Osallistu ja vaikuta kansallisen metsästrategian valmistelutyöhön

Kysymysmerkki 259
28.4.2022 | Maa- ja metsätalousministeriö
Kuvituskuva

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan vuoteen 2035 ulottuvaa kansallista metsästrategiaa. Kansallinen metsäneuvosto on jo hyväksynyt strategian vision ja päämäärät.

Metsästrategiaa valmistellaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien ja kansalaisten kanssa.

Tämän kyselyn avulla haluamme varmistaa strategian vision ja päämäärien selkeyttä sekä kysyä, mitä asioita juuri sinä pidät metsästrategiassa kaikkein tärkeimpinä.

Kiitos jo etukäteen vastauksestasi!


Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan vuoteen 2035 ulottuvaa kansallista metsäohjelmaa eli Kansallista metsästrategiaa 2035. Strategia laaditaan vuoden 2022 aikana tietoa ja vuorovaikutusta laajasti hyödyntäen. Nykyisen strategian eli Kansallinen metsästrategia 2025:n arviointihanke tukee uuden strategian valmistelutyötä. Tavoitteena on, että metsäneuvosto saa joulukuussa 2022 käsiteltäväkseen uudistuneen strategian.

Strategian uudistamisen taustalla on metsäalan toimintaympäristön nopea muutos sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Uuden strategian tavoitteena on ottaa huomioon entistä ajanmukaisemmin kokonaisvaltainen kestävä kehitys sekä myös metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Uudistuvalla metsästrategialla on lukuisia liittymäkohtia useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin strategioihin.

Metsästrategia laaditaan asiantuntijayhteistyönä ja laajasti osallistavana prosessina. Prosessin aikana tullaan järjestämään työpajoja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Alueelliset intressit ja sidosryhmien erilaiset tarpeet pyritään sovittamaan metsästrategiatyössä mahdollisimman hyvin yhteen tavoiteltaessa metsien kokonaiskestävää hoitoa ja käyttöä kasvavan hyvinvoinnin lähteenä.


Perustiedot

Julkaistu: 28.4.2022

Aiheet:
  • #ympäristö ja luonto
  • #talous
  • #liikenne
  • #tietoyhteiskunta ja viestintä
  • #tiede ja tutkimus
  • #opetus ja koulutus
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
  • #hallinto ja kehittäminen
  • #Muut
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna