Joutsenon Lintukankaan Keskuspuiston asukaskysely

Puhekupla 14
19.10.2022 | Lappeenrannan kaupunki
Kuva on Lintukankaan keskuspuistosta.

Lappeenrannan Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialaan kuuluva Kadut ja ympäristö-vastuualue aloittaa Joutsenon Lintukankaalle sijoittuvan niin kutsutun Keskuspuiston perusparannussuunnittelun. Kysymme asukkailta suunnittelun lähtötiedoiksi puistoon liittyviä toiveita ja kehitysehdotuksia tällä asukaskyselyllä 20.10.-10.11.2022 välisenä aikana. Vastauksenne voitte kirjata alla olevaan vastauskenttään. Ettehän kirjoita vastauksenne yhteyteen nimeä tai henkilötietoja. Kiitos vastauksen antaneille.


Lintukankaan Keskuskadun pohjoispuolelle sijoittuva niin kutsuttu Keskuspuisto on osa Leijonapuistoa. Syksyllä 2022 aloitettava perusparannussuunnittelu koskee rakennettua puistoaluetta, jossa on kivituhkapintaiset puistoraitit, pergolarakenteita, hortensioita ja alppiruusuja sekä mäntyvaltaisia metsäsaarekkeita. Perusparannussuunnittelu ei koske muita puiston osia, kuten taajamametsää.

Joutsenon Lintukankaan keskuspuisto sijoittuu Keskuskadun pohjoispuolelle. Suunnittelualue on merkattu opaskarttaotteeseen tummansinisellä. Kuva Lappeenrannan kaupunki.

 

Keskuspuiston on suunnitellut Maisemasuunnittelu Leena Iisakkila Ky vuonna 1987. Alue rakennettiin korkeatasoiseksi puistoksi 1980 – ja-90-lukujen taitteessa. Vuonna 1992 puisto sai kunniamaininnan Valtakunnallisen viherrakentamisen erikoisliiton ja betoniteollisuuden järjestämässä ympäristörakennekilpailussa. Nyt vuosikymmenten kuluttua puisto kaipaa jo kunnostusta. Puiston yleisilmettä, kasvillisuutta, kalusteita ja toimintoja tullaan päivittämään, huomioiden puiston ominaispiirteet. Puisto tulee säilymään puustoisena alueena ja sen koristeena on jatkossakin alppiruusut ja muut metsäiseen ympäristöön sopivat koristekasvit.

Puiston länsipäätyyn sijoittuu Veteraanipuisto ja muistomerkki. Kuva Lappeenrannan kaupunki.


Suunnittelun lähtötiedoiksi toivotaan asukkailta kehitysehdotuksia. Pyydämme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä muutoksia puiston nykytilaan toivotaan? Mihin asioihin puiston suunnittelulla tulisi vaikuttaa? Millaisia toimintoja puistossa voisi olla? Millaisia rakenteita, kalusteita tai kasvillisuutta puistoon toivotaan? Olisitko kiinnostunut osallistumaan puistossa yhteisöllisiin tapahtumiin, esimerkiksi kasvien istutustalkoisiin?

Puistossa on vanhoja puurakenteita kuten pergoloita, kivituhkakäytäviä ja mäntyvaltaista puustoa. Puistoon on istutettu myös alppiruusuja ja hortensioita. Puustoa ja muuta nykyistä kasvillisuutta säilytetään mahdollisimman paljon.  


Kaikki puistoon liittyvät toiveet ja kehitysehdotukset käydään läpi ja niistä poimitaan toteuttamiskelpoisia ehdotuksia puiston perusparannussuunnitelmaan. Puiston suunnittelua tehdään kuluvan talven aikana.

Puiston nykyisen kasvillisuuden ja puuston hoitotarpeet on kartoitettu Lappeenrannan kaupungin viheraluehoidon asiantuntijoiden kanssa. Kasvillisuuden hoitotoimenpiteet aloitetaan jo syksyn 2022 aikana. Toimenpiteisiin kuluu mm. vanhojen, huonokuntoisten pensaiden ja puiden poisto. Kasvillisuuden poiston lisäksi puistoon tehdään jo tänä syksynä uusia alppiruusu- ja atsaleapensasistutuksia. Puiston varsinainen rakentaminen aloitetaan suunnitelman valmistuttua vuonna 2023.

Lisätietoja:
Kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen

laura.ratilainen@lappeenranta.fi , puh. 040 653 0935


Perustiedot

Julkaistu: 19.10.2022

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #ympäristö ja luonto
Kunnat:
  • Lappeenranta

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna