Siirry sisältöön

Kysymyksiä eettisestä ohjeistosta / Questions about Code of Conduct

Puhekupla 45
Keskustelu 6 kuukautta jäljellä

KYSYMYKSIÄ EETTISESTÄ OHJEISTOSTA / QUESTIONS ABOUT CODE OF CONDUCT

Tämä on elävä ehdotus eettiseksi ohjeistoksi valtiotieteelliselle tiedekunnalle. Pyydämme, että luet ehdotetun ohjeiston ja kommentoit ehdotusta tässä. / This is a living proposal of the Code of Conduct (CoC) for the Faculty of Social Sciences. We ask that you read it and comment on it here.


EETTISEN OHJEISTON LUONNOS

Oikeudenmukaisen valtsikan puolesta

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat valtiotieteellisen tiedekunnan toimintaa ohjaavia periaatteita. Tuomitsemme jyrkästi kaikenlaisen häirinnän, syrjinnän, epäasiallisen kohtelun, rasismin, mitätöinnin ja vähättelyn.

Hyvässä yhteisössä 

Ketään ei väheksytä tai mitätöidä millään perusteella.
Kaikilla on oikeus tulla hyväksytyiksi ja osaksi yhteisöä.
Moninaisuus on rikkaus.
Kaikki tieteenalat ja koulutusohjelmat ovat yhtä arvokkaita.
Edistetään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kaikkia kunnioittavan turvallisen ilmapiirin muodostumista.

Toimi näin

Puhu kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle.
Kunnioita toisia, kuuntele ja kutsu mukaan toimintaan.
Ole ystävällinen, älä koskaan ilkeä.
Käytä valta-asemia hyvän toteuttamiseen.
Tiedosta omat ennakkoluulosi ja etuoikeutesi.
Pidä huolta, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on.
Pyri varmistamaan esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen.
Tunnista ja pura syrjiviä rakenteita, käytäntöjä ja puhetapoja.

Ongelmatilanteessa

Jokaisella valtsikalaisella on velvollisuus puuttua rasismiin, syrjintään ja häirintään.
Apua saadaksesi ota yhteys esihenkilöösi, tieteenalavastaavaan, koulutusohjelman johtajiin, työhyvinvoinnista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta vastaavaan varadekaaniin, yliopiston ja Kannunvalajien häirintäyhdyshenkilöihin tai ilmoita asiasta tiedekunnan palautelomakkeella.
Kuuntele ja tue epäasiallisen kohtelun uhria, älä jätä yksin.


QR-linkistä löydät tarkemmat toimintaohjeet ja kieliversiot, https://bit.ly/30qeKRv

Nauti

Toisten huomioimisesta ja mukaan ottamisesta.
Ajatusten ja kokemusten vaihdosta.
Monenlaisista näkökulmista.
Hyvinvoivasta työ- ja opiskeluyhteisöstä.

Pidetään toisistamme huolta!

DRAFT CODE OF CONDUCT

Towards a fair Faculty of Social Sciences

Equality and non-discrimination are the guiding principles of the Faculty of Social Sciences. We strongly condemn all forms of harassment, discrimination, inappropriate treatment, racism, nullification and belittling.

In a good community

No one will be denigrated or annulled on any grounds.
Everyone has the right to be accepted and to be part of the community.
Diversity is a richness.
All disciplines and degree programs are of equal value.
We promote equality and a safe atmosphere that respects all.

Act accordingly

Speak a language that does not exclude anyone.
Respect others, listen, and invite to action.
Be kind, never mean.
Use positions of power to do good.
Acknowledge your own prejudices and privileges.
Make sure everyone feels safe and is accepted as they are.
Strive to ensure accessibility and accessibility.
Identify and dismantle discriminatory structures, practices, and language.

In case of problems

Every community member has a duty to address racism, discrimination, bullying and harassment.
For help, contact your supervisor, the study program leaders, the Vice-Dean responsible for equality and wellbeing, the university and student organization harassment liaison officers, or report it using the faculty feedback form.
Listen to and support the victim of ill-treatment, don’t leave anyone alone.


The QR link provides more detailed instructions and language versions

Enjoy

Being considerate and involving others.
Exchanging thoughts and experiences.
A variety of perspectives.
A vibrant and productive work and study community.

Let’s take care of each other!


