Siirry sisältöön

Rakennetun ympäristön yläontologia (RYYO)

Kysymysmerkki 2
Kysely | ympäristöministeriö
Kysely on päättynyt

Tässä kyselyssä pyydetään sidosryhmiltä kommentteja H2/2022 aikana tuotetun rakennetun ympäristön yläontologia -määrittelyprojektin lopputuotteista. 

Projekti on osa Ryhti-hanketta ja sen tilaajana on ympäristöministeriö. Yläontologiatyön tuloksia käytetään mm. rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyön pohjana.

Kysely on auki välillä 20.12.2022-11.1.2023. Kyselyyn sekä itse yläontologiaan liittyvät jatkokysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen otso@ubigu.fi.

Ennen vastaamista pyydämme perehtymään seuraaviin lähtöaineistoihin:

  • Liitteenä oleva loppuraportti löytyy alustuksen jälkeen Näytä lisätiedot -nappulan takaa  . Ensimmäinen kappale on tarkoitettu kaikille sidosryhmille yhteenvetona hankkeesta sekä sen tavoitteista. Toinen kappale on tarkoitettu teknisemmille lukijoille, ja siihen perehtyminen ei ole vastaamisen kannalta pakollista.
  • Yhteentoimivuusalustalta löytyvä yläontologian visualisointi: https://tietomallit.suomi.fi/model/ryyo/ (huomioi myös tietomallin Dokumentaatio-välilehti)

Seuraavissa kysymyksissä pyydämme sinua arvioimaan projektin lopputuotteita kahdella akselilla: niiden ymmärrettävyyden sekä johdonmukaisuuden osalta. Ymmärrettävyydellä tarkoitetaan sitä, miten hyvin pystyt ymmärtämään aineistossa kuvattuja sisältöjä sekä niiden perusteita. Johdonmukaisuudella tarkoitetaan sitä, miten ristiriidattomia ja hyvin perusteltuja ratkaisut mielestäsi ovat. Arviota pyydetään perinteisellä nk. Likert-asteikolla, jossa numero 1 ilmaisee erittäin heikkoa (ei lainkaan ymmärrettävää/johdonmukaista) tulosta, 5 vuorostaan erittäin vahvaa (erittäin ymmärrettävä/johdonmukainen) tulosta. Kaikilta vastaajilta pyydetään arviota ymmärrettävyydestä, mutta johdonmukaisuutta koskevassa asteikossa on lisäksi mahdollista valita vaihtoehdoksi EOS (en osaa sanoa), mikäli koet, että et osaa arvioida johdonmukaisuutta.

Perustiedot

Päättynyt: 11.1.2023

Liitteet

Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.