Siirry sisältöön

Kommentoi luonnosta: Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohje ja erityishuollon myöntämiskriteerit

Puhekupla 15
Keskustelu 1 päivä, 5 tuntia jäljellä | Keski-Suomen hyvinvointialue

Perustiedot

Avoin: 19.9.2022 - 4.10.2022

Päättymispäivä: 4.10.2022

Liitteet

Ilmianna

Puhekupla Uusi kommentti

idea

Profiilikuvan paikka

janne
19. syyskuuta 2022 kello 17.47.18

polittinen vaikuttamispaja kehitysvammaisten työtoimintaan jossa on polittista vaikuttamista https://www.youtube.com/watch?v=fSCZ_Tm0Y_I

ja voitas tukea kehitysvammaisten työllisyttä


Tasa-arvoisuus

Profiilikuvan paikka

Tasapää
21. syyskuuta 2022 kello 19.03.42

Ostaako hyvinvointi alue palveluja esim. säätiöiltä jotka eivät maksa veroja?
Mitkä ovat kriteerit?
Hankintakilpailussa ovat tasavertaisia kilpailemassa palvelutuottajien kanssa jotka maksavat liiketoiminnastaan veroja.Ei voi olla tasavertaista palveluntuottajien kesken.


Ikääntynyt näkövammainen, henkilökohtainen apu

Profiilikuvan paikka

Ksn ry ja Näkövammaisten liitto
30. syyskuuta 2022 kello 10.42.54

Määritelmä pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista ei saa sulkea näkövammaisuutta aiheuttavia silmäsairauksia pois.

Henkilökohtaisen avustajan työehtoja olisi syytä tarkastella. - Heta:n TES:iä tulee soveltaa kaikille henkilökohtaisille avustajille. Avustajista on jo nyt pula, heikot työehdot eivät paranna tilannetta.

(Liittyen kohtaan 1.2.1 Vaikeavammaisen henkilökohtainen apu)

Näkövammaisten liitto ja Keski-Suomen Näkövammaiset vaikuttajatyöryhmä


1.1 RAI-ARVIOINNIN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINNISSA

Profiilikuvan paikka

RAI koordinaattori
2. lokakuuta 2022 kello 18.12.45

Hyvinvointi-alueella on käytössä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon ja palveluiden tarpeen arviointiin RAI- järjestelmä. Kehitysvammaispalveluissa käytetään kehitysvammatyön interRAI-ID (Intellectual Disabilities) järjestelmää. Tarkoituksena on hyödyntää järjestelmää mm. päätöksenteon tukena myönnettäessä asiakkaille yksilöllisiä ja tarpeenmukaisia palveluja. RAI-arvioinnin tuottama tieto ohjaa osaltaan asiakkaiden palveluiden oikea-aikaiseen ja –sisältöiseen järjestämiseen.
Muutos:
Hyvinvointialueella on käytössä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon ja palveluiden tarpeen arviointiin RAI- järjestelmä. Aikuisten yli 18-vuotiaiden kehitysvammaispalveluissa käytetään kehitysvammatyön interRAI-ID (Intellectual Disabilities) järjestelmää. Lasten ja nuorten kehitysvammaisten (alle 18-vuotiaat) palveluissa soveltuvampi RAI-järjestelmä iRAI-ChYMHDD. Vuoden 2023 aikana arvioidaan lapsille ja nuorille suunnatun RAI-järjestelmän käyttöönotto. Tarkoituksena on hyödyntää järjestelmää mm. päätöksenteon tukena myönnettäessä asiakkaille yksilöllisiä ja tarpeenmukaisia palveluja. RAI-arvioinnin tuottama tieto ohjaa osaltaan asiakkaiden palveluiden oikea-aikaiseen ja –sisältöiseen järjestämiseen.


Hk-avun järjestämistavat

Profiilikuvan paikka

Vammaispalveluohjaus
3. lokakuuta 2022 kello 10.00.03

Sivulla 6 todetaan että hk-apu voidaan toteuttaa korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat lakisääteiset välttämättömät kustannukset jne. Selkeyden vuoksi tässä olisi hyvä olla lisäys eli ns. työnantajamallilla, koska tuota termiä myöhemmin tekstissä käytetään.


Asunnon muutostyöt

Profiilikuvan paikka

Vammaispalveluohjaus
3. lokakuuta 2022 kello 10.05.32

Asunnon muutostöiden osalta herää huoli kustannusten kohtuullisuudesta, tekstissä lukee että asiakas valitsee kellä työn teettää; kustannusten kohtuullisuus tulisi varmistaa esim. tarjouspyynnön tai hintakaton keinoin.


Välineet ja laitteet

Profiilikuvan paikka

Vammaispalveluohjaus
3. lokakuuta 2022 kello 10.41.20

Välineet ja laitteet kohdassa todetaan että omistusoikeus kunnalla, sen myötä myös huoltokustannukset ovat kunnalla. Tässä myös kohtuullisuusnäkökulmasta herää huoli, miten kunnan kustannukset saattavat ryöpsähtää. Eteen voi tulla monelaista huolto- ja korjausvelvoitetta, kun laitteita ja välineitäkin voi olla hyvin monenlaisia. Ja miten suljetaan pois ne tilanteet jos asiakas jotenkin omalla huolimattomuudellaan aiheuttaa laitteen rikkoutumista. Nyt meidän kunnassa esim. sähköisten ovenavaajien osalta on linjattu siten, että ne on asiakkaan omat ja hän maksaa huollot ja korjaukset, koska näitä laitteita on melko hankala esim. lähteä siirtämään toiseen kohteeseen. Tähän kaipaisi jotain rajausta ja linjausta.


Kuljetuspalveluista

Profiilikuvan paikka

Vammaispalveluohjaus
3. lokakuuta 2022 kello 10.43.24

Sivulla 8 kuljetuspalveluissa maininta ’matkojen määrästä lähetetään asiakkaalle tarkistushakemus’; tätä tulisi avata enemmän, mitä tarkoittaa?


Päivätoiminnasta

Profiilikuvan paikka

Vammaispalveluohjaus
3. lokakuuta 2022 kello 10.48.55

Sivulla 9 pohdintaa herättää lause 'päivätoimintaa viitenä päivänä viikossa tai harvemmin, jos se asiakkaalle parempi'. Tämän toteutumiseksi tulee turvata riittävä ohjausresurssi, jotta asia toteutuu nimenomaan asiakkaan edun mukaisesti. Tälle hetkellä joissain kunnissa tilanne voi olla se, että päivätoimintapäiviä on asiakkaalla vähemmän kuin mitä hän itse haluaisi, koska ei ole resursseja tarjota enemmän päiviä.


Auton hankinta-avustus

Profiilikuvan paikka

Vammaispalveluohjaus
3. lokakuuta 2022 kello 10.51.29

Sivulla 10 auton hankinta-avustuksessa mainitaan kyllä että puolet kohtuullisesta hinnasta; tässä olisi varmasti hyvä olla myös lisäys ...kuitenkin enintään XXXX €, jotta kohtuullisuus tulee yhdenmukaisesti varmistettua.


Tuettu asuminen

Profiilikuvan paikka

Vammaispalveluohjaus
3. lokakuuta 2022 kello 11.00.43

Sivulla 12 tuetun asumisen kohdalla tulee mieleen mt-asiakkaat, kuinka varmistetaan heidän oikeutensa saada tuettua asumista?
Järjestäminen Shl:n mukaan, mutta ovatko he vammaispalveluiden piirissä vai onko mt-puolella omat jalkautuvat ohjaajat heitä varten? Nyt ei kaikissa kunnissa toteudu mt-puolen kautta, tulisiko tähän olla velvoite, jotta tämä asiakasryhmä saisi oikeanlaista tukea?


Vammaispalvelulain - ja asetuksen soveltamisohje/ lausuntopyyntö

Profiilikuvan paikka

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. lokakuuta 2022 kello 13.05.54

Toivotaan, että uuden vammaispalvelulain tuomat muutokset soveltamisohjeisiin tulisivat lausuntopyynölle ajoissa.


1.2 Vaikeavammaiselle tarkoitetut kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet

Profiilikuvan paikka

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. lokakuuta 2022 kello 13.10.52

Hyvinvointialueella korvattavat henkilökohtaisen avustajan palkan ja palkkakulujen lisäksi avustajalle tulisi kuulua myös lakisääteiset työterveystarkastukset ja ryhmähenkivakuutus. Työnantajamalliin ei pidä pakottaa ketään.


1.2.2 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet (Vpl 9 §, VpA 12 ja 13 §)

Profiilikuvan paikka

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. lokakuuta 2022 kello 13.13.06

Oven avaus sähköisellä mekanismilla tulisi olla korvattavissa myös kerrostalossa asuville. Tämä tulisi mahdollistaa kaikille asumismuodosta huolimatta.

Suunnitelmat ja piirustukset tulisivat kuulua myös korvattaviin kuluihin, koska ne liittyvät asunnon muutostöihin.

Aistivammaiset tulisi huomioida asunnon muutostöissä.


1.2.3 Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut (VpL 8 §, VpA 4,5 ja 6 §)

Profiilikuvan paikka

Viitasaaren kaupungin vammaisneuvosto
3. lokakuuta 2022 kello 13.19.05

Toivotaan, että yksilöidyt kuljetuspalveluohjeet olisivat kommentoitavissa tai viimeistään lain muuttuessa.

Kuntouttava varhaiskasvatus ja erityishuollon kuljetukset tulisivat säilyä erityishuoltona.


Lisää uusi Kommentti

Paljonko on 9 - 2?