Lähdeojantien ja Tolkonkujan katu- ja rakennussuunnitelmat

Puhekupla 2
7.6.2022 | Kärkölän kunta
Suunnittelukohde merkittynä opaskarttaan

Kärkölän kunta on aloittanut Lähdeojantien ja Tolkonkujan katu- ja rakennussuunnitelmien laatimisen. Suunnitelmien myötä nykyiset kadut rakennetaan asemakaavan mukaisiksi.

Katusuunnitelma on hallinnollinen suunnitelma, jonka perusteella katu saa myöhemmin rakennusluvan. Kadun rakentaminen edeltää vielä rakennussuunnitelman laadinta.

Alustavan katusuunnitelmaluonnoksen löydät liitteenä painamalla tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.


Suunnitelmaluonnoksessa nykyiset kadut rakentuvat päällystetyksi kaduksi. Tolkonkujan kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojalla.  Lähdeojantiellä kadun pintakuivatus hoidetaan reunakivellä ohjaamalla vedet kadun alle rakennettavaan hulevesiviemäriin.

Katujen  nykyinen valaistus uusitaan ja katualueen reunoille esitetään nurmetusta sekä puuistutuksia. Katujen rakentaminen pyritään aloittamaan vuonna 2023.

Katusuunnitelmaluonnoksesta pidettiin esittelytilaisuus to 9.6.2022 klo 17.00 kunnantalolla. Katso alta suunnitelmaluonnos pdf-muodossa. Katujen varrella asuvat ovat saaneet kutsun tilaisuuteen kirjeellä.

Suunnitelmaluonnos on kommentoitavana Otakantaa.fi -sivustolla. Sivustolla voi esittää kommentteja ja kysymyksiä 17.6.2022 asti.

Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä Otakantaa.fi -sivustolla.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville kesän 2022 aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.


Perustiedot

Julkaistu: 7.6.2022

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
  • #liikenne
Kunnat:
  • Kärkölä

Liitteet

Ilmianna