Siirry sisältöön

Kysely ohjelmasta - mikä toimi, mitä olisi vielä hyvä kehittää?

Kysymysmerkki 11
Kysely | Päijät-Hämeen liitto
Kysely on päättynyt

Voit kommentoida ohjelmaa joko avoimesti tai näiden muutaman ohjaavan kysymyksen kautta.

Perustiedot

Päättynyt: 13.2.2023

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaukset
 • Ohjelmassa lähestytään liikkumista monipuolisesti arkiliikunnasta kilpaurheiluun ja huomioidaan eri ryhmiä.

 • Laaja kokonaisuus

 • Tausta, vahvuudet sekä kuntien ja hyvinvointialueen roolitus avattu hyvin.

 • Laaja ja monipuolinen kuvaus ja suunnitelma. Liikuntapaikkojen maksuttomuus alle 18v hyvä, miksei myös aikuisille maksuttomuutta?

 • Ohjelma on laaja ja kattava kokonaisuus. Huomioi sekä arki- että kilpaurheiluliikkujat. Selkeästi esitetty ja jäsennetty asioita.

 • Kuntatoimijan näkökulmasta muutama huomio ohjelmasta: liikuntareitit eri ikäryhmille nostettu tärkeänä esille. Korona-aika lisäsi huomattavasti luonnossa liikkumista ja siksi erittäin hyvä nosto. Esteettömyys-asiat ja niiden huomiointi liikuntapaikoilla sekä kunnossapidossa että uusien suunnittelussa. Turvallisuusasiat sekä digitalisaation mahdollisuudet nostettu esiin. Näitä pohditaan jatkuvasti myös kunnissa. Liikunta-aktiivisuuden mittaaminen ja ylipäätään tutkittuun tietoon perustuvaa liikuntapalveluiden kehittämistä tarvitaan enemmän ja siihen uusia avauksia (työkaluja). Toivottavasti tämän ohjelman avulla syntyy siihenkin jotain uutta. Hyvä ja laaja kokonaisuus kaiken kaikkiaan.

 • Ideana hyvä. Urheiluseurojen ongelmana on että seuroissa on niin vähän aktiivisia toimijoita jolloin tapahtumien järjestäminen alkaa olla vaikeaa.

 • Kattava kokonaisuus, selkeästi esitetty.

 • Kattava taustoitus aiheeseen ja hyvin huomioitu eri kohderyhmät, toimijat ja toimenpiteet.

  Palvelumuotoilu ja asiakasymmärrys keskiöön, hienoa! Tämän toteuttamiseen konkreettisia apuja, työpajoja yms. alueen toimijoille.

 • Tavoitetta, jossa liikuntaseurojen ja yhdistysten sekä niiden toimintaedellytyksiä tuetaan liikkumisen
  lisäämiseksi sekä liikkujan ja urheilijan polkujen vahvistamiseksi
  Riittävää resursointi osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä

Vastaukset
 • Painottaisin enemmän kunnossapidettyjen kävely- ja pyöräteiden merkitystä. Ne ovat kuitenkin ehdottomasti suurin liikuntapaikka ja nykyisellä kunnossapidolla monille mahdottomia tai ainakin hyvin hankalia käyttää pitkiäkin aikoja vuodessa. Samat kunnossapidon ongelmat jatkuvat vuodesta toiseen niin kauan, kun tähän ei oikeasti panosteta. Väestön ikääntyessä ja ilmaston muuttuessa tämän talven kaltaiseksi, ei ongelma itsestään poistu. Myös esim. työmatkapyöräily talvella on edelleen lähinnä vitsi ja yksittäisten hullujen hommaa.

 • Ohjelmaan olisi hyvä kirjata selkeitä toimenpiteitä, kuten Move! -mittaustulosten hyödyntäminen koululääkärikäynnillä.

 • Jäin kaipaamaan selkeitä mittareita painopistealueen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
  Mitä vaikutuksia haetaan hytekärkiin? Mittarit?
  Miten liikkumis- ja luontoaskelterveyteen ohjelmat linkittyvät yhteen?
  Mietin, miten ohjelma jalkautetaan käytäntöön (eri tahojen sitoutuminen ja roolitus) eli jatkotoimenpiteitä

 • Lisää konkretiaa ja lähiliikunta -painotusta. Esim. kouluille ilmaiset kuntosali- ja liikuntasalimahdollisuudet.

 • Lähiliikuntapaikkoihin panostusta kaipaisin enemmän. Niiden hoito ja lisääminen olisi erityisen tärkeää. Monipuolisesti ilmaisia erilaisiin liikuntalajikokeiluihin mahdollistavia matalankynnyksen lähiliikuntapaikkoja tarvittaisiin lisää. mm. tenniskenttiä, sulkapallo-/koripallokenttiä, ulkopingispöytiä, ulkokuntosaleja tasaisesti eripuolille Päijät-Hämettä. Niiden huollosta ja siisteydestä huolehtimisesta pitäisi myös olla selkeä suunnitelma ja työnjako.

 • Suurin osa ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä on kirjattu hyvin ylätasolle. Jäin kaipaamaan hieman enemmän konkretiaa ohjelmaan. Yksi konkreettinen ehdotus voisi olla esim. muutamat tärkeät nostot kuntatoimijalle ohjelmasta, seuratoimijalle, tavalliselle kuntalaiselle jne.. Nyt jokainen toimija joutuu ohjelmasta niitä itse poimimaan ja vaaraksi jää ettei ne sitä kautta siirry käytännön tasolle.

 • Liikuntapaikkoihin pitäisi panostaa julkisia varoja enemmän ja Lahdessa rahaa pois urheilukeskukselta / hyppyrimäiltä.

 • Kävely- ja pyöräilyreittien kunnossapidon merkityksen esiin nostaminen. Esimerkiksi talvella on lähes mahdoton pyöräillä tai kävellä työmatkoja kun reitit eivät ole siinä kunnossa. Työmatkojen kulkeminen kävellen tai pyörällä olisi kansanterveydellisesti kannattavaa, jos siinä saisi päivän liikuntasuorituksen tehtyä. Lisäksi toivoisin, että koulujen liikuntatiloja voisi hyödyntää vielä enemmän. Lisäksi ilmaiset kuntosalit ja lisää ulkokuntoilulaitteita.

 • Termistön osalta pieni huomio: ohjelmassa puhutaan liikkumisen suositusten osalta useammalla eri termillä: esim. terveysliikuntasuositukset, liikkumissuositukset. Saisiko nämä yhdenmukaisiksi (UKK-instituutin virallinen termi: liikkumisen suositukset tai liikkumissuositukset)

  Mittarit toimenpiteisiin, millä konkreettisilla mittareilla mitataan onnistumista? Selkeät ja konkreettiset mittarit edesauttavat toimenpiteiden jalkauttamista.

  Konkretiaa toivoisin myös ohjelmaan enemmän. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat aika ylätasoisia (joka toisaalta luontevaa monimuotoisen toimintakentän vuoksi).

  "Liikuntapaikkakustannusten maksuttomuus alle 18-vuotiaiden toiminnassa". Mielenkiinnosta haastan, varmistaako liikuntapaikkojen maksuttomuus todella harrastusten maksun edullisuuden ja sitä kautta mahdollistaa liikkumismahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille? liikuntavuokrien osalta maksu kohdistetaan liikuntaa järjestävälle toimijalle (yritys, yhdistys, muu taho), joka puolestaan laskuttaa loppukäyttäjää toimintansa kustannuksista. Tilavuokra on vain osa toiminnan kokonaiskustannuksia, joten millä varmistetaan, että tilojen käytön kustannussäästö siirtyy/näkyy loppukäyttäjän laskulla? Säästynyt raha kohdistuu kyllä johonkin hyvään yleishyödyllistä toimintaa harjoittavissa yhdistyksissä (laadukkaampi koulutus, laadukkaampi valmennus mm. päätoimiset valmentajat, toiminnanjohtajat, toiminnan kehittäminen, olosuhteiden kehittäminen ym.), mutta se ei suoraan ohjaa toimijoita matalan kynnyksen maksuttoman toiminnan järjestämiseen tai harrastuksen hintaan suoranaisesti.

