Tornion osallistuva budjetointi - mihin sinä käyttäisit 20 000 euroa?

Kysymysmerkki 457
17.10.2022 | Tornion kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Tornion kaupungin osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys vuoden 2022 osalta on ratkennut: keskustaa ja lähialueita koristavat pian uudet puistonpenkit, roskakorit, keinut ja pöytäryhmät!

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys järjestettiin lokakuun alkupuoliskolla. Vaihtoehtoja oli kolme ja kisa niiden välillä äärimmäisen tiukka. Äänestyksen voittanut ehdotus keräsi yhteensä 151 ääntä, vain kuusi ääntä enemmän kuin toiseksi tullut ehdotus kahden uuden Muksubussin hankkimisesta (145 ääntä). Kolmanneksi äänestyksessä sijoittui ehdotus ilmaisista happy hour -uintihetkistä Tornion uimahallissa (138 ääntä).

Äänestyksen rinnalla kuntalaisilta kerättiin ideoita osallistuvan budjetoinnin toimenpiteiksi vuonna 2023. Ideoita kertyi 230.

Seuraavassa vaiheessa ideoita arvioidaan ja kehitetään työryhmässä, jossa on edustus niin teknisistä palveluista, sivistyspalveluista kuin keskushallintopalveluista. Työryhmä peilaa ehdotuksia osallistuvan budjetoinnin periaatteisiin ja kriteereihin ja tarvittaessa esimerkiksi yhdistelee samankaltaisia toimenpiteitä laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Työryhmä työskentelylle on varattu aikaa vuoden loppuun saakka. Tämän jälkeen tammi-helmikuussa on luvassa uusi kuntalaisäänestys vuonna 2023 toteutettavien osallistuvan budjetoinnin toimenpiteiden osalta.

Nainen ja koira ulkoilevat syyspäivänä, maassa ja ilmassa on puusta pudonneita keltaisia lehtiä.

Tornion kaupunki aloittaa osallistuvan budjetoinnin ja varaa siihen 20 000 euroa vuosille 2022 ja 2023. Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Tutustu osallistuvaan budjetointiin osoitteessa www.tornio.fi/osbu


Osallistuvaan budjetointiin on Torniossa varattu 20 000 euroa sekä vuonna 2022 että 2023. Määrärahalla toteutettavia toimenpiteitä voivat äänestä vuoden 2022 osalta ja ehdottaa vuoden 2023 osalta kaikki torniolaiset.

Osallistuvaa budjetointia ohjaavat Tornion kaupunginvaltuuston hyväksymät periaatteet. Osallistuvan budjetoinnin puitteissa tehtyjen toimenpiteiden tulee edistää torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa.

Jotta ehdotus voi edetä kuntalaisäänestykseen asti, sen on täytettävä seuraavat periaatteet:

1) Ehdotus tukee Tornion kaupunkistrategian toteutumista.
2) Ehdotus on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
3) Ehdotus ei korvaa kaupungin lakisääteisiä tehtäviä.
4) Ehdotuksen toteuttamisesta ei aiheudu toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja seuraaville vuosille (kertaluonteisuus-periaate).
5) Ehdotus on toteutettavissa talousarviovuoden loppuun mennessä.
6) Ehdotuksen toteuttaminen on kaupungin toimivallassa.
7) Ehdotus ei ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
8) Ehdotuksen voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi jonkin toisen ehdotuksen kanssa ennen kuin se etenee kuntalaisäänestykseen.
9) Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampia ehdotuksia.


Perustiedot

Päättynyt: 17.10.2022

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #talous
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:
  • Tornio

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna