Yksityishenkilöille myönnettäviä valtionavustuksia koskeva selvitys

Kysymysmerkki 10
12.9.2022 | Valtiovarainministeriö
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Tiivistelmä

Kiitos, että osallistuit keskusteluun vastaamalla kyselyyn. Kyselyiden tulokset vahvistavat aiemmin tehtyjen haastattelujen tuloksia, eivätkä tulokset vaikuta olevan ristiriidassa keskenään. Kyselyiden tulokset korostavat asiakaslähtöisyyttä aiempaa aineistonkeruuta selkeämmin. Tulokset myös rohkaisevat siirtämään painopistettä valtionavustustoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja raportointiin yhteisen toimintamallin mukaisesti, mutta kyselyiden tuloksiin on suhtauduttava suuntaa antavasti pienen vastaajamäärän vuoksi.

Kyselyiden keskeisiä tuloksia

  • Arviointi ja raportointi edellyttävät vastaajien mielestä suunnittelua. Tulokset vahvistavat valtionavustustoiminnan yhteisen toimintamallin tarkoitusta.
  • Valtionavustusten hakijoiden ja saajien informoinnin on oltava hyvän hallinnon mukaista, ja valtionavustustoiminnan läpinäkyvyys koetaan oikeaksi tavoitteeksi.
  • Vastaajat korostavat molemmissa kyselyissä asiakaslähtöisyyttä. Palvelupolut ja palvelumuotoilun keinot mainitaan erikseen.
  • Vastaajat antavat tavanomaista palautetta digitaalisten palveluiden kehittämistä varten.

Tulosten hyödyntäminen

Kyselyiden tuloksia hyödynnetään alkusyksyn aikana työpajoissa, joissa valtionapuviranomaiset muotoilevat kehittämisehdotuksia tunnistettujen kehittämiskohteiden perusteella. Kyselyt ja työpajat ovat osa laajempaa selvitystä, jossa tarkastellaan yksityishenkilöille myönnettäviä valtionavustuksia ja niihin liittyviä käytäntöjä. Selvitys on puolestaan osa valtionavustustoiminnan kehittämistä ja digitalisointia.

Tilaa Valtionavustukset-uutiskirje ja seuraa aihetunnistetta #valtionavustukset sosiaalisessa mediassa, niin saat tiedon valmistelun etenemisestä, kuten selvityksen julkaisemisesta. Selvitys julkaistaan tammikuun 2023 loppuun mennessä, ja siitä on mahdollista antaa lausuntopalautetta sitä ennen.

Lisätiedot

Jos mieleesi tulee vielä jotakin aiheeseen liittyvää, ole rohkeasti yhteydessä.

Erityisasiantuntija Mikko Lehtonen, mikko.lehtonen(at)gov.fi

Erityisasiantuntija Ulla Suomela, ulla.suomela(at)gov.fi

Siirry valtionavustushankkeen nettisivuille

Valtionavustustoiminnan kehittäminen

Valtionavustustoimintaa kehitetään valtiovarainministeriön hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Hankkeessa selvitetään yksityishenkilöille, kuten taiteilijoille ja urheilijoille sekä kotitalouksille myönnettäviä valtionavustuksia (esim. apurahoja) ja niihin liittyviä käytäntöjä. Valtionapuviranomaisilta ja valtionavustusten hakijoilta ja saajilta pyydetään näkemyksiä selvitystä varten kahdella kyselyllä.


Valtionavustustoiminnan kehittäminen

Yksityishenkilöille myönnettäviä valtionavustuksia koskevaa selvitystä valmistelee hankkeessa toimiva jaosto. Alustavia havaintoja käsitellään kolumnissa, joka on julkaistu valtiovarainministeriön nettisivuilla.

Valtionavustustoiminnan kehittämistä ja digitalisointia koskevat aineistot ja perustiedot julkaistaan hankesivulla. Hankesivulla vastataan myös usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Löydät kiinnostavia aiheita sosiaalisesta mediastakin aihetunnisteella #valtionavustukset. Lisää se julkaisuihisi ja osallistu keskusteluun. Tilaa myös Valtionavustukset-uutiskirje niin tiedät, missä mennään.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Mikko Lehtonen, valtiovarainministeriö, mikko.lehtonen(at)gov.fi

Erityisasiantuntija Ulla Suomela, valtiovarainministeriö, ulla.suomela(at)gov.fi


Perustiedot

Päättynyt: 12.9.2022

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #talous
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna