Siirry sisältöön

Kommentoi luonnosta: Perhehoidon toimintaohje (vammaiset ja ikääntyneet)

Puhekupla 7
Keskustelu 1 päivä, 6 tuntia jäljellä | Keski-Suomen hyvinvointialue

Perustiedot

Avoin: 19.9.2022 - 4.10.2022

Päättymispäivä: 4.10.2022

Liitteet

Ilmianna

Puhekupla Uusi kommentti

Sukulaisuus- tai läheisyyssuhde ei perhehoidon este

Profiilikuvan paikka

Elisa Murtomäki
24. syyskuuta 2022 kello 10.30.27

Poistettava lause, jossa kerrotaan että omaa läheistään hoitava on aina omaishoitaja. Perhehoidon ja omaishoidon ero ei tule läheisyyssuhteen kautta, vaan siitä että perhehoitaja on ennakkovalmennettu (tai käy sen mahd. pian) ja perhehoitajalle maksetaan sekä perhehoitopalkkio että perhehoidon kulukorvaus. Asiakkaana olevalta peritään taas asiakasmaksu, jota omaishoidettavalta ei peritä.

Näin ollen perhehoitosuhte mahdollistaa läheisen hoidon silloinkin, kun esim. lapsilla on eri näkemys siitä, kuinka paljon heidän hoidettavana olevan vanhempansa tulee osallistua ruoka- ja asumiskuluihin. Lisäksi hoitoa tarvitsevan mahdollinen muutto perhehoitajan kotiin on selkeämpi järjestää.


Perhehoitolain mukainen irtisanomisaika myös kuolemantapauksessa

Profiilikuvan paikka

Elisa Murtomäki
24. syyskuuta 2022 kello 10.47.27

Perhehoitolain mukaista 2 kk:n irtisanomisaikaa tulee noudattaa myös asiakkaan kuollessa pitkäaikaisessa perhehoidossa.

Asiakasmaksua ei tietenkään voida periä asiakkaalta kuoleman jälkeen, mutta silti perhehoitajaa/ perhehoitajia kohtaan on väärin, jos perhehoitolain mukaista irtisanomisaikaa ei noudateta. Tässä kohdassa riskin kantajana hyvinvointialue on leveämpiharteinen.

Esim. Perhehoitoon sijoitettu ikäihminen kuolee kuun 10. pv. Perhehoitajien palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan aina kuluvan kuun 16. pv, joten kuolinkuun palkkiot ja kulukorvaukset ovat jo maksatuksessa - niitä ei voi korjata. Näin ollen perhehoitajalle tulee maksuun myös kulukorvaukset, joista aterioiden osuutta ei kuolleelle asiakkaalle tietenkään kuulu maksaa. Asiakkaan poissaoloista johtuvat kulukorvaukset korjataan siis kuolemantapauksissakin vasta seuraavan kuun palkkionmaksujen yhteydessä, joten perhehoitaja tulee saamaan seuraavassa kuussa kuukauden irtisanomisajalla vain perhehoitopalkkion 10. Pv asti, josta kuitenkin vähennetään aterioiden ja muiden kulujen osuus (kukukorvauksesta vain asumisen osuus, n. 200 e on tulossa maksuun). Käytännössä siis kuukauden irtisanomisajalla kuolemantapauksessa perhehoitajan palkkionmaksu loppuu jo asiakkaan kuolinkuukauteen.

Perhehoidossa asiakkaan kuolema tarkoittaa perheenjäsenen menetystä. Ei ole kohtuullista odottaa, että perhehoitaja olisi valmis ottamaan (tai saamaan) uutta asiakasta perheeseen jo kuukausi asiakkaan kuoleman jälkeen. Siksi kahden kuukauden irtisanomisaika, joka on myös perhehoitolain mukainen on kohtuullista. Mikäli perhe on valmis tätä aiemmin aloittamaan uuden pitkäaikaisen perhehoitosuhteen jo ennen kahden kuukauden kulumista loppuun, on kohtuullista myös se että edellisen asiakkaan asumisesta aiheutuneita kuluja ei enää korvata.


Hoidettavien enimmäismäärä kahden päätoimisen perhehoitajan perheessä

Profiilikuvan paikka

Elisa Murtomäki
24. syyskuuta 2022 kello 11.07.33

Tätä asiaa ei suoraan kerrota toimintaohjeessa, mutta tulkinta on että perhehoitolain 9 § sallimaa joustoa ei käytetä kahden päätoimisen perhehoitajan perhekodissa.

Näin ollen yksinäisellä perhehoitajalla on mahdollisuuus (ei oikeus) jopa neljään pitkäaikaiseen asiakkaaseen, mutta mikäli kaksi yksinäistä perhehoitajaa muodostaa yhteisen perhekodin, heillä onkin mahdollisuus enää kuuteen asiakkaaseen.

Tämä tuottaa toimeentulovaikeuksia.

Ymmärrän että perhekodit halutaan pitää pieninä ja inhimillisinä ja että perhekodin pitää vastata nimenomaan asiakkaan tarpeisiin. Mutta kyllä kahdeksankin asiakkaan koti on vielä pieni yksikkö! Lisäksi sijoittaja vastaa siitä, että ei sijoita suureen perheeseen asiakasta, joka ei hyödy suuren perheen yhteisöllisyydestä.

Perhehoitajien tulee olla keskenään tasa-arvoisessa asemassa, jolloin ei ole oikein että puolison tekemä päätoiminen perhehoitajuus on yksiselitteinen este sille että myös toinen perhehoitaja ei voi saada riittävää elantoa samasta tehtävästä.

Perhehoitajien asemaa voi kahden perhehoitajan taloudessa nostaa toki myös sillä, että käytetään harkinnanvaraista palkkion nostoa korjaamaan taloudellista epätasa-arvoa, mutta silloin jokaisen perhehoidossa olevan asiakkaan perhehoitopalkkiota tulisi nostaa 33,3 %, jotta kuudella asiakkaalle yllettäisiin samaan elantoon kuin kahdeksalla. Mielestäni tähän ei kannata lähteä.

Asian yhteiskunnallista merkittävyyttä voidaan tarkastella myös sitä kautta, että mikäli perhehoitaja lähtee tehostetun palveluasumisen vuorotyöhön hoitajaksi, hän olisi kahdeksan asiakkaan pienessä yksikössä yksi kuudesta hoitajasta (Pyöriäkseen yksikkö tarvitsee kuusi hoitajaa). Perhekodissa on mahdollista hoitaa kahdella hoitajalla kahdeksaa aikuista ihmistä, kunhan vain asiakkaat tulevat toimeen keskenään ja heille voidaan taata heidän tarvitsemansa hoito (Perhehoitolaki 9 §). Laki ei siis ole este, mutta sen tulkinta on.


Perhehoidon myöntämisperusteet

Profiilikuvan paikka

Elisa Murtomäki
26. syyskuuta 2022 kello 17.52.36

Kaksi edellistä kommenttia koskevat enemminkin pitkäaikaisen perhehoidon toteuttamisen ja jatkuvuuden mahdollisuuksia. Toivon että ne huomiodaan, kun perhehoidon toimintaohjetta viedään hyväksyttäväksi hyvinvointialueen valtuustolle.

Ensimmäisenä kirjoittamani kommentti on puhtaasti juuri myöntöperusteisiin liittyvää asiaa ja lause, johon viittasin, löytyy perheoidon toimintaohkeen sivulta 5 kappleen 2.2. Viimeisenä lauseena.

Perhehoidon toimintaohjeessa ei sinänsä edes kerrota perhehoidon myöntämisen perusteita. Toimintaohjeen sivulta 8 löytyy kuitenkin luettelo sellaisista asiakkaaseen liittyvistä seikoista, jotka ovat esteenä perhehoitoon sijoittamiselle. Tämä luettelo on ihan hyvä.

