Käsitemallin, sanaston ja tarvemääritelmän kommentointi

Kysymysmerkki 4
Kysely | ympäristöministeriö
Kysely on päättynyt

Johdanto kaupunkiseutusuunnitelman sanasto- ja tietomallityöhön

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli -hankkeessa muodostetaan tietomalli tukemaan kaupunkiseutusuunnitelmien laadintaprosessia ja suunnitelmien yhteensopivuutta.

Tietomallipohjaisen suunnittelun nähdään tukevan monia tiedonhallintaa ja tiedon hyödyntämiseen liittyvien tarpeiden ja tavoitteiden saavuttamista. Yhtenäiset tietosisällöt ja rakenteet yhdenmukastavat kaupunkiseutusuunnitelmien sisältöä ja niihin liittyvää tiedon tuottamista, sekä tukisi mm. seutujen omaan tarpeeseen tehtävää ja MAL-sopimusten yhteydessä tehtävää seurantaa.

Tietomallinnuksen keskiössä ovat kaupunkiseuduilta nousevat tarpeet tietomallin kehittämiselle. Toisin sanoen kaupunkiseutujen omat tarpeet tulee huomioida mallinnustyössä. Mallinnuksessa keskitytään ensisijaisesti valmiiseen kaupunkiseutusuunnitelmaan ja sen sisältöön. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan malliin tuodaan mukaan myös elementtejä suunnitelman laadinnan vaiheisiin ja seurantaan liittyen.

Kommentoinnin tueksi pidettiin 24.5. Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallihankkeen infotilaisuus. Video ja esityskalvot hankkeen etenemisestä ja kommentoitavien aineistojen esittelystä löytyy hankkeelle osoitetusta YM:n aineistopankki


Kommentoinnin kohteena oleva aineisto

  1. Luonnos tietomalliin liittyvistä keskeisimmistä (suunnittelu)tarpeista
  2. Luonnos käsitemallista
  3. Luonnos kaupunkiseutusuunnitelman keskeisestä terminologiasta ja käsitemääritelmistä (sanasto Y-alustalla)

Kommentoinnin kohteena olevat tuotokset löytyvät MIRO-alustalta.

Huom! Nyt kommentoitavana ei ole vielä kaikki hankkeen aikana syntyvät tuotokset. Syksyllä järjestetään toinen kommentointikierros, jossa kommenteilla on mm. looginen tietomalli, sisältöehdotus, koodistot sekä esitystapaehdotus.


Ohjeet kommentointiin

Aineistot ovat kommentoitavissa 1-22.6.2022.

Otakantaa.fi-sivulla voit vastata muutamaan yleiseen kysymykseen. Tietomallin, käsitemallin ja sanaston kommentointi tapahtuu ensisijaisesti MIRO-alustalla. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista anonyymisti.

Ohjeet otakantaa.fi-sivulla vastaamiseen

Otakantaa.fi-sivulla voit vastata muutamaan yleiseen kysymykseen. Kirjoita vastauksesi kysymyksen alla olevaan tekstikenttään.

Ohjeet MIRO-alustalla vastaamiseen

MIRO-alustalla pääset tutustumaan kommentoitaviin aineistoihin tarkemmin. MIRO-alusta mahdollistaa kommenttien keräämisen siten, että käyttäjä voi lisätä post-it-lappuja ja kohdentaa kommenttinsa juuri siihen osaan tietomallia johon kommentti tarkasti ottaen liittyy. Ethän poista tai muokkaa muiden vastaajien lisäämiä kommentteja.

Siirry MIRO-alustalle tästä (linkki aukeaa uudelle välilehdelle).

Jos olet uusi MIRO-käyttäjä, pääset nopeasti alkuun katsomalla esimerkiksi tämän lyhyen (3 min) tutoriaalin.

Kiitos kaikille palautetta antaville!

Perustiedot

Päättynyt: 22.6.2022

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaajan taustatiedot
Yleiset kommentit sanastoon ja käsitemalliin liittyen