Siirry sisältöön

Osallistu ja vaikuta kansallisen metsästrategian valmistelutyöhön

Kysymysmerkki 259
Kysely | Maa- ja metsätalousministeriö
Kysely on päättynyt

Perustiedot

Päättynyt: 19.5.2022

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Uuden kansallisen metsästrategian visio on: Kansallinen metsästrategia 2035 – Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille
Selite: Visiossa korostetaan metsien suomalaisille tuottaman hyvinvoinnin lisäksi myös metsien omaa hyvinvointia. Visioon ja kaikkiin päämääriin sisältyy taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Strategia edistää vastuullista ja kokonaisvaltaista hyvinvointitaloutta.
Tämä kenttä vaaditaan.
Kansallisessa metsästrategiassa on neljä keskeistä ja yhtä tärkeää päämäärää. Alla näet päämäärät ja niiden selitteet. Kuinka selkeinä ja ymmärrettävinä pidät selitteitä?
Päämäärä 1: Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle.
Selite: Tähän elinkeinoulottuvuuteen sisältyy alan investointikyvystä, raaka-aineiden saatavuudesta ja huoltovarmuudesta huolehtiminen sekä metsäalan monipuolistuminen. Lisäksi päämäärään sisältyy innovaatiotoiminnan tukeminen sekä sujuvat ja kannustavat hallinnon rakenteet.
Tämä kenttä vaaditaan.
Päämäärä 2: Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä.
Selite: Tämä metsien käyttöulottuvuus kattaa monipuoliset ekosysteemipalvelut ja kannattavan metsätalouden näkökulmat. Päämäärään sisältyy myös alueiden elinvoimaisuuden turvaaminen.
Tämä kenttä vaaditaan.
Päämäärä 3: Vahvistamme metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä.
Selite: Tähän ekologiaulottuvuuteen kuuluu metsien monimuotoisuudesta ja monipuolisuudesta huolehtiminen. Päämäärä kattaa myös metsien ja metsäluonnon terveydestä ja resilienssistä huolehtimisen. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä sekä yleinen riskienhallinta sisältyvät päämäärään.
Tämä kenttä vaaditaan.
Päämäärä 4: Vahvistamme tiedolla johtamista ja osaamista metsäalalla.
Selite: Päämäärä perustuu tutkimukseen ja myös sen poikkitieteelliseen edistämiseen, hyvään tietopohjaan ja osaamisen jatkuvaan lisäämiseen. Päämäärään sisältyy metsäalan vetovoimaisuus opiskelu- ja työpaikkana. Tässä ulottuvuudessa korostuu myös kansainvälinen vaikuttaminen.
Tämä kenttä vaaditaan.
Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita kansallisessa metsästrategiassa?
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Taustakysymykset
Voit valita useamman vaihtoehdon.
Tämä kenttä vaaditaan.
Valitse, mihin ikäryhmään kuulut.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.