Itätuulenkujan itäosa, katusuunnitelma

Puhekupla 4
22.2.2023 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kiitoksia kaikille suunnitelmia koskeneista huomioista ja kommenteista!

Itäosan katusuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä 30.1.-13.2.2023.

Katu rakennetaan talonrakennushankkeiden jälkeen alkaen 2024.

Seuraa hanketta verkkosivulta: Itätuulenkuja | Espoon kaupunki

Suosittelemme myös tilaamaan Vaikuta nyt -uutiskirjeen, jolloin saat tiedon mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Tilaa Vaikuta nyt -uutiskirje tästä.

Kuvituskuva

Itätuulenkujan rakentaminen liittyy kadun varren kiinteistöjen rakentumiseen ja Tapiolan kes-kustan uudistumiseen. Hankkeessa muutetaan nykyisen kadun linjausta itäpäässä Satakielen-rinteen korttelin kohdalla sekä parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä ja kohennetaan katu-alueen kaupunkikuvaa.

Katso liitetiedostot ja lisätiedot painamalla "Näytä lisätiedot" -nappia.


Itätuulenkuja on olemassa oleva, kaksitasoinen 12,0 metriä leveä kerrostaloalueen asuntokatu Etelätuulentien ja Tapiolantien välillä. Katutasolla Itätuulenkuja toimii tontti- ja huoltoyhteytenä ja kansitasolla jalankulun- ja pyöräilyn yhteytenä, jossa on sallittu huoltoajo.

Itätuulenkuja on katutasolla kaksikaistainen. Ajoradan leveys itäpäässä katetun osuuden ulkopuolella on 6,5 metriä. Ajoradan eteläpuolella on 4,1 metriä leveä eroteltu jalankulu- ja pyörätie. Tapiolantieltä ylös Itätuulenkujan kannelle nousee 5,0 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka toimii myös pelastus- ja huoltoajoyhteytenä kannelle idän suunnasta. Kannelle nousevaa kevyen liikenteen yhteyttä varten rakennetaan uusi tukimuuri.

Välillä Tuulikinsilta-Tapiolantie kaksitasoinen katuosuus sijaitsee korttelissa 12008. Tontilla sijaitseva katuosuus luvitetaan erikseen rakennusluvalla.

Liikenne

Itätuulenkuja on katutasolla sen varrelle sijoittuvien kiinteistöjen pääyhteys alueen ulkopuoliseen liikenneverkkoon lännessä Etelätuulentielle ja idässä Tapiolantielle. Kadun liikenne on pääosin tonttien asukas- ja huoltoliikennettä sekä Tuulimäen urheilutilojen liikennettä ja bussiterminaalin saattoliikennettä.

Kun koko suunniteltu maankäyttö on toteutunut, Itätuulenkujan katutason liikennemäärän (KAVL) arvioidaan olevan noin 4 000 ajon./vrk.

Itätuulenkuja on katutasolla tärkeä alueellinen Tapiolan keskuksen ohittava itä-länsisuuntainen pyöräily-yhteys, josta on yhteys myös Helmakujan tulevaan pyöräpysäköintiin.

Kansitasolla Itätuulenkuja on tärkeä Tapiolan keskukseen suuntautuva itä-länsisuuntainen jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Itätuulenkujalta on suora yhteys suunnitellulle Etelätuulentien ylittävälle kevyen liikenteen sillalle sekä Tuulikinsillan ja Merituulentorin pyöräpysäköintialueille.

Itätuulenkujan kansitasolla on sallittu huolto- ja pelastusajo.

Itätuulenkujan ja Tapiolantien liittymä on kanavoitu ja valo-ohjattu. Liittymään on suunniteltu uusi Itätuulenkujan ylittävä suojatie.

Istutukset

Itätuulenkujan kansitasolla luodaan katutilaan vehreyttä kiinteästi toteutettavilla istutusaltailla. Itätuulenkujan kansitaso toteutetaan korkeatasoisena aukiomaisena katutilana. Katutason kattamattomien osuuksien reuna-alueet nurmetetaan.

Vesihuolto

Itätuulenkujan alla katutasolla kulkevat olemassa olevat vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjat. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan uutta hulevesiviemäriä. Itätuulenkujan itäpäässä nykyinen kunnallistekniikka siirretään rakennettavan kadun alle ja toteutetaan tarvittavat uudet kunnallistekniset linjat.

Katutason osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Itätuulenkujan kansitason kuivatus hoidetaan hulevesikouruilla, joista hulevedet viemäröidään kannen läpi katutason hulevesiviemäriin.

Katujen rakenteet

Uudet katurakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti. Nykyisen kadun rakennekerrokset säilyvät osittain nykyisellään.

Katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat ajoradalla 1,06 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,99 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.

Suunnitelman vaikutus

Itätuulenkujan katutasolla ajoradan sekä jalkakäytävien ja pyörätien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia.

Itätuulenkujan kanteen istutuskaukaloiden yhteyteen tehdään jatkuvasti avoimena olevia savunpoisto- ja ilmanvaihtoaukkoja. Itätuulenkujan kannen itäpäässä ajoaukon lisäksi seinä aukotetaan (aukkojen vapaa pinta-ala vähintään 42,1 m2) katutason riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.

Itätuulenkujan katutaso valaistaan kannen alla jalkakäytävien päälle kaapelihyllyihin sijoitettavilla valaisimilla. Katutason valaistusluokka on avoimilla osuuksilla M3b+p3 ja kansitason alla Em>75 lx (Uo>0,4).Suuaukkojen läheisyydessä kannen alla on lyhyt (n. 30m) sopeutumisalue, johon sijoitetaan lisävalaistusta (Em>300lx, Uo>0,4). Suojateiden kohdalle suunnitellaan kokonaan kansirakenteeseen upotettu erikoisvalaistus. Valon värilämpötila Tc=3000 K ja väritoistoindeksi (CRI) Ra>70.

Itätuulenkujan kansitaso valaistaan Tapiolan design-manuaalin mukaisilla ympärisäteilevillä puistovalaisimilla (Ha=5m). Valon värilämpötila Tc=3000 K ja väritoistoindeksi (CRI) Ra>70. Kansitason valaistus luokka on P4.Valaisimet sijoitetaan kadun keskelle istutusaltaiden nurkkien läheisyyteen.

Aikataulu

Katu on tarkoitus toteuttaa ympäröiviin kiinteistöhankkeisiin vaiheistaen vuosien 2024-2026 aikana. Valmistelevia kadunrakennustöitä tehdään jo tätä ennen.

Itätuulenkujan katusuunnitelmaluonnokset viedään nähtäville alkuvuodesta 2023.

Suunnitelmaluonnos on kommentoitavana Ota kantaa-sivustolla 14.12.2022-2.1.2023. Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä otakantaa.fi-sivustolla.

Sivustolle lisätty päivitetty suunnitelma 19.12.2022.


Perustiedot

Päättynyt: 22.2.2023

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #liikenne
Kunnat:
  • Espoo

Liitteet

  • 15.11.2023 klo 15.35 @Admin moderoi sisältöä: Vanhan yhteyshenkilön poistaminen Näytä lisää (1 kpl)
  • 12.4.2023 klo 10.20 @Admin moderoi sisältöä: Vanhan yhteyshenkilön poistaminen
Ilmianna