Kommentoi Salon kaupunkikeskusta 2030 -visioluonnosta

Puhekupla 366
20.4.2022 | Salon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kiitos kaikille vastanneille! Tiedotamme Salon kaupungin verkkosivuilla hankkeen etenemisestä.

Salon kaupunkikeskustan visioluonnoksen kansikuva

Salon kaupunkikeskusta 2030 -visioluonnos perustuu Salon vahvuuksien hyödyntämiseen, viihtyisämmän oleskelu-, ostos- ja palveluympäristön sekä saavutettavuuden ja keskusta-asumisen kehittämiseen.

Kysyttäessä keskustan vahvuuksia esille nousevat siisteys, rauhallisuus, vehreys ja turvallisuus. Kehittämisen alueina nähdään tori ja jokiranta.

Tutustu visioluonnokseen ja selvitykseen, jotka löytyvät lisätiedoista ja kerro 19.4. mennessä viekö visio Salon kaupunkikeskustaa oikeaan suuntaan.


Vetovoimainen kaupunki vaatii toimivan ja elävän keskustan. Keskustojen tulee löytää uudenlaisia toimintoja ja tiloja sekä osallistamisen ja yhteistyön malleja, joilla varmistetaan asukkaiden viihtyvyys sekä nykyisten ja uusien yritysten toimintaedellytykset keskustoissa myös tulevaisuuden muutoksissa. Salon kaupungin strateginen tavoite on asukasmäärän ja työpaikkojen määrän kasvattaminen, siksi projektissa keskustan elävyyttä lähestyttiin erityisesti keskusta-asumisen, liikkumisen, saavutettavuuden, kaupunkielämän sekä yritystoiminnan houkuttelevuuden näkökulmista.

Toimivan ja elävän kaupunkikeskustan kehittäminen edellyttää yhteisen vision jakamista sekä toimivaa yhteistyötä kaupungin, päättäjien, yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaikkien salolaisten kesken. Salon kaupunkikeskusta 2030 visio on laadittu yhteistyössä Turun yliopiston ja Salon kaupungin kanssa vuoden 2020 aikana. Sen laatimisessa on osallistettu hieman yli 1000 salolaista tai Salosta poismuuttanutta asukasta sekä yrittäjiä erilaisin menetelmin; haastatteluin, työpajoin sekä kyselyin.

Kommentoinnin jälkeen visioluonnoksen ja selvityksen käsittely jatkuu kaupungin toimielimissä.

Ehdotus Salon keskustavisioksi 2030

Salon keskustaselvitys 2030

Lisätietoja: https://salo.fi/tyo-ja-yrittajyys/kilpailukyvyn-kehittaminen/salon-kaupunkikeskusta-2030/


Perustiedot

Päättynyt: 20.4.2022

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:
  • Salo

Liitteet

Ilmianna