Kommentoi luonnosta: Omaishoidon tuen toimintaohje ja myöntämisen perusteet

Puhekupla 17
Keskustelu | Keski-Suomen hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Perustiedot

Päättynyt: 4.10.2022

Liitteet

Ilmianna

Omaishoidon myöntämisen perusteet

Profiilikuvan paikka

Sukulainen
20. syyskuuta 2022 kello 9.51.18

Omaishoidon myöntämisen perusteissa keskitytään likaa fyysiseen apuun. Muistisairas tarvitsee ohjausta päivän toiminnoissa: pesuissa, vaatetuksessa, juomisen ja ruokailun toteutumisessa. Muistisairas sitoo usein omaisen n. 24/7 hoitamaan pelkästään edellä mainittuja arkia-askareita ohjaamalla. Kauan ei uskalla olla poissa, ettei satu vahinkoa pissaollessa.

"Hoidettavan avuntarve päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa on vähäistä tai
hoidettavan saama apu kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin"

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

RAI koordinaattori
2. lokakuuta 2022 kello 17.31.23

Kognition taso ja vaikeudet otetaan myöntämisperusteissa huomioon.

Ilmianna |
Näytä lisää vastauksia

Myöntämisperuste

Profiilikuvan paikka

Perheenjäsen
20. syyskuuta 2022 kello 21.54.28

Vaikea psyykkinen sairaus on sitovuudeltaan ja kuormittavuudeltaan jopa vaikeaa somaattista sairautta raskaampi ottaen huomioon stigman, joka heijastuu perheeseen. Silti omaishoidontukea ei makseta. On eriarvoistava. 12

Ilmianna |

Omaishoidontuki nepsy-lapsen perheelle

Profiilikuvan paikka

Lotta
22. syyskuuta 2022 kello 18.41.12

Kriteereissä ei oteta lainkaan huomioon mm. epävakaan tunne-elämän haasteita ja valtavaa kuormittavuutta esim. nepsy-lasten kohdalla. Oman lapsen käytöshäiriöt mm. aggressiivisuus vanhempia ja sisaruksia kohtaan on todella kuluttavaa koko perheelle. Harva vanhempi pystyy tekemään töitä täysipäiväisesti, koska lasta ei voi kouluikäisenäkään jättää valvomatta, vaikka lapsi esim. wc-toiminnoista suoriutuu itsenäisesti eikä arjessa tarvitse erityisiä apuvälineitä (jos ei aikuista tunteiden kanssasäätelijänä lasketa apuvälineeksi). Kyllä moni kehitysvammainen/pitkäaikaissairas lapsi on huomattavan paljon helppohoitoisempi, kuin moni nepsy-lapsi. Ja ensimmäisenä mainittujen kohdalla kriteerit täyttyvät, nepsyjen kohdalla ei. Olet vanki omassa kodissasi, koska usein vanhempana olet jopa ainoa ihminen, joka lapsen kanssa pärjää.

Ilmianna |

RAI arvioinnista

Profiilikuvan paikka

Otan kantaa
25. syyskuuta 2022 kello 23.17.12

Huolestuttaa mistä löytyy riittävä määrä työntekijöitä toteuttamaan mm. RAI-arviointia osana oh-tuen prosessia. Huomio kiinnittynee jatkossakin liikaa fyysiseen toimintakykyyn eikä huomioi vaihtelevuutta henkilön kyvyissä riippuen esim. nepsyjen kuormittuneisuuden tasossa. OH-tukea saavien rahallisen tuen määrä laskee jos lapsi on iltapäiväkerhossa, mielestäni näin ei saisi olla. Lapsi hyötyy iltapäiväkerhotoiminnasta jos tarvittava tuki on saatavilla myös sinne. Näin mahdollistetaan myös vanhemman työssäkäynti ja turvataan riittävä toimeentulo. OH-tuen hakemisen prosessi tulisi olla selkeä ja vaaditaan spesifiä osaamista kun on kyse mm. erityislapsiperheistä.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

RAI koordinaattori
2. lokakuuta 2022 kello 17.28.06

Lasten ja nuorten kohdalla eivät samat mittarit ole käytössä kuin esim. ikääntyneiden palveluissa. OH-prosessissa käytetään yleensä osittaisarviointia.
Tässä lasten ja nuorten RAIn mittareita ja herätteitä, joista valinnat voidaan tehdä:
Arkisuoriutuminen, perustoiminnot ja välinetoiminnot, Liikkuminen ja esteettömyys, Arkisuoriutuminen
Alkoholin ongelmakäyttö
Masennus
Haastava käyttäytyminen, Vahingollinen käytös
Todennäköisyys vahingoittaa itseä, Todennäköisyys vahingoittaa muita, Itsemurhavaara ja tarkoituksellinen itsensä vahingoittaminen
Ahdistuneisuus
Univaikeudet, Uniongelmat
Ylivilkkaus ja keskittymishäiriöt
Sosiaalinen vetäytyminen, Sosiaaliset suhteet
Koulunkäyntihaasteet, Koulunkäynti
Sisäänpäin suuntautuneet mielenterveysoireet, Ulospäin suuntautuneet mielenterveysoireet
Positiiviset oireet (esim. aistiharhat, harhaluulot)
Vanhemmuuden vahvuudet
Kipu
Kommunikointikyky, Kuulo-ja näkökyky, Viestintä j itseilmaisu
Rajoittamistoimet
Tulipalojen sytyttäminen ja sytytysaineiden väärinkäyttö
Seksuaalinen käyttäytyminen
Elämäntapahtumat
Hoitajan kuormittuminen
Vanhemmuus
Leikki ja vapaa-aika
Pidätyskyky
Lääkehoitoon sitoutuminen ja Lääkityksen tarkistaminen
Ravintovalmisteet ja letkuruokinta
Ongelmallinen syömiskäyttäytyminen
Henkilökohtaiset vahvuudet
Siirtymävaiheet

Ilmianna |

Kannanotto Ikääntyneen monisairaan omaishoidosta

Profiilikuvan paikka

Omaishoitaja puolisolle
26. syyskuuta 2022 kello 15.17.43

Ikääntyneen vanhuksen toimintakyky pitää arvioida huomioiden, että eri päivät voivat olla täysin erilaisia. Tänään vointi on virkeä ja toimintakyky parempi. Taas toisena päivänä ei mikään suju, tarvitsee paljon apua kaikessa toiminnassa. Yli 85 vuotiaat pitää arvioida eri kriteereilllä nuorempiin verrattuna vallankin jos on useita perussairauksia. Vaikka ei olisi muistisairautta, niin henkilö voi tarvita ohjausta, auttamista ja muistuttamista arjen toiminnoissa. Tällainen hoidettava ei pärjää yksin. Lisäksi on huomioitava apua tarvittavat yövessakäynnit. Kaikissa toiminnoissa on huomioitava riski kaatumisille, liian nopeasti liikkeele lähtöjen ehkäisy.
Mieli voi olla kirkas mutta se tue roppaa!

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

RAI koordinaattori
2. lokakuuta 2022 kello 17.32.30

Toimintakyvyn arvioinnissa huomioidaan toimintakyvyn vaihtelut.

Ilmianna |

Omaishoitaja/ kuntoutustuki

Profiilikuvan paikka

@Josefiina99
28. syyskuuta 2022 kello 17.24.33

Omaishoitaja joka hoitanut parikymmentä vuotta yh;na vaikeasti keva lasta aina aikuisuuteen saakka,väsyy varmasti. Kuntoutustuki " pakollinen" ja hoidettava edelleen kotona ,venyttävä edelleen äärimmilleen.Tähän yhtälöön pieni omaishoidontuki ei ainakaan tue asiaa!!!!Tämä on todella tärkeää. Yh erityislasten vanhempien määrä kasvaa,uupumus,rahavaikeudet kasvaa. TUKEKAA,JOTTA SAA MAHDOLLIDUUDEN HOITAA KOTONA. Jokainen tapaus ehdottomasti tarkistettava, eikä umpimähkään " tiputeta" tukia, joista taisteltu koko elämä.
Kiitos!

Ilmianna |

4.2. Aikuisten, yli 18-vuotiaat, myöntämisperusteet ja hoitopalkkioluokat

Profiilikuvan paikka

RAI koordinaattori
2. lokakuuta 2022 kello 17.41.21

s. 9
RAI-mittareiden tuloksia hyödynnetään aikuisten omaishoidon tuen tarpeen arvioinnissa ja myöntämisessä viitteellisinä. Aikuisten omaishoidon tuen arvioinnissa tehdään iRAI HC osittaisarviointi, jossa valitaan MAPLe_5 (sisältää haastavan käyttäytymisen oireet), MAPLe_15, CPS_6, ADLH_6, ADLLF_28, IADLP_48, IADLC_48 ja HELSA:n täydennysosiosta lähimmäisen antaman avun täydennysosio. Yksittäisen mittarin tulosta ei käytetä myöntämisen perusteena, vaan niitä hyödynnetään osana kokonaisarviointia, johon sisältyy mittaustulokset sekä haastattelu, havainnointi ja tarvittaessa monialainen yhteistyö. Myös haastavan käyttäytymisen mittarin (ABS) tulosta voidaan hyödyntää hoitopalkkioluokkaa arvioitaessa.
Muutos: RAI-mittareiden tuloksia hyödynnetään aikuisten omaishoidon tuen tarpeen arvioinnissa ja myöntämisessä viitteellisinä. Aikuisten omaishoidon tuen arvioinnissa tehdään iRAI HC osittaisarviointi, jossa valitaan MAPLe_5 (sisältää haastavan käyttäytymisen oireet, kaatuilun), MAPLe_15, CPS_6, ADLH_6, ADLLF_28, IADLP_48, IADLC_48, COMM_8, DbSI_5, SOCWD_12, DRSSR_9, AUDIT-C, BRITSU ja HELSA:n täydennysosiosta lähimmäisen antaman avun täydennysosio. Yksittäisen mittarin tulosta ei käytetä myöntämisen perusteena, vaan niitä hyödynnetään osana kokonaisarviointia, johon sisältyy mittaustulokset sekä haastattelu, havainnointi ja tarvittaessa monialainen yhteistyö. Myös haastavan käyttäytymisen mittarin (ABS) tulosta voidaan hyödyntää hoitopalkkioluokkaa arvioitaessa.

