Kampelatien katusuunnittelu

Puhekupla 0
29.11.2023 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kampelatien suunnittelu käynnistettiin vuonna 2022. Suunnitelmat laaditaan Kampelatielle alueen muuttuneiden tarpeiden vuoksi. Kampelatien läntiselle puolelle suunnitellaan kevyen liikenteen yhteys ja pysäköintitaskut, sekä selvitetään hulevesiviemäröinnin, vesijohdon ja viemäreiden saneeraustarve. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelmat 13.9.2023.

Kuvituskuva

Kampelatien tonttikadusta laaditaan katusuunnitelmia. Kadun perusparannuksella vastataan alueen muuttuneisiin liikenteellisiin tarpeisiin. Katusuunnitelman on määrä valmistua syksyllä 2022.


Maankäytön tarpeet

Haukilahdessa sijaitsevan Kampelantien länsipuolelle on rakenteilla uusi yksityinen päiväkoti, jonka on määrä aueta marraskuussa 2022. Kampelantien perusparannushankkeella parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja helpotetaan saattoliikennettä. Kadun länsipuolelle suunnitellaan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie sekä siirretään ajoratapysäköinti pysäköintitaskuihin. Kadun ajoradan leveyttä kavennetaan ajonopeuksien hillitsemiseksi. Valaistus uusitaan.

Kadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee liito-oravien kulkureitti, joka otetaan huomioon kadun suunnittelussa ja rakentamisessa.

Hankkeen aikataulu

Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Kaikista asemakaava-alueen kaduista laaditaan katusuunnitelmat. Katusuunnitelma on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely. Katusuunnitelmaehdotukset tulevat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville syksyllä 2022. Kadun rakentamisen tavoitevuosi on 2023.

Mukaan suunnitteluun Otakantaa.fi -sivuston kautta

Alueen asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan katusuunnitelmien laatimiseen. Otakantaa-palvelussa keskustelusta tulee osa hankkeen vuorovaikutusta, se on avointa kommentoinnille ja valvottu kaupungin toimesta.

Otakantaa-palvelun kautta kerätään lisätietoa katusuunnitelmien lopullisten suunnitelmaratkaisujen laatimisen tueksi. Keskustelun kautta pääsee myös esittämään kysymyksiä suunnittelijoille. Keskusteluun toivotaan mukaan kaikkia alueen asukkaita ja alueen suunnittelusta kiinnostuneita.

Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä otakantaa.fi-sivustolla.


Perustiedot

Päättynyt: 29.11.2023

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
  • #liikenne
  • #opetus ja koulutus
Kunnat:
  • Espoo

Liitteet

Ilmianna