Siirry sisältöön

Keskustelu / Discussion area

Puhekupla 22
Keskustelu 6 kuukautta jäljellä

KESKUSTELU 

Tämä alue on tarkoitettu rakentavalle, tietoiselle, myönteisesti suuntautuneelle, toinen toisiamme kunnioittavalle ja turvalliselle keskustelulle koskien kysymystä, kuinka voimme yhdessä rakentaa reilun ja turvallisen tiedekunnan meille kaikille. Voit aloittaa keskustelulankoja, tai kommentoida muiden aloittamia lankoja viidessä eri alueessa: Opiskelijayhteisö, Opetus, Tieteenalat, Tutkimus ja Tiedekunnan rakenteet.

Toivomme sinun lukevan keskustelualueen säännöt. Keskustelua moderoidaan tarvittaessa sääntöjen viitoittamalla tavalla.

Olet tervetullut kirjoittamaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

DISCUSSION AREA

This area is intended for constructive, mindful, positively oriented, mutually respectful, and safe discussion of how to collectively create a fair and safe faculty for us all. You may start discussion threads or comment on threads that others have started in five different areas: Student community, Teaching, Disciplines, Research, and Faculty structures.

Please read the discussion rules. Discussion will be moderated if needed, based on the rules.

You are welcome to write your comments in Finnish, Swedish or English.

KESKUSTELUN SÄÄNNÖT

1. Ole ystävällinen ja kunnioittava

Keskustelun aihepiiri on haastava, ja tämä on hyvä huomioida pitämällä erityistä huolta keskustelun laaduista ja sävyistä. Tämän on tarkoitus olla tila jossa jokainen yhteisömme jäsen voi turvallisesti jakaa kokemuksiaan ja ideoitaan. Huomioi kuitenkin kirjoittaessasi, että keskustelu näkyy julkisesti kaikille, joilla on alueen linkki.

2. Kunnioita toisten yksityisyyttä

Älä puhu muista ihmisistä nimillä tai niin että henkilöt voisivat olla millään tavalla tunnistettavissa

3. Pysy aiheessa

Tämä on avoin keskustelualusta, mutta muista miksi olemme täällä. Tahallinen provosointi, trollaaminen tai ilkeät vitsit eivät kuulu tänne. Älä aloita uutta ketjua aiheesta josta on jo oma keskustelualue, vaan kommentoi jo olemassaolevaan keskusteluun.

4. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä

Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, alkuperän, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai -ilmaisun, koon, sosioekonomisen taustan, terveydentilan, vammaisuuden tai uskonnon perusteella.

5. Moderaattorit voivat poistaa viestejä alustalta jos ne rikkovat sääntöjä.

Nämä päätökset ovat lopullisia.

6. Jos havaitset sääntörikkomuksia, voit tarvittaessa olla yhteydessä moderaattoreihin (grp-coc-moderators@helsinki.fi).

DISCUSSION AREA RULES 

1. Be kind and respectful

This topic is challenging, and we need to take particular care in the tone of the discussion. This is meant to be a space where every member of our community is able to safely share their experiences and ideas. Please be aware though, that this discussion is publicly visible to everyone who has the link to the discussion area.

2. Respect others’ privacy

Do not speak about others with names or in any way they can be recognized.

3. Keep it to the topic

This is an open discussion forum but remember why we are here. Any provoking, trolling or rude jokes do not belong here. Do not start new threads about a subject that is already under discussion, instead comment on the threads that others have started.

4. Do not discriminate

Towards someone’s ethnicity, nationality, sexual orientation, gender expression, age, size, socio-economic background, mental health, religion or ability etc.

5. Moderators may delete messages if they are violating these rules. 

These decisions are final.

6. You may contact moderators if you notice violation of these rules that requires our immediate attention (grp-coc-moderators@helsinki.fi).

Perustiedot

Avoin: 29.6.2022 - 31.12.2022

Päättymispäivä: 31.12.2022

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Puhekupla Uusi kommentti

Mobiililla lukeville

Profiilikuvan paikka

Krista
10. toukokuuta 2022 kello 12.00.54

Tämä alue on siis tarkoitettu rakentavalle ideoinnille koskien kaikin tavoin hyvää, turvallista, reilua ja tasa-arvoista tiedekuntaa.

Klikkaamalla 'näytä tiedot' sivun ylälaidassa näet tämän keskustelualueen säännöt.

Mitä sinä tuumit aiheesta? Mitä ongelmia näet? Ja mitä parannusideoita sinulla on?

Profiilikuvan paikka

Commentator
10. kesäkuuta 2022 kello 14.49.57

Tällä foorumilla on tosi vähän näköjään kommentointia.

Itseäni hieman häiritsee kysymysten muotoilu: "turvaton" ja "epäreilu" ovat eri asia kuin esimerkiksi lain tarkoittama "syrjivä kohtelu" tai edes tutkimuksen esiin nostama "piilosyrjintä". Voin kokea oloni turvattomaksi (monessakin mielessä) erilaisissa työryhteisön tilanteissa tai tapahtumissa (työyhteisön järjestämät vapaa-ajan riennot ovat luku sinänsä), mutta ne kokemukset ovat usein laadullisesti erilaisia kuin havaitsemani syrjivät käytännöt esimerkiksi työhonotoissa, etenemisessä uralla, töiden jakamisessa ym. Ja se, minkä koen "epäreiluksi" saattaa osin olla vain subjektiivinen kokemus, joka vain osin menee päällekkäin "syrjinnän" kanssa objektiivisemmassa merkityksessä.


Opiskelijayhteisö / Student community

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds1
13. toukokuuta 2022 kello 11.21.53

Mitä turvattomia tai epäreiluja käytäntöjä tai tilanteita olet havainnut opiskelijayhteisössä ja sen toiminnassa? Minkälaisissa tilanteissa tai tapahtumissa ongelmia on syntynyt? ideioi tähän, mitä meistä kukin voisi tai yhteisönä voisimme tehdä tilanteen parantamikseksi? Mitä juuri sinä voisit tehdä?

----------

What unsafe or unfair practices or situations have you observed in the student community and its activities? What kind of situations or happenings were they in? How could we together, or as a community try to improve the situation? What could you do, yourself?

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
23. toukokuuta 2022 kello 14.15.14

M kirjoitti:

This was several years ago but in the freshman adventure of the discipline the teams were competing against each other and there was a possibility to earn more points the less clothes you wore, and also by kissing the people responsible for different tasks. This might have been prohibited by now but it made me and my friends feel very uncomfortable back then

Thank you for sharing this experience. These issues have been discussed in the faculty and hopefully this kind of behavior does not happen anymore at freshman adventures. Should there be some special rules concerning this kind of behavior or are they covered in the code of conduct as it is now?

Näytä lisää vastauksia

Opetus ja ohjaus / Teaching and guidance

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds1
13. toukokuuta 2022 kello 11.23.10

Mitä turvattomia tai epäreiluja käytäntöjä tai tilanteita olet havainnut opetuksessa, opinnoissasi tai opintojen tai opinnäytetöiden ohjaamisessa? Minkälaisilla tavoilla voisimme niitä yhteisvoimin tai itse kukin korjata tai parantaa? Mitä juuri sinä voisit tehdä?

---------

What unsafe or unfair practices or situations have you observed in the Teaching, studies, or Thesis guidance? How could we try to improve the situation? What could you do, yourself?

Profiilikuvan paikka

justsaying
9. kesäkuuta 2022 kello 11.21.16

discussion point kirjoitti:

Do you really believe that imposing rules on reporting about intimate lives of adult people can improve the climate at the faculty? Is there going to be a discussion on such kinds of matters, or will they be just written into the code of conduct because they happen to be used at Oxford University or somewhere else, without a broader discussion?
In my opinion, if the faculty believes it has any title to regulate adult' people's decisions about their private lives, then this in itself contributes to the climate of toxicity and fear at such an institution. The reason for that is that this kind of regulation implies a lack of trust in the sensibility, reason and the ability of moral conduct on the part of students and staff. Do students and staff really want to be treated with that lack of trust at their faculty? I sincerely doubt it.
Apart from that, it is an infringement on privacy. Does the faculty really want to be involved in the most private lives of its students and staff?

The main points of the Oxford guidelines and why reporting the relationships in question may actually be warranted are worth acknowledging also here:

"While the University does not wish to regulate the private lives of its staff, it strongly advises staff not to enter into a close personal or intimate relationship with a student for whom they have any responsibility, and alerts them to the complications that may result.
To embark on a close personal or intimate relationship with a student often involves difficulties rooted in the inequalities of power as well as problems in maintaining the boundaries of professional and personal life. Also, these relationships could disrupt the teaching and learning environment for other students and colleagues and might lead to accusations of favouritism or bias and undermine trust in the academic process."

However, it is even more important to prevent one partner of such a relationship - e.g., in case of married couples - to exert academic power over the other partner even after that relationship is known to everyone. Not even that has always been the case in our university.

Näytä lisää vastauksia

Tieteenalat / Disciplines

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds1
13. toukokuuta 2022 kello 11.25.06

Tieteenalat muodostavat omia toimintaympäristöjään ja alakulttuureitaan, sekä edustavat myös eri tutkimustraditioita. Tässä on tarkoitus keskustella tieteenaloista toimintaympäristöinä.

Mitä turvattomia tai epäreiluja käytäntöjä tai tilanteita olet havainnut yksittäisissä tieteenaloissa tai niiden toimintakulttuureissa? Minkälaisilla tavoilla voisimme tieteenalojen toimintaa yhteisvoimin parantaa? Mitä juuri sinä voisit tehdä?

---------

Disciplines form part of the sub-cultures and environments of the faculty, and also connect with different research traditions. Here, the idea is to discuss the disciplines as environments.

What unsafe or unfair practices or situations have you observed within the disciplinary environments? How could we together try to improve the situation? What could you do, yourself?


Tutkimus ja tutkimusyhteistyö / Research and collaboration

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds1
13. toukokuuta 2022 kello 11.25.44

Tässä on tarkoitus keskustella tutkimusympäristöstä ja sen toiminnasta. Mitä turvattomia tai epäreiluja käytäntöjä tai tilanteita olet havainnut tutkimuksessa, projekteissa, tutkimusryhmissä, julkaisemisessa tai tutkijan uralla etenemisessä? Minkälaisilla tavoilla voisimme niitä yhteisvoimin parantaa? Mitä juuri sinä voisit tehdä?

---------

Here the idea is to discuss the operations of the research community. What unsafe or unfair practices or situations have you observed in the research, projects, research groups, publishing or in advancing in the researcher career? How could we together try to improve the situation? What could you do, yourself?


Tiedekunnan rakenteet / Faculty structures

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds1
13. toukokuuta 2022 kello 11.26.40

Tässä on tarkoitus keskustella tiedekunnan rakenteista, joihin sisältyy hallinto ja taloushallinto, digitaaliset ja muut prosessit, työkalut ja ympäristöt, esimiesrakenteet, johtaminen, sekä fyysiset tilat.

Mitä turvattomia tai epäreiluja käytäntöjä tai tilanteita tiedekunnan rakenteissa tai prosesseissa olet havainnut? Minkälaisilla tavoilla voisimme niitä yhteisvoimin pyrkiä korjaamaan? Mitä juuri sinä voisit tehdä?

---------

Here the objective is to discuss faculty structures, including administration and financial processes, digital processes, tools and environments, leadership and supervision, and physical spaces.

What unsafe or unfair practices or situations have you observed in faculty structures and processes? How could we together try to improve them? What could you do yourself?


Epätasainen työnjako voi olla lain kieltämää syrjintää

Profiilikuvan paikka

Opettaja
10. kesäkuuta 2022 kello 15.07.27

Yksi asia, joka on vuosikausia häirinnyt, on se, että opettajilla voi olla todella eri suuruinen opetustaakka/muut virkavelvollisuudet. Joskus nämä ovat suoranaisen puliveivauksen tulosta; joskus vain välinpitämättömyyden seurausta, kun esihenkilöt tuskin edes lukevat työsuunnitelmia, saati sitten tarkistaisivat mitenkään sitä, että työt jakautuvat oikeudenmukaisesti ja suhteellisen tasaisest, ennen kuin allekirjoittavat työsuunnitelmat verkossa. Tässä asiassa voi olla myös lakien tarkoittamaa esim. sukupuolen perusteella olevaa syrjintää, jos esim. naispuolinen henkilökunta opettaa, ohjaa ja tarkastaa graduja enemmän kuin vastaavassa asemassa oleva miespuolinen henkilökunta (ja siis heidän opetus- ja muut hallintotehtävänsä täyttävät systemaattisesti suuremman osan työajasta). Tai suomenkielinen/natiivi henkilökunta enemmän kuin kansainvälinen henkilökunta (joka ei arvioi suomenkielisiä graduja ym. tai yleensä istu jokaisessa toimikunnassa, joiden hallintokielenä käytetään suomea tai ruotsia). Tai yhden tieteenalan opetushenkilöstöllä on lokoisammat oltavat ja paljon enemmän tutkimusaikaa kuin toisen tieteenalan opetushenkilökunnalla.- Ottaen huomioon, että työsuunnitelmat ovat olemassa ja tallessakin joltain ajalta, luulisi, että niitä myös käytetään johonkin tasa-arvo. ja yhdenvertaisuustyössä. valtsikassa. Aiempi varadekaani oli joskus 5 v. sitten (?) katsastanut työsuunnitelmia ja esitti niistä lyhyen tilastokatsauksen, mutta tietääkseni asia jäi siihen (muistin mukaan esimerkiksi opetustuntien määrä vaihteli runsaasti...)

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds2
21. kesäkuuta 2022 kello 15.22.43

Kiitos kommentista, ja kiitos että jaoit kokemuksesi!


Lisää uusi Kommentti