KYSYMYKSIÄ / QUESTIONS

  1. Onko ehdotettu ohjeisto selkeä ja kattava? / Is the draft of the CoC clear and comprehensive?
  2. Miten ohjeistoa voisi parantaa? / How could the CoC be improved?
  3. Sitoutuisitko tähän eettiseen ohjeistoon? / Would you follow the CoC?
  4. Mitä vaikutuksia tällä eettisellä ohjeistolla olisi tiedekunnalle yhteisönä? / What implications would this CoC have for the Faculty as a community?

Perustiedot

Avoin: 29.6.2022 - 31.12.2022

Päättymispäivä: 31.12.2022

Liitteet

Ilmianna

Puhekupla Uusi kommentti

Yleisfiilis ohjeistosta?

Profiilikuvan paikka

Krista
10. toukokuuta 2022 kello 11.54.43

Luitko ohjeet? Miltä sinusta tuntuisi nähdä tämmöisiä yliopiston vessoissa yms?

Profiilikuvan paikka

dinosaurus
8. kesäkuuta 2022 kello 21.41.24

Ihan hyvät ohjeet, mutta lause "Every community member has a duty to address racism, discrimination, bullying and harassment." (tietysti myös sama suomeksi) kuittaa kaikki ennakkoluulot/kielteiset asenteet ja niistä kumpuavat loukkaukset "rasismi"-sanalla, mikä ei ole tieteellisesti perusteltua ja sulkee myös yleiskielellä pois ennakkoluulot/kielteiset asenteet/loukkaukset esimerkiksi pelkän uskonnon, kansallisuuden, kulttuurin, tai vaikkapa sukupuolisen suuntauksen perusteella. Siinä, missä häirintä ja syrjintä (= käyttäytyminen) voivat yksiselitteisesti kohdistua mihin tahansa henkilön ominaisuuteen, pelkästään rasisismiin viittaava käsite ei voi viitata muilla perusteilla koettuun ennakkoluuloisuuteen/kielteisiin asenteisiin/loukkauksiin.
Näin ollen ainoa ennakkoluuloisuuden/kielteisten asenteiden/loukkausten laji, johon valtsikkalaisten toivotaan ohjeiden mukaan puuttuvan, on ihonväriin perustuva ennakkoluuloisuus/kielteinen asenne/loukkaus. Rasismi-sanaa käytetään myös muissa ettisten ohjeiden yhteyksissä kattamaan kaikenlaista ennakkoluuloisuutta. Sekään ei auta, että puhutaan "kaikenlaisesta rasismista", koska kaikki räikeätkään ennakkoluuloisuuden ilmenemismuodot ja loukkaukset eivät perustu ihonväriin.
Yhdenvertaisuuden nimissä: ohjeistakaa valtsikkalaisia tunnistamaan myös muuta ennakkoluuloisuutta kuin rasismia ja puuttumaan myös siihen.

Näytä lisää vastauksia

Kielet

Profiilikuvan paikka

kysymys
10. toukokuuta 2022 kello 12.57.23

En saa selvää milloin tulevaisuudessa saan käyttää meidän kaksi kotimaista kieltä, milloin en.

Profiilikuvan paikka

Ulpukka
23. toukokuuta 2022 kello 20.36.57

Maljakko kirjoitti:

En ymmärtänyt, mitä kirjoitit, voisitko täsmentää?

Liittyy ehkä siihen että tuossa sanotaan ettei pidä puhua kieltä joka voi olla läsnäoleville vieras — eli jos ollaan ryhmähuoneessa jossa on yksi ihminen esim joka ei puhu sitä kieltä, voidaan sanoa että se on ulkopuolelle jättävää. Tämän tulkinnan voi ehkä pyyhkiä käyttämällä sanoja ”vältä/avoid”

Näytä lisää vastauksia

Kielien käyttö

Profiilikuvan paikka

yksi
10. toukokuuta 2022 kello 13.54.55

Minusta on sekavaa, että kielet on yhdistetty. Kieliversiot pitäisi olla aina kokonaisuuteena, ei kielet sekaisin. Myös ruotsinkielinen versio tarvitaan.

Profiilikuvan paikka

Ulpukka
23. toukokuuta 2022 kello 19.58.33

@moderator_csds3 kirjoitti:

Kiitos parannusehdotuksesta! Tuo rakenne on ehdottomasti muokattavissa, ja kieliversioiden erottaminen toisistaan olisi hyvä vaihtoehto. Ruotsinkielinen kieliversio on myös tärkeä ehdotus.

Se ei ole kyllä ehdotus, vaan vaatimus. Yliopisto on vielä kolmikielinen, vaikka yritys on kova tehdä siitä kaksikielinen.

Näytä lisää vastauksia

"Etuoikeuksien kyseenalaistaminen"

Profiilikuvan paikka

tutkija1
10. toukokuuta 2022 kello 14.39.59

Ohjeet näyttävät oikein hyvältä muuten, mutta minulle ei ole selvää, mitä tarkoitetaan sillä että "kyseenalaistaa omat etuoikeutensa". Onko tämä eri asia kuin niiden tiedostaminen? Jos esimerkiksi tiedostan sen, että itse olen taloudellisesti vakaassa asemassa ja siksi etuoikeutettu joihinkin muihin nähden, niin mitä tuo kyseenalaistaminen tässä tapauksessa pitää sisällään?

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds1
9. kesäkuuta 2022 kello 10.36.13

comment1 kirjoitti:

Can you please specify what is meant by "Acknowledge your own prejudices and privileges"? How in practice should a faculty member perform this action? Should privilege and prejudice be a subject of discussion between staff and students? If yes, in what kind of educational activities? Lectures, seminars? All seminars, or only some seminars?
I strongly suggest defining the terms you are using in the CoC, because now it is a collection of points for moral signaling without a practical dimension, while "conduct" is something that happens in actual life.

Thank you for your comment and these reasonable questions! That is one of the goals of this project - not only collect the list of terms but find the best practical realisation for every Code of Conduct point. From your perspective, what practical dimension of "Acknowledge your own prejudices and privileges" is possible and real? Or would you suggest any other more appropriate wording of this point with suitably reasonable definition and practical application?

Näytä lisää vastauksia

Ms

Profiilikuvan paikka

Alex
14. toukokuuta 2022 kello 23.25.13

"Identify and dismantle discriminatory structures, practices, and language". This is very useful but it is very difficult to do that sometimes on the spot. It would be helpful to have some more guidelines on this topic. I find this comes up in seminars a lot, some people have very strong opinions on certain topics and their tone and language can be very undermining.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
17. toukokuuta 2022 kello 15.08.12

Thank you for great points! Guidelines for identifying and dismantling these complex phenomena could definitely be helpful.


Language versions

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
16. toukokuuta 2022 kello 15.27.31

Different language versions have now been separated based on the feedback.


Kielikysymys

Profiilikuvan paikka

Opettaja
16. toukokuuta 2022 kello 16.25.44

Hei,

Tuo kieliasia ei ole yksinkertainen. Jos haluatte säilyttää kohdan Puhu kieltä, sen voisi muuttaa Käytä kieltä, sillä käytämme tiedeviestinnässä ja työyhteisössä laajasti myös kirjoitettua kieltä. Meillä on työyhteisössä myös vähemmistökielten puhujia ja kohta "Puhu kieltä, jota kaikki ymmärtävät" on hieman syrjivä siinä suhteessa. Ymmärrän kyllä, että sillä tarkoitetaan ettei kukaan jäisi ulkopuolelle, mutta tämä myös tarkoittanee sitä etteivät vähemmistökielten puhujat saisi puhua esim. kahvihuoneessa omaa äidinkieltään. Siinäkin mielessä "Käytä" voisi olla parempi, sillä se ehkä viittaa selkeämmin kielen käyttöön, ei pelkästään puheeseen.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
17. toukokuuta 2022 kello 15.05.58

Kiitos erinomaisista huomioista. Nämä kieleen liittyvät muotoilut näyttävät vaativan laajemman keskustelun tiedekunnassa, ja näitä huomioita foorumilta kerätään talteen sitä varten. Näihin kysymyksiin liittyvät muotoilut tulevat varmasti olemaan tärkeässä osassa keskustelua 25.5. HYVE-ryhmän tapaamisessa.


Let's not be naíve!

Profiilikuvan paikka

Bubble8182
18. toukokuuta 2022 kello 0.14.04

"Use positions of power to do good."

What is good? Who defines goodness? Do we value different normative standing points which may lead to different understandings of good? Therefore, defining good is also a process containing power and politics.

Said differently, if we ask people to do good with authority positions, what do we ask them to do? Would that be different from children's stories which often have a clear-cut morale.

Profiilikuvan paikka

Bubble8182
2. kesäkuuta 2022 kello 16.06.41

Fikkj88 kirjoitti:

It could be something as simple as “Use positions of power to promote the ethical guidelines/code of conduct” and then clarify the ethical guidelines. The guidelines can also be based on already existing regulations (starting from UN declarations/Finnish law/EU law) and then written as to follow these, or in line with these. The simpler the rules are written, the clearer they will be. If one starts to have a plan for every situation, you quickly run ashore in defining which situation it is (classic categorization dilemma) which leads to possibility to say “we have nothing applicable here/does not fit”. If possible, try to avoid value-laden words that require normative assumptions, since these will never be interpreted similarly.

I think the whole exercise is useless if the core point of Code of Conduct is...

(a) "We follow the laws and regulations and obey them" This is obvious, right? Any concerns about illegal activities, especially around harassment and discrimination, are something where I would just invoke external parties, such as the police or ombudsman directly. And our society already has a strong structure regarding these. (Which I read somehow what @Fikkj88 is saying (maybe I am misreading something here)

(b) "Be kind, never mean" or similar type of feel-good statements about how we are expected to behave. My concern with these is that they are overly generic guidelines on behaviour which most people in our society most likely agree as a general principle. But if people already agree and understand these, we should not need to codify them into the code of conduct., as people would follow them.

So is there something between these, obvious (case a) and generic feel-good (case b). I agree with @Fikkj88 that such guidelines cannot be over specific to fit all different situations, but I really call the faculty to do something more and pushing its stance a bit more into the code of conduct as well.

And I'm sorry, I'm drifting here a bit, but should the CoC explicitly state than in academia disagreements about 'work' (methodology and approaches, theoretic positions, interpretations etc) is common but what we like to avoid moving them into the 'personal' of people. (But given researchers' positionality, I am unsure how well these can be separated...

Näytä lisää vastauksia

Disciplines are equal, but some or more equal than others?

Profiilikuvan paikka

Orwell
21. toukokuuta 2022 kello 14.27.47

"All disciplines and degree programs are of equal value."

I do think this is an important perspective for all academic communities. When starting to unpack this, we should also acknowledge that especially among students, status comparisons between different student groups are - sadly - nothing new. From my own days as a student, I remember that the development of clear in/out-groups and statuses was important part of building my own identity as a scholar of a certain discipline. Naturally, as I've become older and more experienced, I have begun to recognise that that identity building was quite extreme.

A major change since those days has been structural: instead of admitting students to study discipline X, we now accept students into a programme and later assign them a discipline where they will continue to specialise. As there is scarcity, some level of competition naturally follows: we do have limited number of staff for each discipline, which give some boundaries for student intake for studies.

So, is partly the inequality problem fuelled by our own decisions and structures?

Profiilikuvan paikka

Commentator
10. kesäkuuta 2022 kello 14.29.14

@moderator_csds3 kirjoitti:

Thank you for great comment! The topic of disciplines being equal was on of the key starting points of this project as some disciplines have been looked down and student have faced inappropriate comments from other students. The idea of these things coming from our structures as a community is a great one. Would it be possible to change these structures somehow?

At least two BA programmes are about to change their track selection systems, at least one expressly because of students' stress problems and also to ameliorate problems which have caused 'personalised' harassment due to track choices and/or selection.

Näytä lisää vastauksia

"Speak a language that does not exclude anyone."

Profiilikuvan paikka

comment1
1. kesäkuuta 2022 kello 19.41.25

"Speak a language that does not exclude anyone." = what does this actually mean? language is a tool for making distinctions, and it is impossible to not exclude something or someone while speaking. this rule sounds like taken from the a certain ideological vocabulary now popular at universities of the Western hemisphere, but is so vague that anyone can always claim to have been "excluded".
It seems to me that the vagueness of this rule lends itself to many various possibilities of abusing it on the part of people who are only too keen of accusing others to have "excluded" them


"Make sure everyone feels safe and is accepted as they are."

Profiilikuvan paikka

comment1
1. kesäkuuta 2022 kello 19.51.13

What is the rationale for the demand that all faculty members should have the duty to make all other members feel safe and accepted? That is very unrealistic, how could this ever be performed in practice?
During lectures and seminars, many controversial matters are discussed, and we can predict with 100% certainty that not everyone will feel "safe" discussing them. The whole notion of "feeling safe" should have no place at a university which respects its own commitment to pursuing truth. Truth is not something that makes us feel safe, but used to be the goal of the scientific pursuit. If we have a code of conduct that privileges subjective feelings over academic rigor and the pursuit of truth, the faculty will gradually give up academic freedom in order to cater to the possible hurt feelings of some of its members. A very dangerous path to take.


"Diversity is a richness."

Profiilikuvan paikka

discussion point
1. kesäkuuta 2022 kello 19.59.07

This sentence does not address any type of conduct. It does not recommend anything, does not advise faculty members to do anything or behave in any way. Why is this statement then included in the Code of Conduct?
This is an ideological declaration, sounding rather banal to say the least. One could have a different document that lays out various ideological positions of the faculty, but including it in the Code of Conduct does not make much sense, rather than virtue signaling. I suggest this sentence is omitted from the Code of Conduct.


Sitoutuisitko tähän eettiseen ohjeistoon? / Would you follow the CoC?

Profiilikuvan paikka

discussion point
1. kesäkuuta 2022 kello 20.05.34

This is an interesting question, what will actually happen with this Code of Conduct? Will it be a document the faculty will expect all the members (students and staff) to actually undersign? I would not undersigned it in the form it is proposed due to the clear ideological standpoints which it promotes without discussion. I am sure many others would also not agree to such a document.
So, what does the faculty plan to do with its members who do not feel that this document is good enough to be able to commit to following it?


About being mean and/or doing good

Profiilikuvan paikka

Staff member
8. kesäkuuta 2022 kello 13.55.08

I struggle with some of these principles for the same reasons as some others here. In particular, I think the statement about not being "mean" and using power positions to promote "good" are too abstract and mean different things for different people. I'm guessing that not many people are intentionally mean, yet their actions may be conceived as mean by others. The same goes for goodness, as someone else said above. In my opinion, rather than discussing "meanness", it would be better to stick to concrete actions: such as listening to others, not interrupting, not diminishing etc., as is already stated in the CoC. Perhaps even treating others with respect or in ways one would like to be treated oneself would be clearer than the rule of "not being mean". Also, perhaps taking responsibility for one's actions when they've been conceived as mean or inappropriate by someone could clarify that taking responsibility is expected even when harm is caused unintentionally. Somehow I just feel a bit uneasy with this code of conduct..

Profiilikuvan paikka

discussion point
8. kesäkuuta 2022 kello 15.44.44

Taking responsibility is always good, but it should be defined in the Code of Conduct for what exactly (what actions?) the responsibility is to be taken. It cannot be taken for any kind of possible "hurt feelings", or for actions that are only being conceived of as mean on the part of the ones with "hurt feelings". Unfortunately the way this CoC is written only promotes accusations of hurt feelings, hate speech, "exclusive" speech etc. The CoC does not define the terms it uses, it assumes that all faculty members necessarily share its values, which is a grave mistake.
That is why, in order to guard faculty members from unnecessary hassle and accusations, the Code should clearly state what actions are unwanted at the faculty. Also, terms such as "language that does not exclude" should be defined.
The way this CoC is written is a direct path towards censoring speech and freedom of academic discussion. We can see from many universities in the US, Canada, UK to what absurdities and totalitarian climate such codes can lead.


"Puhu kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle."

Profiilikuvan paikka

se_kuuro
8. kesäkuuta 2022 kello 13.57.42

Parempi olisi "pyri käyttämään kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle" tai "pyri kommunikaatioon, joka on kaikille ymmärrettävää". Esimerkiksi suomenkielinen kuulovammainen ei välttämättä saa puhutusta englannista mitään selvää äänteiden takia, mutta pelkän suomenkielen käyttäminen tilanteessa, jossa iso osa ei sitä ymmärrä olisi yhtä lailla älytön vaatimus. Usein vähintään joku jää ulkopuolelle käytti mitä kieltä tahansa. "Pyri kommunikaatioon" tai "käyttämään kieltä" olisivat myös siinä mielessä parempia, että ne kattaisivat muutkin viestintätavat kuin puhutun kielen.

Tästä kieliasiasta näkyikin jo olevan erinomainen kommentti ylempänä.


Lisää uusi Kommentti