Siirry sisältöön

Kommentoi luonnosta! Mitä hyvää tai mitä parannettavaa? Onko erityisiä näkökulmia, jotka tulisi mielestäsi huomioida? Kerro mielipiteesi.

Puhekupla 7
Keskustelu | Espoon kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista tai uskonnollista mainontaa.

Perustiedot

Päättynyt: 11.5.2022

Liitteet

Ilmianna

Puisto suunnitelma

Profiilikuvan paikka

Maisa
28. huhtikuuta 2022 kello 18.52.51

Suunnitelma ei minusta juuri muuta nykytilannetta, en oikeastaan huomaa mitä tässä ollaan tekemässä, eli se on kaiketi hyvä :)
Toisinsanoen minusta alue on ihana ja luonnonmukainen ja sitä tulee vaalia. Puita karsitaan nykyään liian rajulla kädellä, ja toivon että tätä ei tapahtuisi. Myös kävelytien, ihan puron reunassa menee tallattu polku. Se on tärkeä monelle koiranulkoiluttajalle ja lapsellekkin. Toivottavasti sitä ei muuteta vaan pidetään metsämäisenä ja ”salaisena”.
Luonnonmukaisuus on pop! Liikarakentaminen not! :D


Palaute suunnitelmalle

Profiilikuvan paikka

Karhu
3. toukokuuta 2022 kello 22.13.13

Vastustan suunnitelmaa joka tuhoaa arvokasta lähiluontoa. Suunnitelma heikentää alueella elävien eläinlajien elinolosuhteita ja alueen viihtyisyyttä.

Tulvavalli
Olen valokuvannut aluetta yli 10 vuotta eri vuodenaikoina. Tulvat eivät ole tässä kohdassa Seiliniitynreitin varrella, vaan alueella jonne on jo laitettu katuvalot. Tämän hetken katuvalojen alkukohdasta (seiliniitty) uudelle Gräsanojan ylittävälle sillalle. Outoa on, että jos vallilla haetaan turvaa asunnoille, sitä ei rakenneta sille alueelle Seilinniitynreitillä jossa tulvii eniten.

Puut
Puita kaadetaan 190kpl suunnitelman mukaan. Tähän ei ilmeisesti ole laskettu mukaan viljelypalsta-alueella tehtävää massiivista metsän kaatoa? Tämä on liikaa ja heikentää alueen hiilinielua. Puustoa tulisi karsia mahdollisimman vähän. Alueella on liito-oravia, jotka tarvitsevat puita lisääntymis- sekä levähdyspaikoikseen. Vaikka alueelle istutetaan korvaavaa puustoa, se ei auta liito-oravia. Ne käyttävät vain varttuneempaa puustoa, johon istutetuilla puilla kestää vuosikymmenet kasvaa.

Viljelypalstat
Miksi eteläisemmät viljelypalstat otetaan pois käytöstä?
Poistamalla eteläisemmät palstat ja korvaamalla ne pohjoisesta kaatamalla metsää, ei ole kestävää kehitystä. Metsää menetetään liikaa.

Valaistus
Valaistus ei ole tarpeen Seilinniitynreitillä, viljelypalsta-alueella. Mankkaanlaakson tien valot yltävät tännekin, alueella ei koskaan ole pimeää. Näin myöskään valosaasteen määrä ei alueella kasva. Valaistuksen pois jättäminen ehkäisee myös ilkivaltaa alueella. Mikäli valot on jostain syystä pakko alueelle laittaa, pitäisi niiden suuntaamista ja tehoa miettiä kunnolla. Esimerkiksi uudet valot Seiliniityn jälkeen uudelle sillalle päin mennessä on suunniteltu huonosti. Puolet valokeilasta menee metsään.


Ajatuksia tulvavallista

Profiilikuvan paikka

Alueella asuva
7. toukokuuta 2022 kello 16.18.32

Ainakin kerran vajaan kolmenkymmenen k.o. alueella asutun vuoden aikana on koettu pihalla ajotielle asti ulottuva tulva. Silloin se oli ehkä enemmänkin seurausta hulevesiojan umpeen kasvamisesta ja sen seurauksena ojan riittämättömästä vetokyvystä. Ojaa on perattu pari kertaa. Muutaman kerran se on ollut ääriään myöten täynnä. Pohjaveden nousu ajoittain on ongelma vetisenä vuotena. Toissatalvena mittasin pohjaveden tasoksi 5 cm anturan alapinnasta. Uskoakseni tilannetta parantaisi jos vettä pumpattaisiin tulvavallin sisäpuolelta sen ulkopuolelle.


Vastauksia palautteeseen, aihe: puut ja alueen luonne

Käyttäjän profiilikuva - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
1. kesäkuuta 2022 kello 7.45.49

Alueen luonne säilytetään puistometsänä ja kasvillisuus ilmeeltään luonnonmukaisena. Rakennettavan tulvavallin luiskat verhoillaan niityksi. Rakentamisen aikana tulvavallin kohdalta poistettavien puiden tilalle istutetaan korvaavaa puustoa. Viljelypalsta-alueen uusi laajennusosa ulottuu nykyiselle metsäalueelle. Liito-oravan latvusyhteys säilyy tulvavallin ylitse. Liito-oravan elinympäristöä koskevista asioista on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa ja saatu suunnitelmalle hyväksyntä.

