Rantaradan Baanan yleissuunnitelma, Kauniaisten kaupunki

Puhekupla 0 Kysymysmerkki 32
26.8.2022 | Kauniaisten kaupunki
Pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Kauniaisissa.

Hankkeessa esitellään Kauniaisten kaupungin yleissuunnitelmat Rantaradanbaanasta. Rantaradanbaanaksi (lyh. Baana) nimetyn väylän päätavoitteena on kehittää jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Rantaradan varressa Kauniaisten ja Espoon kaupunkien alueella. Suunniteltu väylä tulee olemaan turvallinen ja esteetön reitti kaikille käyttäjille, ja se yhdistyy saumattomasti olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.

Löydät tarkemman kuvauksen ja liitetiedostot kohdasta ”+ Näytä lisätiedot”.


Liitteistä löytyvät kolmessa osassa Kauniaisten kaupungin alueelle sijoittuvan Rantaradanbaanan suunnitelmat. Suunnitelmat ovat jaettu itäiseen-, keskiseen- ja läntiseen osaan. Neljännestä liitteestä löytyvät tyyppipoikkileikkaukset eri väyläleveyksistä. 

Kauniaisten kaupungin kuntatekniikka on laatinut yleissuunnitelmaluonnoksen Rantaradanbaanalle välillä Forsellesintie – Turunväylä (Kauniaisten kaupungin alue). Suunnittelutyö on laadittu yhteistyössä Espoon kaupungin ja Espoon kaupunkiratahankkeen kanssa. Tarkemmat tiedot ja karttaliitteet löydätte kohdasta ”+ Näytä lisätiedot”. Rantaradanbaanaksi (lyh. Baana) nimetyn väylän päätavoitteena on kehittää jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Rantaradan varressa Kauniaisten ja Espoon kaupunkien alueella. Suunniteltu väylä tulee olemaan turvallinen ja esteetön reitti kaikille käyttäjille ja se yhdistyy saumattomasti olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Baanan rakentamisen yhteydessä parannetaan yhteyksiä Kauniaisten- ja Koivuhovin asemanseuduilla ja kehitetään pyöräpysäköintiä. Rantaradanbaanan katu- ja rakennussuunnittelu jatkuu yleissuunnitteluvaiheen jälkeen syksyllä 2022. Tavoitteena on saada Espoon kaupunkiradan (ESKA) yhteydessä toteutettavat baanan osat suunniteltua kevääseen 2023 mennessä. Kaupunkiradan yhteydessä olevien osien rakentaminen tapahtuu radan rakentamisen rinnalla vuoteen 2028 mennessä. Muiden baanan osien toteutusajankohdat varmistuvat myöhemmin rahoituksen mahdollistamassa aikataulussa. Rantaradanbaanan reitti sijoittuu pääosin rautatieliikennealueelle, osin alueen ulkopuolelle ja Kauniaisissa hyödynnetään osin nykyisiä yhteyksiä. Hallinnollisia katusuunnitelmia vaativat baanan osat tulevat erikseen nähtäville suunnittelun edetessä. Baanan yleinen tavoiteleveys Kauniaisissa on n. 5 metriä, josta 2 metriä on varattu jalankululle ja 3 metriä kaksisuuntaiselle pyörätielle. Monessa kohdassa Kauniaisten alueella on kyse yhdistetystä pyörä- ja kävely-yhteydestä. Useassa kohdassa leveystavoitteesta joudutaan tinkimään ja ne vaihtelevat mm. ahtaan ympäristön takia, jolloin leveys on n. 4,0 metriä (2+2 m) tai juuri tämän alle (asemanseudut). Tietyillä tiiviisti rakennetuilla tai muuten haastavilla osuuksilla pyörätie ja jalankulku on eroteltu kokonaan kulkemaan eri reittiä (Kauniaistenraitti ja Koivuhovin asemanseutu). Forsellesintien (ja Espoon Hiidenpolun) kohdalle on suunniteltu pyöräkatua, jossa autoilija antaa pyöräilijöille esteettömän kulun. Rakentamisen yhteydessä parannetaan myös mm. valaistusta väylien varrella. 

Espoon baanaosat on esitetty omalla Otakantaa.fi -sivulla https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/771/

Itäosa: Forsellesintie – Kauniaisten asema – Kauniaistenraitti 

Suunnitelmaluonnoksessa Rantaradanbaana sijoittuu radan eteläpuolelle, Forsellesintielle radan myötäisesti rakennettavalle pyöräkadulle. Pyöräkatu päättyy Forsellesin kentän kohdalle, jonka kierrettyään Baana jatkaa nykyisiä parannettavia väyliä pitkin Kauniaisten asemalle, radan varrella. Asemanseudulla tehdään yhteensovitusta Espoon kaupunkiradan yhteydessä rakennettavien uusien laiturirakenteiden ja nykyisen asemarakennuksen kanssa. Baana ylittää Tunnelitien uudella erillisellä ylikulkusillalla. Sillan jälkeen jalankulku erotellaan tilanahtaudesta johtuen Kirjastonraitille ja pyöräväylä jatkuu Kauniaistenraitilla.

Keskinen osa: Kauniaistenraitti - Thurmaninpuisto – Kauniaisten/Espoon raja 

Pyörätie ja kävely yhdistyvät Thurmaninpuistossa ja kulkevat radan vartta. Yhtiöntien alikulun kohdalla Baana alittaa junaradan ja jatkaa tämän vieressä sen pohjoispuolella. Palokunnankujalta länteen päin rakennetaan uutta osuutta radan vieressä aina Espoon rajalle saakka. Baanan leveys on täällä keskisellä osuudella pääosin 3 metriä pyöräilylle + 2 metriä jalankululle. Baana jatkuu Espoon puolella, joka sovittaa oman Baana-osuutensa leveyden Kauniaisissa käytettävään leveyteen. 

Länsiosa: Espoo/Kauniaisten raja – Koivuhovi – Turunväylä/Tuomarila 

Baana jatkuu Espoon rajalta länteen päin Kauniaisten puolelle radanvartta pitkin kohti Koivuhovin asemaa. Ennen Bredanportin kerrostaloja Baana jakaantuu – kävelyn pääväylä ohjataan alas kohti Bredanportin risteysaluetta ja pyöräväylä jatkuu 3 metrisenä Bredanportin yli uudella ylikulkusillalla. Koivuhovin juna-asemalla tehdään yhteensovitusta Espoon kaupunkiratahankkeen kanssa. Koivuhovin aseman jälkeen jalankulku palaa Baanareitille, jolta se jatkuu nykyistä latuyhteyttä mukaillen 4 metrisenä, yhdistettynä jalankulun- ja pyöräilyn väylänä. Ennen Turunväylän alitusta Baana levenee 5 metriseksi väyläksi ja jatkuu Espoon puolelle, aina Espoon keskuksen kautta Kauklahteen saakka.

_______________________________________________________________________________________________________

Yleissuunnitelmaa voi kommentoida Otakantaa.fi -sivustolla. Yksityiskohtaisten kommenttien yhteyteen kannattaa liittää suunnitelmakuvissa baanalla näkyvä paalunumero baanan yhteispituuden Espoon kanssa ollessa yhteensä n. 12 km. Kommentointiaika on 29.8. - 18.9.2022. Saatu palaute huomioidaan mahdollisuuksien mukaan jatkosuunnittelussa. 

HUOM. Karttaesityksissä pohjoinen on kuvan alareunassa kasvavan ratakilometrinumeroinnin mukaisesti.  

Lisätietoja kuntatekniikalta:

Anna Ahtila / Projekti-insinööri / anna.ahtila@kuntatekniikka.fi

Jarkko Riipinen / Kuntatekniikkapäällikkö / jarkko.riipinen@kauniainen.fi

Stefan Tammilehto / Projektivastaava / stefan.tammilehto@kauniainen.fi


Perustiedot

Julkaistu: 26.8.2022

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
  • #liikenne
Kunnat:
  • Espoo
  • Kauniainen
Ilmianna