Siirry sisältöön

Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta: Korkeakoulujen yhteiskunnalinen vaikuttavuuden sivuston kommentointi

Puhekupla 4
20.9.2016 | Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
None

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus – jatkotoimet (YVVj)-hankkeen tulokset on raportoitu Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta -infograafiin, joka on luettavissa osoitteessa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi. Sen tavoitteena on edistää korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnistamista ja osoittamista sekä strategista johtamista. Tällä sivustolla voitte antaa palautetta sivuston sisällöistä ja esittää hyviä käytänteitä. Ilmoitattehan, mitä kohtaa kommentoitte.


Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus – jatkotoimet (YVVj) -hanke on syntynyt tavoitteenaan edistää korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikutuksen tunnistamista, korkeakoulujen strategista johtamista ja tarkemmin korkeakoulujen kykyä asettaa tavoitteita suhteessa haluttuihin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. Lisäksi tärkeänä tavoitteena oli kehittää korkeakoulujen edellytyksiä osoittaa toimintansa tuottama lisäarvo yhteiskunnassa ja globaalisti valitsemiensa profiilien mukaisesti. Hankkeessa pyrittiin tuottamaan korkeakouluille itsearviointityökaluja tunnistaa ja osoittaa panosten ja perustehtävien tuottama tuottama vaikuttavuus sekä laatia suositukset parhaista käytännöistä ja menetelmistä. Hanke on ollut luonteeltaan ensisijaisesti kehittämishanke.

Hanke toteutettiin Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n koordinoimana. Se on toteutettu 1.12.2015–31.5.2106 välisenä ajankohtana. Hanke oli jatkoa Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 tilaamille selvityksille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuuksista ja tavoista tunnistaa ja arvioida niitä. (Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. OKM:n julkaisuja 2015:13). Ylipäänsä on todettava, että korkeakouluissa on tehty aktiivista työtä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Kuitenkin on edelleen olemassa kasvava tarve systematisoida toimintaa sekä jäsentää, miten korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuutta on vietävissä eteenpäin muuttavassa toimintaympäristössä.


Perustiedot

Julkaistu: 20.9.2016

Aiheet:
  • #työelämä
  • #tietoyhteiskunta ja viestintä
  • #tiede ja tutkimus
  • #opetus ja koulutus
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Twitter

Ei hakutuloksia Twitteristä.