Terveisin suunnitteluryhmän puolesta, Niko Riepponen / Espoon kaupunki


Vastauksia palautteeseen, aihe: tulvavallin sijainti ja kuivatus

Käyttäjän profiilikuva - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
1. kesäkuuta 2022 kello 7.47.52

Seiliniityn tulvavalli on osa laajempaa Gräsanojan tulvienhallinnan hanketta, jossa toimenpiteinä tehdään muun muassa tulvaniittyjä virtauskapasiteetin lisäämiseksi. Suunnitellun tulvavallin alueen kiinteistöt sijaitsevat hyvin matalalla, sillä nykyisen maanpinnan korko vaihtelee noin välillä +2,2…+3,0. Tulvariskikartoituksen ja asukkaiden omien kokemusten mukaan tulvavedet ovat vuosien aikana nousseet kiinteistöille. Tulvien arvioidaan tulevaisuudessa lisääntyvän ilmastonmuutoksen ja alueiden maankäytön tiivistymisen myötä. Ilman tulvasuojaustoimenpiteitä tulvavedet voivat jatkossakin nousta alueelle.

Jotta tulvavalli toimisi oikein, sen on oltava yhtenäinen ja liityttävä päistään nykyiseen maanpintaan siellä, missä maasto on riittävän korkealla. Siksi vallin linjauksella on tarpeen kiertää koko suojattava alue. Luonto ja maisemalliset arvot on tiedostettu ja tarkoin tutkittu suunnittelussa. Vallille on suunnitelmassa tarkastelu lyhyin mahdollinen linjaus niin, että samalla aiheutuu mahdollisimman vähän puuston menetystä ja suojataan liito-oravan ydinalue.

Suurin osa tulvavallista toteutetaan korottamalla jo olemassa olevia puistoraitteja, joiden kohdalla on jo valmiiksi avoin maastokäytävä. Tällöin nykyisten raittien viereen ei tarvitse toteuttaa erillistä pengertä. Tulvavallin sisäpuolella kuivatuksesta huolehditaan uusin avo-ojin, jotka yhdistyvät nykyisiin ojiin. Tulvavallin piirin sisäpuoliset hulevedet ohjataan normaalitilanteessa rummuilla tulvavallin alitse. Gräsanojan mahdollisissa tulvatilanteissa rumpujen takaisinvirtaus ja tulvavesien nousu vallin sisäpuolelle on estetty. Lisäksi mahdollisessa tulvatilanteessa vallin sisäpuolisen alueen kuivatuksesta huolehditaan hulevesien pumppauksella. Tulvavallin sisäpuolelle kertyvien hulevesien määrä vähenee Seiliniitty-kadun uusimisen myötä nykytilanteeseen nähden, sillä pohjoisen suunnasta tulevat hulevedet ohjataan hallitusti Kluuvinniitynpolun viereisen ojan sijaan Seiliniitty-kadun eteläpuolella sijaitsevaan ojaan.

Terveisin suunnitteluryhmän puolesta, Niko Riepponen / Espoon kaupunki


Vastauksia palautteeseen, aihe: Viljelypalstat

Käyttäjän profiilikuva - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
1. kesäkuuta 2022 kello 7.49.00

Eteläisimmät viljelypalstat poistuvat käytöstä Gräsanojan tulvienhallinnan vuoksi. Tällä palsta-alueen osalla on ollut ongelmia tulvista ja niiden myötä myös jätevesistä. Lisäksi palsta-alueelta on kulkeutunut puroon puutarhajätettä ja vieraslajeja, joita suunnitelma ehkäisee. Koivu-Mankkaan palsta-alueen ja Seiliniityn kohdalla Gräsanojan uomaa luonnonmukaistetaan ja virtauskapasiteetin lisäämiseksi siitä levennetään kaksitasouoma, johon muodostuu monimuotoisia tulvaniittyjä. Palsta-alueen pohjoisreunan laajennuksessa poistuva metsäalue ei heikennä liito-oravan ydinaluetta tai Lukupuron metsää merkittävästi.

Terveisin suunnitteluryhmän puolesta, Niko Riepponen / Espoon kaupunki


Vastauksia palautteeseen, aihe: Valaistus

Käyttäjän profiilikuva - NikoRiepponenEspoo

@NikoRiepponenEspoo
1. kesäkuuta 2022 kello 7.50.09

Seiliniitty-kadun, Seiliniitynreitin ja Kluuvinniitynpolun valaistus suunnitellaan Espoon kaupungin valaistuksen ohjeistuksen mukaan. Seiliniitynreitti on vilkas pyöräily- ja lenkkeilyreitti, jonka valaistus katsotaan liikkujille tärkeäksi. Ulkoilureitin valistus palvelee laajempaa reittiverkostoa ja valaistuksella pyritään parantamaan pimeän ajan mukavuutta sekä lisäämään turvallisuutta. Valaistuksen lisäämisestä valaisemattomalle reittiosuudelle on keskusteltu lepakkoasiantuntijan sekä ELY-keskuksen kanssa, jotka eivät katsoneen valaistuksen heikentävän lepakoiden elinympäristöä. Energiatehokkaisiin led-valaisimiin on suunniteltu yöhimmennys, jolla valaistustasoa pudotetaan enimmillään puoleen yön hiljaisimpina tunteina.

Terveisin suunnitteluryhmän puolesta, Niko Riepponen / Espoon kaupunki