Perhehoidon myöntämiskriteerit tulisi joko liittää toimintaohjeeseen tai ne pitäisi olla jossain muussa julkisessa materiaalissa auki kirjoitettuna.


RAI

Profiilikuvan paikka

RAI koordinaattori
2. lokakuuta 2022 kello 17.54.00

Tekstiin on tarpeen lisätä RAI-järjestelmän käytön aloitus ikääntyneiden ja kehitysvammaisten perhehoidossa vuonna 2023. Palvelun myöntämisessä ikääntyneiden osalta hyödynnetään tehtyjä RAI arviointeja ja ikääntyneiden perhehoidossa toteutetaan toimintakyvyn arvioinnit iRAI HC (kotihoidon RAI) välineellä. Asiakkaille tehdään palvelun alussa noin 4-6 viikoilla iRAI HC kokonaisarviointi ja arvioinnit toteutetaan vähintään kerran vuodessa tai voinnin oleellisesti muuttuessa. Palvelun myöntämisessä kehitysvammaisten osalta (yli 18-vuotiaa) hyödynnetään tehtyjä RAI arviointeja ja kehitysvammaisten perhehoidossa toteutetaan toimintakyvyn arvioinnit iRAI ID (kehitysvammaisten RAI) välineellä. Asiakkaille tehdään palvelun alussa noin 4-6 viikoilla iRAI ID kokonaisarviointi ja arviointien päivitystarve arvioidaan vähintään kerran vuodessa tai voinnin oleellisesti muuttuessa. Lasten ja nuorten kehitysvammaisten osalta käytetään iRAI ChYMH-DD arviointivälinettä (alle 18-vuotiaat).

Kysymys: keiden toimesta arvioinnit toteutetaan on tärkeä määrittää


1.1 RAI-ARVIOINNIN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINNISSA

Profiilikuvan paikka

RAI koordinaattori
2. lokakuuta 2022 kello 18.04.49

Hyvinvointi-alueella on käytössä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon ja palveluiden tarpeen arviointiin RAI- järjestelmä. Kehitysvammaispalveluissa käytetään kehitysvammatyön interRAI-ID (Intellectual Disabilities) järjestelmää. Tarkoituksena on hyödyntää järjestelmää mm. päätöksenteon tukena myönnettäessä asiakkaille yksilöllisiä ja tarpeenmukaisia palveluja. RAI-arvioinnin tuottama tieto ohjaa osaltaan asiakkaiden palveluiden oikea-aikaiseen ja –sisältöiseen järjestämiseen.
Muutos: Hyvinvointi-alueella on käytössä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon ja palveluiden tarpeen arviointiin RAI- järjestelmä. Yli 18-vuotiaiden kehitysvammaispalveluissa käytetään kehitysvammatyön interRAI-ID (Intellectual Disabilities) järjestelmää. Tarkoituksena on hyödyntää järjestelmää mm. päätöksenteon tukena myönnettäessä asiakkaille yksilöllisiä ja tarpeenmukaisia palveluja. RAI-arvioinnin tuottama tieto ohjaa osaltaan asiakkaiden palveluiden oikea-aikaiseen ja –sisältöiseen järjestämiseen. Lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaat) kehitysvammaisten palveluissa soveltuva RAI-arviointijärjestelmä on interRAI ChYMH-DD, jonka käyttöönottoa arvioidaan vuoden 2023 aikana.

Profiilikuvan paikka

RAI koordinaattori
2. lokakuuta 2022 kello 18.06.53

TÄNÄ TEKSTI KUULUU VAMMAISPALVELU SISÄLTÖÖN, PAHOITTELUT KUN TULI TÄNNE!


Lisää uusi Kommentti

Paljonko on 6 - 2?