Siirry sisältöön

Kainuun alueella on valmistelussa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025, Ota kantaa!

Puhekupla 17
28.6.2022 | Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Yhteenveto lausuntokierros:

Suunnitelman luonnos oli lausuntokierroksella otakantaa.fi verkkopalvelussa ajalla 24.3.2022 – 21.4.2022. Keskusteluihin tuli 16 kannan ottoa. Palautteissa tuotiin esille muun muassa aikuissosiaalityön ja lastensuojelun yhteistyön vahvistamista, eri järjestöjen ja yhdistysten roolien moninaisuutta, huolta perustyön resursseista, tilastotietojen käyntimäärien lisäksi toivotaan tietoa hoidon laadusta, olisi syytä huomioida myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten tilanne ja perheiden mahdollisuudet saada tukea ja apua, kuntoutuspalvelujen huomioiminen laajasti ennaltaehkäisevässä työssä, toisen asteen koulutuksen näkökulman vahvistamista suunnitelmassa sekä lasten ja nuorten osallistamista heitä koskevaan päätöksentekoon ja suunnitelmien laatimiseen.

Palautteiden perusteella lausunnolla ollutta suunnitelmaa täsmennettiin ja huomioitiin suunnitelman kokonaisuudessa. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteen toimivuus, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saumattomuus. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Uudistuksella on vaikutus myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaan. Suunnitteluvelvoitteen lainsäädännöllistä sisältöä ollaan myös uudistamassa, joten Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan ja täydentämään niiltä osin vuoden 2023 aikana.

Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille!

Hyvinvointisuunnitelman käsittely:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus käsitteli suunnitelmaa 11.5.2022 (§ 134), suunnitelma on hyväksytty  yhtymävaltuuston käsittelyyn 27.6.2022 (§12). Yhtymävaltuusto hy­väk­syi las­ten ja nuor­ten hyvinvointisuunnitelman vuo­sil­le 2022–2025 ja lä­het­ti suun­ni­tel­man hy­väk­syt­tä­väk­si Kai­nuun so­ten jä­sen­kun­nil­le ja Kai­nuun hyvinvointialueelle.

None

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lastensuojelulain mukainen suunnitelma, joka on laadittava ja tarkistettava vähintään kerran valtuustokauden aikana. Suunnitelma tulee lain mukaan ottaa huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Osallistu, vaikuta ja ota kantaa suunnitelmaan!

Luonnos suunnitelmasta on lisätiedoissa alla.Perustiedot

Päättynyt: 28.6.2022

Aiheet:
 • #sosiaali- ja terveyspalvelut
 • #opetus ja koulutus
 • #kulttuuri ja vapaa-aika
 • #hallinto ja kehittäminen
 • #lainsäädäntö ja oikeudet
Kunnat:
 • Hyrynsalmi
 • Kajaani
 • Kuhmo
 • Paltamo
 • Puolanka
 • Ristijärvi
 • Sotkamo
 • Suomussalmi

Liitteet

Ilmianna