Ilmianna |

Kohdassa 4.1 oleva lause Pelkästään ohjauksen ja valvonnan tarve eivät ole riittäviä perusteita omaishoidon tuelle lapsilla ja nuorilla

Profiilikuvan paikka

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. lokakuuta 2022 kello 12.58.42

Kyseinen lause syrjii Nepsy lapsia ja nuoria. Tämä lause voitaisiin poistaa tai muuttaa siten, että Myös ohjauksen ja valvonnan tarve ovat riittäviä perusteita omaishoidon tuelle Nepsy lapsille ja nuorille.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

Tiitu
4. lokakuuta 2022 kello 8.38.37

Tätä olin itsekkin tulossa kommentoimaan, eli juuri näin. Ei lisättävää.

Ilmianna |

Kohta 4.6 Omaishoidon tuen alentaminen

Profiilikuvan paikka

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. lokakuuta 2022 kello 13.01.27

Omaishoidon tuen alentamisen palkkiot eivät ole kohtuulliset. Palkkioiden alentamiset ovat tarpeettomia. Perusteluna, koska omaishoito on sinällään sitovaa, kokonaisvaltaista ja edullisin vaihtoehto. Kaikki omaishoitajat eivät käy töissä eivätkä hyödynnä tai käytä lomiaan ja heidän tulee huolehtia itse lomistaan. Omaishoitaja voi jättää lomat käyttämättä palkkion alenemisen vuoksi.

Ilmianna |

Kosken yleiskommentti

Profiilikuvan paikka

Koske
4. lokakuuta 2022 kello 9.09.06

Sen lisäksi, että Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kommentoi palvelujen myöntämisen kriteerien yksittäisiä kohtia, esitämme, että näitä kriteereitä jatkotyöstetään vuoden 2023 puolella. Keski-Suomen hyvinvointialueen strateginen tavoite asukkaiden yhdenvertaisuudesta on niin haastava, että sen toteutuminen edellyttää palveluiden myöntämisen kriteerien pohjaksi vankkaa tietopohjaa, monitoimijaista dialogia ja osallisuutta, sosiaalihuollon palveluiden tarkastelua myös kokonaisuutena sekä sote/hyte-palvelujen yhteisvaikuttavuuden ymmärrystä. Tarkemmat perustelumme tälle ehdotukselle löytyvät kotisivuiltamme https://koskeverkko.fi/ajankohtaista/

Ilmianna |

Päättäminen

Profiilikuvan paikka

Koske
4. lokakuuta 2022 kello 9.09.39

s. 5: ehdotus kappaleeksi: Omaishoidon tuen tulee olla hoidettavan edun mukaista. •Mikäli todetaan, että omaishoidon tuen myöntämisperusteet täyttyvät, tehdään päätös omaishoidon tuen myöntämisestä. Päätös voi olla perustellusta syystä myös määräaikainen. •Omaishoidon tuen maksaminen alkaa hakemuksesta seuraavan kuukauden alusta, mikäli omaishoito on alkanut ja kestänyt yhtäjaksoisesti 16 päivää. •Mikäli omaishoidon tuen myöntämisperusteet eivät täyty tai omaishoidon tukeen varattu määräraha ei riitä tuen myöntämiseen, tehdään omaishoidon tuesta kielteinen päätös. •Kielteinen omaishoidon tuen päätös perustellaan hakijalle. Tarvittaessa hakija ohjataan muiden palveluiden ja tukien piiriin. Omaishoidon tuen päätökseen liitetään ohjeet muutoksen hakemisesta
Oth sopimus:
Ehdotus tekstiksi: Omaishoidon sopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan hyvinvointialueen välistä toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä (omaishoitolaki 2§). Omaishoitajan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kesken laaditaan omaishoidon sopimus, johon kirjataan tiedot omaishoitajan oikeudesta lakisääteisiin vapaisiin (omaishoitolaki 8§). •Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen hyvinvointialueeseen, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoidon sopimusta ei tehdä, jos sopimuksen tekeminen on vastoin hoidettavan tahtoa tai etua. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet (omaishoitaja ja hyvinvointialue) ovat sen allekirjoittaneet. Sopimusta koskevat riita-asiat käsitellään hakijan kotikunnan käräjäoikeudessa. •Mikäli asiakassuunnitelman tarkistaminen muuttaa hoitopalkkiota, tehdään omaishoidon tuesta uusi oikaisukelpoinen päätös ja uusitaan omaishoitosopimus. •Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). Omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehneen hyvinvointialueen on vakuutettava hoitaja työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 3§:n 1 momentin mukaisella vakuutuksella. Omaishoidon tuki saattaa vaikuttaa hoitajan saamiin muihin etuuksiin ja hoitajan tulee itse tarkistaa etuuden maksajalta ennen sopimuksen tekoa tuen vaikutus.

Ilmianna |