Siirry sisältöön

Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta: Korkeakoulujen yhteiskunnalinen vaikuttavuuden sivuston kommentointi

Puhekupla 4
Keskustelu | Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Keskustelu on päättynyt

Tähän keskusteluun on mahdollista antaa palautetta korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sivuston (Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta) sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä sivustolle lisättäväksi. Kerrottehan, mitä kohtaa sivustolla kommentoitte sekä annattehan hyvästä käytänteestä lyhyen kuvauksen ja mahdollisen linkin, josta on saatavissa lisätietoa. Sivusto on nähtävissä osoitteessa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi ja vaikuttavakorkeakoulu.unifi.fi.

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus – jatkotoimet (YVVj) -hanke on syntynyt tavoitteenaan edistää korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikutuksen tunnistamista, korkeakoulujen strategista johtamista ja tarkemmin korkeakoulujen kykyä asettaa tavoitteita suhteessa haluttuihin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. Lisäksi tärkeänä tavoitteena oli kehittää korkeakoulujen edellytyksiä osoittaa toimintansa tuottama lisäarvo yhteiskunnassa ja globaalisti valitsemiensa profiilien mukaisesti. Hankkeessa pyrittiin tuottamaan korkeakouluille itsearviointityökaluja tunnistaa ja osoittaa panosten ja perustehtävien tuottama tuottama vaikuttavuus sekä laatia suositukset parhaista käytännöistä ja menetelmistä.

Perustiedot

Päättynyt: 23.6.2017

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Tutkijan rooli?

Profiilikuvan paikka

Vaikuttavuuden edistäminen koko korkeakoulun asia
1. marraskuuta 2016 kello 20.11.11

Vaikuttavuuden viitekehyksessä tulisi näkyä selkeämmin tutkijan ja tutkimuksen rooli vaikuttavuuden edistäjänä?

Profiilikuvan paikka

Yliopiston tutkija
22. tammikuuta 2017 kello 18.07.15

Korkeakouluista yliopistoissa tieteentekijät, tutkijat, tuottavat tieteellisin metodein uutta tietoa, faktaa, punnittuja ja testattuja puheenvuoroja, jotka julkistetaan oman tieteen vertaisarviointien läpäistyään, sekä alistuen jatkuvaan kriittiseen tarkastaeluun. Tätä yliopistot käyttävät hyödykseen opiskelijoidensa opettamisessa ja opiskelijoidensa erilaisissa tehtävissään ja opinnäytetöissään osallistumalla tieteentekemiseen ja siten myös tuon uuden tiedon synnyttämiseen.
Korkeakouluista ammattikorkeakouluissa, joissa ei ole käytännössä lainkaan, tai ainakin hyvin vähän tieteellistä tomintaa harjoittavia tutkijoita, käytetään, hyödynnetään ja yhdistellään tietoa, jota on saatu eri lähteistä yhteiskunnasta sekä myöskin yliopistoista, opetuksessa ja opinnäytetöissä. Ammattikorkeakoulut ovat oppilaitoksia, joissa koulutetaan uusia, tulevia ammattilaisia.


Hyvät suositukset, esimerkkejä kuitenkin kaivataan

Profiilikuvan paikka

Hallintonomadi
2. marraskuuta 2016 kello 11.33.44

Kappale on aika huolimattomasti kirjoitettu ja kaipaa oikolukua. Esimerkiksi toinen lause jää kesken, samoin viimeinen lause on sekava. Kaikki tuntuu olevan keskeistä, sillä sana "keskeinen" toistuu häiritsevän monesti.

Kehittämissuositukset on muotoiltu hyvin. Erityisen hyvä pointti on strategisten tavoitteiden konkretisointi, sillä ilman konkretiaa jää jäljelle vain sanahelinää. Korkeakouluja voisi tukea esim. tämä raportti:
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/zahlen_fakten/programm_evaluation/impact_assessment_wg2.pdf
Esimerkit strategisten tavoitteiden konkretisoinnista olisivat varmasti tervetulleita.

Vaikutuksen arvioinnin kriteereistä kannattaa varmasti keskustella yhdessä strategisten kumppaniensa kanssa, mutta jättäisin määrittelyn kuitenkin korkeakoulun itsensä tehtäväksi. Yritysten intressit ovat usein toiset kuin korkeakoulujen.


Kannustimet ja palkitseminen

Profiilikuvan paikka

Hallintonomadi
2. marraskuuta 2016 kello 15.07.37

Vaikuttavuuden kannustimet on mainittu lyhyesti kohdassa Ammattimainen johtaminen ja prosessit. Tähän olisin toivonut enemmän huomiota. On selvää, että kannustimet ohjaavat ihmisten (henkilöstön) toimintaa voimakkaasti. Toisaalta kannustimet edellyttävät hyviä mittareita - jos tuloksesta halutaan palkita.