Kansallinen riskilääkeluokitus

Kysymysmerkki 28
23.1.2023 | Fimea
Logo

Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luokitus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, ja se auttaa tunnistamaan keskeiset suuren riskin lääkkeet eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Luokitus tukee lääkehoitoja koskevaa kliinistä päätöksentekoa sekä lääkehoitojen suunnittelua ja toteuttamista lääkehoitoprosessin eri vaiheissa. Kansallinen riskilääkeluokitus julkaistaan 2023.


Lisätietoja Fimean verkkosivuilla.


Perustiedot

Julkaistu: 23.1.2023

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna