Siirry sisältöön

Soveltavan liikunnan sanasto

Kysymysmerkki 18
15.8.2022 | Sanastokeskus ry, Liikuntatieteellinen Seura ry
Liikuntatieteellinen Seura logo

Liikuntatieteellinen Seura ja Sanastokeskus kutsuvat soveltavaa liikuntaa ja paraurheilua tuntevia tahoja ja sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä sanaston tämänhetkisestä luonnoksesta. Tätä pyyntöä voi jakaa edelleen sellaisille tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena.

Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland och Terminologicentralen bjuder in aktörer och intressegrupper som är förtrogna med anpassad motion och paraidrott till att framföra sina åsikter om det nuvarande


Soveltavan liikunnan sanasto

Liikuntatieteellinen Seura ja Sanastokeskus käynnistivät loppuvuonna 2021 sanastotyön, jonka tavoitteena on soveltavaan liikuntaan ja paraurheiluun liittyvien käsitteiden määrittely, suositettavien termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen.

Liikuntatieteellinen Seura ja Sanastokeskus kutsuvat soveltavaa liikuntaa ja paraurheilua tuntevia tahoja ja sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä sanaston tämänhetkisestä luonnoksesta. Tätä pyyntöä voi jakaa edelleen sellaisille tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena. Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentit voivat sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että sen osiin.

Tavoitteet

Sanaston tavoitteena on selvittää soveltavaan liikuntaan ja paraurheiluun liittyvien keskeisten käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä sekä antaa vastineet suomen termeille ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteet pyritään määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti.

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi soveltavan liikunnan ja paraurheilun parissa työskenteleville, mutta siitä on hyötyä kaikille näitä aiheita koskevia termejä ja määritelmiä tarvitseville. Sanasto tullaan julkaisemaan TEPA-termipankissa (https://termipankki.fi/tepa/fi/).

Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada alaa tuntevilta tahoilta asiantuntijapalautetta. Sanastosta saatuja kommentteja käytetään hyväksi sanaston viimeistelyssä. Niillä voi vaikuttaa niin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin.

Aikataulu

Kommentit pyydetään jättämään viimeistään torstaina 15.9.2022.

Vastausohjeet vastaanottajille

Pyydämme kommentoimaan Otakantaa.fi-palvelun kautta (otakantaa.fi). Voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niissä sanaston kohdissa, joissa olette eri mieltä. Mikäli sanasto vaikuttaa hyvältä sellaisenaan, kuulemme mielellämme senkin.

Käsitteet esitetään sanastossa sekä termitietueina että käsitekaavioina. Termitietueessa esitellään suomenkieliset termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi, sekä mahdolliset termit, joita käytetään mutta joita ei haluta suosittaa. Sanastossa annetaan myös ruotsin- ja englanninkieliset termit. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Nämä kaikki tiedot löytyvät sanastoluonnoksesta (PDF).

Määritelmissä päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet.

Suomenkielisten termien osalta toivomme kommentteja muun muassa annetuista suosituksista ja siitä, viittaavatko synonyymeiksi merkityt termit todella samaan käsitteeseen.

Ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita kommentoivan tulisi tarkastaa, vastaavatko annetut vastineet käsitteelle annettua määritelmää. Mikäli tiedossanne on vastineita, jotka luonnoksesta puuttuvat, otamme tiedon mieluusti vastaan.

Sanastoluonnos (PDF) löytyy tämän kuvauksen jälkeen sinisellä merkitystä linkistä Näytä lisätiedot.

Soveltavan liikunnan sanaston laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet:

Vilja Sipilä, Liikuntatieteellinen Seura ry, työryhmän puheenjohtaja
Piritta Asunta, Likes ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lauri Jaakkola, Suomen Paralympiakomitea ry
Lotta Nylund, Finlands Svenska Idrott
Toni Piispanen, Valtion liikuntaneuvosto
Aija Saari, Suomen Paralympiakomitea ry
Sirpa Suhonen, Sanastokeskus ry, terminologi
Jukka Vetoniemi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Sanaston laatimiseen tarvitun terminologisen työn on rahoittanut Liikuntatieteellinen Seura.


Perustiedot

Julkaistu: 15.8.2022

Aiheet:
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
  • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna