Siirry sisältöön

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen tukipalveluiden myöntämisen perusteita

Puhekupla 13
Keskustelu | Lapin hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Lausuttava on tukipalveluiden myöntämisen perusteet. Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.Tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan:ateriapalvelua; vaatehuoltopalvelua; siivouspalvelua; asiointipalvelua; osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua; turvapalvelua; teknologia-avusteista palvelua; liikkumista tukevaa palvelua (omat myöntämisperusteet); muuta kotona asumista tukevaa palvelua (esim. kylvetys- /saunapalvelua).

Perustiedot

Päättynyt: 11.11.2022

Liitteet

Ilmianna

Mitä ajattelee palvelun tarpeessa oleva henkilö?

Profiilikuvan paikka

Mitä ajattelee palvelun tarpeessa oleva henkilö?
4. marraskuuta 2022 kello 11.05.23

KOHTA 5. TUKIPALVELUIDEN SAANNIN EDELLYTYKSET

Tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on
alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja
järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.
Tukipalvelujen myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen yksilölliseen ja jatkuvaan palvelutarpeen
arviointiin.
Tukipalvelujen myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen yksilölliseen ja jatkuvaan palvelutarpeen
arviointiin.
RAI-toimintakykymittarin arvot vanhuspalvelulain määrittelemän iäkkään henkilön kohdalla palvelujen
myöntämisen perusteena ovat ohjeellisia.
RAI-mittariston ohella voidaan käyttää myös muita mittareita esim. MMSE, GDS tai MNA.


Palaute:
RAI-toimintakykymittarin arvot vanhuspalvelulain määrittelemän iäkkään henkilön kohdalla palvelujen
myöntämisen perusteena, vaikkakin ne ovat ohjeellisia, ei ole hyvä.
Lakihan ei edellytä arvioinnin laatimista tai ohjeellisia pistemääriä palvelun myöntämisen edellytyksenä. Ne tulee kyllä tehdä ikäihmisille arvioinnin. Lisäksi mikä on oikeastaan ikä-ihminen? 65-?, 75-?, 85-?, 95-?
Ja miksi vain ikäihmisille?
Aivan samalla tavalla olisi hyvin tarkoituksenmukaista laatia toimintakyvyn mittaritietoa tuottava arviointi myös muille väestöryhmille, kuten vammaisille tai mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, neuropsykiatrisille henkilöille tai mikäli palvelutarpeen arvioinnissa tarvittavaa ns. ikäriippumattomien, esim. kognition alentumasta johtuvan tuentarpeiden esille tuomiseksi.
Kaikilla asiakkailla ei ole välttämättä varsinaisia hoito, sosiaali- tai hoivapalveluiden tarvetta, vaan pelkkä tukipalvelun saaminen voi olla riittävää tukea.

Toimintakykymittariston arvoja voi hyödyntää palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisessa, varmasti auttaa palvelutarpeen arvioinnissa, etenkin siinä, että asiakkaasta tarvittava arviointitieto on riittävää, mutta ei voi edellyttää, että vain ikäihmisillä arvioitavana kohderyhmänä on jotkin, edes ohjeelliset arvot palvelujen myöntämisen perusteena.

Mikäli vain ikäihmisillä on tällainen ohjeellinen arvo toimii myöntämisen perusteena, se asettaa ikäihmiset kohderyhmänä epäyhdenvertaiseen asemaan suhteessa muuhun palvelun tarpeessa olevaan väestöryhmään.
RAI-toimintakyvyn arviointia on mahdollista tehdä kaikille asiakasryhmille, joten jos toimintakykymittariston arvoja käytetään palvelun myöntämisen perusteena, se olisi oltava käytössä koko väestön osalta.

4. marraskuuta 2022 kello 13.37.21. Vastaus poistettu.

  • 23.11.2022 klo 16.14 @Admin moderoi sisältöä: Sääntöjen vastaista sisältöä
Näytä lisää vastauksia

Pelkkä mittariston luetteleminen ei riitä

Profiilikuvan paikka

Ei hyvä
4. marraskuuta 2022 kello 11.14.36

Mitä nuo kaikki mittarit mittaavat. Koodi ei kerro siitä, mitä mitataan, pitää avata että osaa ottaa kantaa. Lisäksi muutkin kuin ikäihmiset tarvitsevat tukipalveluita, mitä kriteereitä niihin ollaan luomassa?


Tukipalvelujen laajuus

Profiilikuvan paikka

Kysyjä
4. marraskuuta 2022 kello 11.38.49

Iäkkäät tarvitsevat kotona asumisen tueksi apua myös pihatöihin (lumityöt, ruohonleikkaus). Onko tähän mahdollista saada tukea ja mistä, jotta kotona voisi asua mahdollisimman pitkään?


Kotona asumista tukevat palvelut

Profiilikuvan paikka

Sini
5. marraskuuta 2022 kello 5.17.47

Lapissa on huomioitava lumityöt ja muutkin pihatyöt, miten niiden hoito järjestetään jos asukas ei itse kykene. Palveluseteli lumitöihinkin olisi hyvä vaihtoehto. Kylätyöntekijän palvelu tukipalveluksi, voisiko sosiaalista kanssakäymispalvelua miettiä lumihommiin eli asiointiapu olisi kaverina lumitöissä:)


Kotona asumista tukevat palvelut

Profiilikuvan paikka

Masa
5. marraskuuta 2022 kello 5.23.06

Naapuriapu on paras apu. Liika paapominen ei ole hyväksi.


Kotona asumista tukevat palvelut

Profiilikuvan paikka

Karpalo
5. marraskuuta 2022 kello 5.27.04

Perhehoitopalvelua pitäisi nostaa enemmän esille. Ehkä perhehoitopaikka voisi ajoittain toimia myös päivätoimintapalvelua tarjoavana paikkana? Samoin kotiutusvaihtoehtona ennen kotiin menoa.


Kotona asumista tukevat palvelut

Profiilikuvan paikka

Jenni
5. marraskuuta 2022 kello 5.35.24

Tukipalveluihin tarkempaa kriteeristöä, kartoittaa tarkemmin onko lähipiirissä esim. henkilöä, joka ateriapalvelussa voisi käytännössä auttaa? Samoin vaatehuollossa. Naapuriapua? samalla sosiaalista kanssakäymistä tulisi.


Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Profiilikuvan paikka

Anne
7. marraskuuta 2022 kello 12.09.04

Kenelle tämä palvelu on tarkoitettu? Nimestä päättelin, että palveluita tarjotaan henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky, mutta vasta 4. luvun toisessa kappaleessa paljastuu, että kyseessä ovat ikäihmisten palvelut. Miksi? Eikö mielestänne toimintakyky voi olla alentunut muilla kuin ikäihmisillä? Sosiaalihuoltolaki, johon asiakirjassa viitataan ei kyllä rajaa palvelua iän perusteella vaan toimintakyvyn. Vai tehdäänkö palvelutarpeen arviointi vain ikäihmisille? Miksi?


Rai arvioinnin laatiminen

Profiilikuvan paikka

Rairai
7. marraskuuta 2022 kello 19.27.18

Rai- arvioinnin tekeminen on liian töisevä mittari tukipalveluiden myöntämiseen. Tukipalvelut ovat yleensä ensimmäinen palvelu mitä ikäihmiset käyttävät kotona asumisen tukena ja niiden avulla voivat pärjätä pitkäänkin ilman muita palveluita.

Pienillä paikkakunnilla ei ole yksityisiä palveluntarjoajia joiden palveluihin heitä voisi ohjata.


TUKIPALVELUIDEN SAANNIN EDELLYTYKSET

Profiilikuvan paikka

Alma
9. marraskuuta 2022 kello 16.21.45

Onko otettu huomioon, että joidenkin tukipalveluiden myöntämisen perusteluina voisi olla myös tulorajoja. Suurituloiset voisivat ostaa itse palvelut niissä kunnissa, joita niitä on tarjolla. Onko kaikki palvelut tuotettava sosiaalihuoltolain kautta. Miten huomioidaan yksityiset palveluntuottajat ja itsemaksavat ostajat. Tarjotaanko näitä vaihtoehtoja, jos niitä paikkakunnalla on. Miten saada paikkakunnalle yksityisiä tukipalvelutuottajia.