Siirry sisältöön

Survey

Kysymysmerkki 85
Kysely 4 päivää, 19 tuntia jäljellä

KYSELYN TARKOITUS

Tämän kyselyn tarkoituksena on tarjota vastaajille mahdollisuus kertoa tiedekunnan yhdenvertaisuustilanteeseen liittyvistä kokemuksistaan, havainnoistaan ja mahdollisista epäkohdista, ongelmista tai katvealueista siinä. Jos sinulla on negatiivinen kokemus aiheesta, tässä voit kertoa asiasta suojatulla tavalla. Kyselyn vastaukset tulevat hankkeen tutkijoille, eivätkä siis näy muille vastaajille. Tuloksien analyyseja käytetään tiedekunnan kehittämistyössä ja raportoidaan tieteellisissä julkaisuissa ja opinnäytetöissä.

Kyselyn täytettyäsi olet lämpimästi tervetullut jatkamaan aiheen yleistä keskustelua ja pohdintaa ja erityisesti uudenlaisten ratkaisujen muotoilua kaikille näkyvällä keskustelualueella.

ENKÄTENS SYFTE

Syftet med denna enkät är att erbjuda svarspersonerna en möjlighet att dela sina erfarenheter och observationer, samt att delge potentiella klagomål, problem eller luckor när det gäller jämställdhetssituationen vid fakulteten. Om du har en negativ upplevelse i ämnet kan du berätta om det här på ett skyddat sätt. Enkätsvaren kommer endast till forskarna i projektet och kommer alltså inte att ses av andra svarspersoner. Analyser av resultaten används i fakultetens utvecklingsarbete och kan även redovisas i vetenskapliga publikationer och avhandlingar. 

Efter att ha fyllt i enkäten är du varmt välkommen att fortsätta den allmänna diskussionen och reflektionen kring ämnet, och i synnerhet formuleringen av nya lösningar inom ett diskussionsforum som är synligt för alla.

INTENTION OF THE SURVEY

This survey is intended to collect individual views and experiences about the Faculty of Social Science’s equality situation and what possible disparities, problems or hidden areas there still are in it. If you have had negative experiences about these matters, this is the space for letting us know about it. The responses to this survey will only be visible to the researchers involved in this project, and not to the other participants in the survey. Summaries of the anonymized results will be utilized in the Faculty development work and reported in research publications or theses.

After completing the survey, you are warmly welcome to continue thinking and discussing these issues with others in the discussion area of this platform.

Perustiedot

Avoin: 22.6.2022 - 30.6.2022

Päättymispäivä: 30.6.2022

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Next, some questions about well-being at the Faculty of Social Sciences. How do you feel about the following statement on a scale of one to five? (1=fully agree, 2=somewhat agree, 3=neither agree nor disagree, 4=somewhat disagree, 5=fully disagree)
Here you may share, in your own words, how you are being treated or how you feel in your position in relation to the Faculty, or in relation to any of its parts or sub-communities that you may belong to. These can be, for example, disciplines, study paths, centers, research groups, working groups, student organizations, or other structures of work or study.
Questions about social interaction
Questions regarding the Faculty’s role
Other
Thank you for participating!
Tämä kenttä vaaditaan.