Tornion osallistuva budjetointi 2023 - mihin sinä käyttäisit 20 000 euroa?

Kysymysmerkki 424
1.3.2023 | Tornion kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys vuoden 2023 toimenpiteiden osalta on päättynyt. Voittaja julkistetaan maaliskuussa. Seuraa viestintää osoitteessa www.tornio.fi/osbu.

Kiitos kaikille kuntalaisäänestyksessä helmikuussa 2023 äänestäneille!

Kuvituskuva

Osallistuvassa budjetoinnissa torniolaiset ideoivat ja päättävät äänestämällä, miten 20 000 euroa käytetään torniolaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sekä kaupungin viihtyisyyden, yhteisöllisyyden ja elinvoiman parantamiseen. Ideahaku osallistuvan budjetoinnin toimenpiteiksi järjestettiin lokakuussa 2022 ja nyt on aika äänestää! Osallistuvan budjetoinnin äänestys on avoinna 1.-28.2.2023 kaikille torniolaisille.

Kiitos, kun osallistut!


Osallistuvan budjetoinnin periaatteet Torniossa

Osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutettavia toimenpiteitä voivat ideoida ja äänestä kaikki torniolaiset. Osallistuvaan budjetointiin on Torniossa varattu 20 000 euroa vuonna 2023.

Osallistuvaa budjetointia ohjaavat Tornion kaupunginvaltuuston hyväksymät periaatteet. Osallistuvan budjetoinnin puitteissa tehtyjen toimenpiteiden tulee edistää torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa.

Osallistuvan budjetoinnin periaatteet ovat:

1) Ehdotus tukee Tornion kaupunkistrategian toteutumista.
2) Ehdotus on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
3) Ehdotus ei korvaa kaupungin lakisääteisiä tehtäviä.
4) Ehdotuksen toteuttamisesta ei aiheudu toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja seuraaville vuosille (kertaluonteisuus-periaate).
5) Ehdotus on toteutettavissa talousarviovuoden loppuun mennessä.
6) Ehdotuksen toteuttaminen on kaupungin toimivallassa.
7) Ehdotus ei ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
8) Ehdotuksen voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi jonkin toisen ehdotuksen kanssa ennen kuin se etenee kuntalaisäänestykseen.
9) Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampia ehdotuksia.


Perustiedot

Päättynyt: 1.3.2023

Aiheet:
  • #Muut
Kunnat:
  • Tornio

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna