumisessa. Korjatulla korkeusprofiililla voidaan 1) taata varma huolto- ja pelastusyhteys Takkavitsankuja 6:n pihaan ilman joka talvisia murheita pääseekö pihasta ajamalla pois ja 2) minimoida pintavesien määrää Takkavitsankuja 6:n pihaan ilman nykyisiä virityksiä.

Pintavesien ohjaus kääntöympyrän keskelle tulee suunnitella niin, että se ei entisestään lisää korkeuseroja Takkavitsankuja 6:n autopihan ja tienpäädyn eikä tienpäädyn ja tien lakipisteen välisiä korkeuseroja.

Aikoinaan, about noin 2014-2015, kun tieltä pihaan valuvien pintavesien ohjaukseen viritetty öljysoravalli rakennettiin, silloinen tiemestari (?) mainitsi tienkorkeusprofiilin olevan väärä ja hyvästä suunnitelmasta poikkeava. Päädyttiin valliviritykseen. Nyt tehtävässä kunnostusurakan suunnitelmassa asia tulee korjata.

Ilmianna |

Pysäköintipaikat ja liikennemerkit

Käyttäjän profiilikuva - halakosaari

@halakosaari
12. huhtikuuta 2022 kello 21.25.04

Olemme huolissamme myös vähäisestä pysäköintipaikkojen määrästä luonnoksessa. Takkavitsankujan päässä olevan kääntöpaikan yhteydessä olevat kaksi autopaikkaa tuntuvat olevan hyvin väljästi suunniteltu ja kyseiseen kohtaan saisi varmastikin mahtumaan kolmekin autopaikkaa vierekkäin. Toisaalta tien alkupäässä voisi harkita mahdollisuutta toisen ajokaistan sallimiseksi pysäköintikäyttöön ilta, yö ja viikonloppuaikaan.

Millaisia liikennemerkkejä kadulle on suunnitteilla? Olisi hyvä, jos jollain merkillä rajoitettaisiin pidempiaikaista pysäköintiä, jotta vähät autopaikat eivät täyty pitkäaikaisesti säilytettävistä autoista. Toisaalta miten varmistetaan, ettei kääntöympyrää käytetä parkkipaikkana?

Ilmianna |

Reunanurmikkojen sijaan jotain helppohoitoisempaa

Käyttäjän profiilikuva - halakosaari

@halakosaari
12. huhtikuuta 2022 kello 21.26.16

Suunnitelmassa kuvataan reunakivien ulkopuolinen alue nurmikoksi. Kukahan näitä ehtii kaupungilta kesäisin leikkaamaan, löytyisiköhän näillä vähäisille ja kapeille nurmikaistaleille jotain muuta kaupungin kunnossapidon kannalta helppohoitoisempaa ratkaisua? Muuten tiedän jo valmiiksi, että jos kadun varrella asuvat eivät niitä itse leikkaa, tuskin kaupunkikaan ehtii kuin muutaman kerran kesässä näihin käsiksi.

Ilmianna |

Rakentamisen aikainen huolto- ja pelastusyhteys

Profiilikuvan paikka

Samu Kallio
13. huhtikuuta 2022 kello 6.00.46

Suunnitelmassa tulisi olla selvitys varsinaisen rakentamisvaiheen aikaisen huoltoreitin (postit ym kotiinkuljetukset ja roskat) ja pelastusajoneuvojen tieyhteyden järjestämisestä Takkavitsankujan yläpäässä sijaitsevien sumppuun jäävien asuttujen kiinteistöjen luokse.

Ilmianna |

Vastauksia kommentteihin

Profiilikuvan paikka

@tanttni
21. huhtikuuta 2022 kello 11.45.15

Takkavitsankuja 6 tonttiliittymän leveys ja kadun hulevesiongelmat

Vaikka katusuunnitelmassa ei vahvistetaan tontin ajoliittymän leveyttä, voimme sitä leventää metrillä-puolellatoista länteen päin. Katusuunnitelmavaihetta seuraavassa rakennussuunnitelmassa esitetään tarkemmin kadun tasaus, mutta suunnitellun kääntöpaikan kohdalta kadun tasausta tullaan laskemaan jonkin verran nykyiseen nähden. Katualueen rajoilla liitytään nykyisiin maanpintoihin. Kiinteistön liittymän kaltevuudet tulevat olemaan kadun rakentamisen yhteydessä tehtävien tasausmuutosten jälkeen nykyistä maltillisemmat.
Kääntöpaikan keskellä oleva hulevesikaivo on umpikantinen huleveden tarkastuskaivo. Kadun ajorata rajataan reunakivin. Ajoradan sivukaltevuuden on suunniteltu olevan etelään päin (paalutussuunnassa oikealle) kalteva (3 %). Kääntöpaikan kaakkoiskulmauksessa on tämän osa-alueen alin kohta ja näin sinne on esitetty hulevesiä varten ns. kitakaivo. Katualueen tasauksen muutoksien suuruutta rajaavat tässä kohteessa olemassa olevien tonttiliittymien korkeudet katualueen ja tontin rajoilla. Takkavitsankujan tasausta esim. juuri kääntöpaikalla alennetaan nykyisten ajoliittymien sallimissa rajoissa. Tehtävät tasausmuutokset tulee kuitenkin voida tehdä katualueella.


Kadun rakentamisen työnaikainen kulku

Kadunrakennustöissä tuleva urakoitsija joutuu laatimaan kohteen toteuttamisesta suunnitelman, jossa rakennuttajalle (Espoo) esitetään, miten rakentaminen tullaan järjestämään esim. töiden vaiheistuksin siten, että kaikille tonteille säilyvät ajo- ja kulkuyhteydet sekä myös toimivat vesihuolto- ja muut tekniset verkostot.


Pysäköintipaikkojen määrä

Ottaen huomioon kadun pituusprofiilin ja tonttiliittymien paikat niin kadunvarrelle saadaan kaksi pysäköintipaikkaa. Kääntöpaikan parkkipaikkojen sijaintia tutkitaan vielä erikseen.


Liikennemerkkisuunnitelmat

Käytettävät liikennemerkit määritellään tarkemmin seuraavassa rakennussuunnitteluvaiheessa. Yleensä vastaavissa espoolaisissa kohteissa pysäköintipaikoilla on aikarajoitus. Pysäköinninvalvonta valvoo niiden noudattamista.


Kadun nurmialueiden hoito

Tontinomistajille kuuluu enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan siistinä pitäminen, joko niittäminen tms puhtaanapito. Kaupungin yhtenäisen ilmeen vuoksi käytämme vain nurmetusta pintamateriaalina.

Ilmianna |