Siirry sisältöön

Kaitaa-Iivisniemen viheralueiden konsepti

Puhekupla 19
25.10.2022 | Espoon kaupunki
Suunnittelualueen rajaus kartalla

Työssä laaditaan Kaitaan ja Iivisniemen alueelle viheralueiden konsepti, joka toimii runkona alueen kehit-tämiselle ja suunnittelutyölle tulevaisuudessa. Konsepti kattaa useita eri suunnittelun osa-alueita ja se tehdään vuorovaikutuksessa alueen käyttäjien ja asukkaiden kanssa.

Lue lisää hankkeesta painamalla "Näytä lisätiedot" -nappia.


Suunnittelualueen sijainti
Suunnittelualue kattaa kokonaan tai osin seuraavat viher- ja puistoalueet: Kaitaanlaakso, Kaitaanmetsä, Iivisniemenkallio, Iivisniemenpelto, Iivisniemenpuisto, Hyljemäenpelto, Hyljepuisto, Kuuttipuisto, Hyljelahdenkenttä ja Hyljeouri.

Konseptin sisältö
Konseptissa esitetään tilavaraukset eri toiminnoille ja karkeat ehdotukset niiden sijainnista. Alueen osin nykyisiä toimintoja ovat leikkipaikat, lähiliikuntapaikka, Iivisniemen pellon koira-aitaus ja Kaitaan viljelypalsta-alue sekä liikkuminen kokonaisuutena.

Työssä tarkastellaan alueen kävely- ja pyöräliikenteen reittejä ja niiden kehitystarpeita, kuten Länsibaanan linjausta ja valaistusta. Lisäksi tutkitaan yhteystarve Sammentieltä Länsimetron kuilun ohi nykyiselle raitille. Rajaojan hulevesitilanne selvitetään ja päivitetään tulevaisuuden varalle kattamaan myös meritulvariskit. Konseptissa tarkastellaan myös maanalaisten infran (mm. kaapeleiden ja putkien) tilatarpeet sekä karkeat arviot tarvittavista pohjanvahvistuksista.

Alueen arvot, kuten keskeiset luonto- ja maisema-arvot tunnistetaan. Lisäksi tehdään ohjeistus jatkosuunnittelua varten luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi.

Konsepti laaditaan yleissuunnitelmatasolla ohjeeksi tarkempaa puisto- ja rakennussuunnitteluvaihetta varten. Puisto- ja rakennussuunnitelmat laaditaan puistoittain pienemmissä osissa tulevien vuosien aikana, ja vasta näiden suunnitelmien jälkeen käynnistyy rakentaminen. Vuorovaikutusta jatketaan myös tulevissa suunnitteluhankkeissa.

Vuorovaikutus ja työn aikataulu
Konsepti laaditaan vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien ja alueen asukkaiden kanssa. Suunnittelutyön tueksi järjestetään asukaskävely keskiviikkona 9.11. klo 13:00-15:00. Kävelykierroksen aikana käydään läpi konseptin tavoitteita ja reunaehtoja paikan päällä kävellen ja keskustellen noin 500 m pituisella kierroksella. Tilaisuus alkaa Iivisniemenpellon hiekkakentältä (tapaamispaikka alla kuvassa).

Tapaamispaikka kartalla

Tilaisuuteen toivotaan mukaan kaikkia alueen asukkaita ja alueen suunnittelusta kiinnostuneita. Osallistujia pyydetään huomioimaan sään mukainen varustus.

Konseptiluonnoksesta on mahdollista antaa palautetta myöhemmin vuodenvaihteessa verkossa julkaistavalla karttakyselyllä. Saadut palautteet otetaan huomioon konseptin viimeistelyssä. Valmis konsepti tulee esille verkkoon keväällä 2023.

Kysymyksiä konseptista ja alueen suunnittelusta voi jättää jatkuvasti tämän sivuston keskustelualueella.

Päivitys 22.11.2022: Liitetiedostoihin lisätty 9.11. pidetyn asukaskävelyn tiivistelmä. 

Lisätietoja antaa:
maisema-arkkitehti Niina Meronen, niina.meronen@espoo.fi
osallisuusmuotoilija Niko Riepponen, niko.riepponen@espoo.fi

Katso myös espoo.fi hankesivu: Kaitaa-Iivisniemen viheralueiden konsepti | Espoon kaupunki


Perustiedot

Julkaistu: 25.10.2022

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
Kunnat:
  • Espoo

Liitteet

Ilmianna