Kommentoi Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa vuosille 2022 - 2025

Puhekupla 8
Keskustelu | Inarin kunta
Keskustelu on päättynyt

Inarin kuntalaiset ja yhdistykset voivat kommentoida Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 12.4. - 19.5.2022. Kaikki kommentit ja huomiot suunnitelmaan liittyen ovat enemmän kuin tervetulleita!

Katso suunnitelma Näytä lisätiedot --> Liitteet --> Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022 - 2025 ja jätä kommenttisi alla olevalla lomakkeella.

Perustiedot

Päättynyt: 19.5.2022

Liitteet

Ilmianna

Ennaltaehkäisevä toiminta ikäihmisten kanssa

Profiilikuvan paikka

Asiantuntija
12. huhtikuuta 2022 kello 12.19.08

Hei! Mielestäni ikäihmisten kanssa tulisi ottaa huomioon myös toimintakyvyn laskua hidastava ennaltaehkäisevä toiminta. Olisi tärkeää, että ikäihmisten toimintakyky säilyy ja elämä olisi merkityksellistä. Kotihoito on jo nyt kuormittunut, joten mielestäni on tärkeää satsata myös niihin ikäihmisiin, jotka eivät ole vielä kotihoidon asiakkaita ja, että heistä ei tulisi jatkossakaan kotihoidon asiakkaita.

Ilmianna |

Väestösuojat

Profiilikuvan paikka

Pauli Planting
14. huhtikuuta 2022 kello 0.12.39

Taloyhtiöt joutuu jakamaan asukkaille pelastautumissuunnitelmat. Mutta näyttää olevan ettei Inarin kunnan tarvi edes kertoa miten tulee toimia kun tosi paikka tulee eteen.
Miten on toimittava ja missä on sirpalesuojat?
Tv, Pauli

Ilmianna |

idea

Profiilikuvan paikka

janne
17. huhtikuuta 2022 kello 17.56.00

varautumissrategia

Ilmianna |

Ympäristö esille näkyvämmin!

Profiilikuvan paikka

Ilkka Roininen
20. huhtikuuta 2022 kello 22.46.43

Inarin kunnalta puuttuu tavoitteellinen ohjelma, jotka liittyvät globaaleihin ympäristökysymyksiin. Niitä ovat ilmastonmuutoksen hillintä, luontokato ja vanhojen metsien suojelu. Näillä ongelmilla kuten myös lähiumpäristön luonnon hyvinvoinnilla on merkittävä osuus myös ihmisen terveyteen. Iin kunnan toimet mm ilmastonmuutoksen hillinnästä ovat hyvä esimerkki.

Inarin kunnassa ei huomata sitä, että suurilla suojelukohteilla, kuten kansallispuistot, ovat merkittävä vetovoima ei vain matkailulle vaan myös kuntaan muuttamiselle. Tuntuu, että tämä visio on hukassa. Suunnitellaan uusia lomakyliä sinne, mistä puuttuu koko infra. Ei kuunnella kuntalaisia! Inarijärvi tarvitsee suojakseen hoito- ja käyttösuunnitelman. Inarijärven kansallispuisto sen takaisi. Matkailija ei haikaile uusia rakennuksia, ennemmin hiljaisuutta ja aineettomia kokemúksia. Kannattaisi olla ennemmin aikaansa edellä kuin tulla jälkijunassa, vrt. Sallan kansallispuiston perustaminen.

Osallisuus on hyvä idea! Laittaisin sen tilalle perinteisen talkoohengen ja sen nostattamisen. Lähiympäristön ei vain oman pihan huolehtiminen malliin We love Ivalo tai Nellim tuo yhteenkuuluvuutta. Kun jotain on saatu tehtyä yhdessä, ai että se nostaa mielialaa. Voit olla ylpea itsestäsi ja kylästäsi! Tähän työhön toivon osallistujiksi myös kunna päättäjiä ja viranhaltijoita.

Ilkka Roininen

Ilmianna |

Osallisuutta, yhteisöllisyyttä, luonnonarvoja jatkuvan talouskasvun sijasta!

Profiilikuvan paikka

Kari Penttilä
17. toukokuuta 2022 kello 20.11.23

Suunnitelmaluonnos on laaja ja sen laatimiseen on käytetty paljon aikaa ja vaivaa. Eri yhteistyötahoja on kuultu laajalti ja kuntalaisillekin on ilahduttavasti tarjottu osallistumismahdollisuutta – esim. asiakasraadit ja -kyselyt ovat kannatettavia. Suunnitelman näkökulma on kuitenkin organisaatiokeskeinen ja asukkaiden todellinen elämismaailma vaikuttaa jääneen vieraaksi. Kuntasuunnittelun tulee ylipäänsä olla asiakaslähtöistä eikä perustua organisaation tai henkilöstön intresseihin. Esim. perusterveydenhuollon saatavuus- ja jatkuvuusongelma ei ole helpottanut edes hyvässä talous- ja henkilöstötilanteessa.
Megatrendit kannattaa ottaa huomioon: luontokato, ilmastonmuutos, osallisuuden, yhteisöllisyyden, henkisen ja hengellisen kasvun asettaminen jatkuvan talouskasvun edelle.
Suunnittelijat eivät ota huomioon sitä ikävää tosiasiaa, että taloudellisen kasvun ekologiset rajat on aikaa sitten ylitetty ja nykyinen materiaalinen hyvinvointi perustuu luonnonvarojen ylikulutukseen, joka uhkaa ihmiskunnan tulevaisuutta. Toimiva monimuotoinen ekosysteemi on kuitenkin kaiken inhimillisen toiminnankin perusta.
Ympäristön osalta suunnitelmaluonnos käsittelee lähinnä rakennettua ympäristöä. Kunnan arvokas voimavara on kuitenkin laaja luonnonympäristö, vaikkakin suurelta osin tehometsätalouden jäljiltä. Monimuotoinen luonto on lisääntyvässä määrin matkailun ja asukkaiden vetovoimatekijä. Se on myös tutkitusti huomattava fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden lähde. Suureellisten rakennushankkeiden sijasta kunnan kannattaa suunnitella esim. valosaasteelta suojattujen hiljaisuuden vyöhykkeiden perustamista. Luontoelämysten arvo ja merkitys kasvaa huimaa vauhtia.

Ilmianna |

Kulttuurista hyvinvointia

Profiilikuvan paikka

Kukka
19. toukokuuta 2022 kello 22.45.53

Kulttuurihyvinvointia ennaltaehkäiseväksi keinoksi erinäisiin hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Myös Kaiku-kortti voisi toimia palveluna Inarissa!

Ilmianna |

yhdenvertainen turvallisuus kuuluu kaikille

Profiilikuvan paikka

turvatonta
19. toukokuuta 2022 kello 22.49.36

Turvallisuuteen tavoitteeksi yhdenvertainen turva. Vähemmistöt ovat yleensä suuremmassa turvattomuuden tunteessa kuin väestönosa joka ei kuulu esim. kulttuuri-, seksuaali-, tai sukupuolivähemmistöön. Mitä enemmän kunnassa tavoitellaan yhdenvertaisuutta, sitä enemmän rikotaan normeja ja rakennettaan yhteisöä kaikille. Vähemmistön osallisuus ei välttämättä toteudu, jos heidän turvantunteensa on heikko. Miten tätä kunta on ajatellut edistää?

Ilmianna |

työtön on mahdollisuus

Profiilikuvan paikka

työtön
19. toukokuuta 2022 kello 22.55.09

Työttömien työllistämiseen enemmän näkyvyyttä ja vahvempaa ilmaisua tulevaisuudesta. Yhteistyön kehittäminen ammattikoulun kanssa työvoimakoulutukseen ja palkkatuesta enemmän infoa. Myös uusia keinoja rohkeasti kokeiluun, esim. osuuskunta työllistävänä toimena. Tätä on kokeiltu suomessa joissain kunnissa! Voisi toimia Inarissa. Tietoa yhdistyksille palkkatuella palkkaamiseen. Vahvemmin tähänkin aiheeseen se osallisuus.

Ilmianna |