Siirry sisältöön

Kommentoi luonnosta: Sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun soveltamisohje

Puhekupla 8
Keskustelu 1 päivä, 5 tuntia jäljellä | Keski-Suomen hyvinvointialue

Perustiedot

Avoin: 19.9.2022 - 4.10.2022

Päättymispäivä: 4.10.2022

Liitteet

Ilmianna

Puhekupla Uusi kommentti

Kotipalvelu

Profiilikuvan paikka

Hennariikka
20. syyskuuta 2022 kello 13.30.37

Se ei ole siivousta. Sitä varten on erilliset ostopalvelut. Lapsiperheiden kotipalvelu työntekijän ammattinimikkeellä ei tehdä siivoustyötä. Tämä tulee olla kriteereissä epäselvyyksien välttämiseksi.


Lapsiperheiden kotipalvelu

Profiilikuvan paikka

Yhdenvertaista
23. syyskuuta 2022 kello 12.17.53

Tätä ei ole ollut paikkakunnallamme saatavilla laisinkaan. Ei ole yhdenvertaista että toisilla paikkakunnilla tätä saa ja toiset eivät saa ollenkaan. Jos pohditaan miten syntyvyyttä saisi lisää niin tästä nyt koppia hyvinvointialueelle siirryttäessä ja yhdenvertaiset lapsiperheille suunnatut palvelut on ensiarvoista järjestää ja samalla luoda lisää työpaikkoja! Lapsiperheiden kotipalvelu on matalan kynnyksen palvelu perheille ja palvelua ei ”tahraa” sosiaalityön puolesta myöntäminen vaan tämä pitää olla kaikille saatava palvelu. Tämän avulla ennaltaehkäistään monia muita ongelmia kuten vanhempien väsymystä ja mielenterveysongelmia kuin myös samalla saa tukea omaan vanhemmuuteen ja neuvoja lapsiarkeen liittyvissä kysymyksissä.


Selkeyttä kirjauksiin

Profiilikuvan paikka

Otan kantaa
25. syyskuuta 2022 kello 23.23.40

Näitä myöntämiskriteereitä lukevat useat eri työntekijät joten olisi tärkeää että avataan lukijalle tarkemmin millaiset elämäntilanteet oikeuttavat palveluun.
Puolison kuolema, sairaus, oma sairaus, lapsen sairaus, monikkoperheet, erityislapsiperheet yms.
Muuten kirjaus jättää liikaa työntekijälle tulkinnanvaraa ja asiakkaan oikeus palveluun ei toteudu. Olisi hyvä myös kirjata selkeästi millaisia työtehtäviä perheen kodissa voidaan suorittaa ja päivittää nämä työnkuvat vastaamaan tämän päivän lapsiperheiden tarpeita sekä huomioida että tarpeet voivat vaihdella perhetilanteiden mukaisesti. Kenenkään etu ei ole tarjota palveluita jotka eivät vastaa aitoihin tarpeisiin. Tarvitaan myös järjestelmällistä palautteenkeruuta asiakasperheiltä.


Matalankynnyksen palvelua

Profiilikuvan paikka

Muumimamma
27. syyskuuta 2022 kello 9.16.33

Lapsiperheiden kotipalvelu tulisi olla herkästi saatavilla lapsiperheille, mutta niinkuin tuolla edellä oli niin ei siivoukseen. Arkisiivoukset kyllä tehdään , mutta isommat siivoukset siivouspalveluille.Mitään hirveän tiukkoja myöntämisperusteita ei saisi olla.Ajoissa hyvä saada apua, etteivät tilanteet mene liian rankaksi.


Huomioita lapsiperheiden kotipalveluun

Profiilikuvan paikka

Sari
29. syyskuuta 2022 kello 15.10.29

* 1.1.23 lähtien palvelu on shl-lain 18a pykälän mukaisesti Lapsiperheen oikeus kotipalveluun
*Luku 3.
- Voisiko palvelutarpeen arviointiin sisältyä myös arviointi palvelun toteuttamistavasta perheen tilanteesta riippuen (oma tuotanto, seteli, ostopalvelu), kirjausta tähän siitä?
-Asiakas valitsee palveluntuottajan vain palvelusetelillä tuotettaessa, ei ostopalvelussa eikä omana tuotantona. (tarkennusta tekstiin tästä)
-Luvun viimeiseen lauseeseen lisäyksenä: ostopalvelutuottajien ollessa kyseessä ostopalvelusopimus ohjaa tuottajia
*Myöntämisen perusteissa voisi miettiä, myönnetäänkö joissakin tapauksissa esim. vanhempien terapia- tms käyntien ajaksi. Jos esim. terapiakäynti on sellainen, että se selvästi edistää perheen selviytymistä, vahvistaa voimavaroja.


Perheen tarpeen mukainen palvelu

Profiilikuvan paikka

Äiti x4 ja sosionomi
2. lokakuuta 2022 kello 19.02.26

Jos perheessä tarvitaan lapsenhoitoapua vanhemman lääkärikäyntien, neuvolan ajaksi tai vaikka psykiatrisen vastaanoton ajaksi, sen pitää olla mahdollista. Kotipalvelun tulee sisältää myös vaippojen ja roskien vientiä, pyykkien laittamista ja yleisen siisteyden huolehtimista. Niitä vanhempienkin kuuluu tehdä, mutta jos vanhempi on huonossa kunnossabtai perheessä on mielenterveyssairauksia, nepsyhaasteita tai keskonen tai monikko perhe, niin vanhemmat tekevät kyllä parhaansa ja 24/7 töitä perheen eteen.

Vanhemman pitää voida käydä välttämättömillä ajoilla ja ulkoilemassa ilman lapsia. Kukaan vanhempi ei tarvitse arvostelua ja arviointia, jos elämässä on haasteita. Yhdessä keskustelu ja asioiden hoitaminen voi olla tarpeellisia asioita, mutta sekin perheen ehdoilla. Jos näyttää siltä ettei ole kykyä hoitaa taloutta, siihen voidaan kannustaa. Mutta ei kotipalvelun tehtävä ole arvioida vanhemmuutta tai arvostella kodinhoidon taitoja. Koska palvelua tarvitaan usein silloin, kun voimavarat ovat heikossa kunnossa. Niitä ei saa vähentää arvostelemalla.

Perhetyö voi olla yhdessä suunnittelemista ja toteuttamista ja lasten kasvatukseen osallistumista. Mutta myös lapsenhoitoa ja kotitöiden tekemistä samalla.


Palvelun perhelähtöisyys

Profiilikuvan paikka

Perhetyöntekijä
3. lokakuuta 2022 kello 11.44.45

Joissakin kunnissa kotipalvelua voi varata ilman syytä. Tällöin palvelua on saanut vuorotellen esim.kerran kuussa. Jossain taas palvelua haetaan ja se täytyy perustella. Tässäkin voisi huomioida koko perheen ja tasapuolisuuden.
Joku vanhempi tarvitsee pienen hengähdystauon arkeen ja omaa aikaa vaikkapa uimassa käynnin muodossa. Toinen voi tarvita parille lapselle hoitajaa jotta voi yhden viedä esim.neuvolaan.
Perheen ääni pitäisi tulla esiin enemmän ja kuulla mitä perhe itse kokee tarvitsevansa.
Kotipalvelun sisältö

Profiilikuvan paikka

Sostiimi
3. lokakuuta 2022 kello 15.48.54

Alussa: Lähtökohta "ei perheen puolesta tekeminen" on paikallaan, mutta ei aina päde esim. lyhytaikaiseen tai äkilliseen kotipalvelun tarpeeseen. Esimerkiksi tilanne, jossa vanhempi pärjää mainiosti normaalitilanteessa, mutta vaikkapa yksinhuoltajan korkea kuume rintatulehduksen yhteydessä aiheuttaa äkillisen vauvanhoitotarpeen pariksi päivää. Perheen läheisiä ei ole, asuvat kaukana tai eivät pysty irrottautumaan töistä. Myös neuvolalla tulisi olla mahdolisuus myöntää tällaista palvelua suoraan.

3. Palvelun järjestäminen: "..voivat ostaa kotipalvelua kaupungin hyväksymiltä..." po. hyvinvointialueen hyväksymiltä?

5. Maksun määräytyminen: esimerkki "...jos tuottajan tuntihinta on 30 e/tunti ja setelin arvo 22 e/tunti, jää perheelle maksettavaksi 10 e" Pitäisikö olla 8 e? Tämä laskentalogiikka taulukkoineen ja esimerkkeineen on aika sekava, jotta asiakas osaisi päätellä, mikä on oma osuus maksusta. Voisiko tätä selkiinnyttää?


Lisää uusi Kommentti

Paljonko on 7 - 6?