 • Haluaisin tietää, millä mittareilla liikkumista seurattaisiin?
  Painottaisin hyvin paljon kunnossapidettyjen kävely- ja pyöräteiden merkitystä. Etenkin talvella monet tiet ovat liukkaita kävellä, oli nastakengät tahi ei. Hiekoitusta on näkynyt hyvin vähän.
  Työmatkapyöräilyyn olisi kiva saada tukea sekä kannustusta ja sitä olisi hyvä tutkia lisää.
  Talvisin toivoisin ympäri Lahtea jäälle baanoja, jossa voisi luistella ja hiihtää ja etenkin harrastaa koirahiihtoa. Lahdessa koirahiihtoa ei ollenkaan kannusteta, vaikka harrastajia ja tuon lajin kisaajia olisi. Koirahiihtolatuja ei ole kuin yksi ja sekin huonosti hoidettu ja onnettoman lyhyt. Hienoa olisi, jos Lahti olisi edelläkävijä näissä asioissa. Joidenkin hiihtolatujen viereen voisi vetää lanalla pätkän, johon voisi mennä kävelemään ja näin ollen kaikki saisivat nauttia luonnosta. Tähän ollut paljon toivetta, mutta kaupunki jättänyt huomioimatta tämän. Tämä myös vähentäisi laduilla kävelyä sekä latujen tuhoamista. Esim. Seinäjoella tämä on osattu toteuttaa. Koirahiihtoladut ja kävelybaanat latujen viereen lisäisivät kaikkien hyvinvointia ja liikuntaa ja toisi Lahdelle edelläkävijän mainetta, jossa halutaan huomioida kaikki.

Vastaukset
 • Ehkä pientä tiivistystä voisi tehdä, joissain kohdissa toistoa.

 • Tiiviimpi kokonaisuus voisi olla. Liikaa tekstiä.

 • Liian pitkä juttu.

 • Osittain paljon toistoa.

 • Suhteellisen lyhyellä aikajänteellä toteuttamiskelpoisuus? Valtavasti tavoitteita 2-vuotiseen ohjelmaan vai ymmärsinkö jotain väärin? Jos painopisteenä toimintakaudella 2023-2025 (käytännössä toteutusaika 2 vuotta) ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet, niin kärki toimenpiteissä/tavoitteissa näihin. Nyt oman ymmärrykseni mukaan painopisteen ohi meneviä tavoitteita on hurjasti - valintoja siis toivoisin edelleen enemmän, jotta on realistinen toteuttaa.

 • Paljon toistoa ja hiukan liian pitkä teksti.

Vastaukset
 • Kuten ohjelmassa todettiin, kannustusta liikkumiseen on tehty vuosia. Toivoisinkin välillä tiukempaa otetta aiheeseen. Esimerkiksi niin, että lapsia ei saa kyydittää koulun pihaan tai sen välittömään läheisyyteen. Ihan liikenneturvallisuudenkin kannalta voisi vanhemmille osoittaa jättö- ja noutopaikan johonkin puolen kilometrin säteelle koulusta. Samalla saattaisi jokunen kilometrin päässä koulusta asuva kävellä samalla vaivalla koko matkan.

 • Liikkuva perhe ohjelma puuttuu ohjelmakokonaisuuden kirjauksesta sivulta 5

 • Kannustaminen saa riittää, vaatiminen ja "pakottaminen" on ainoat keinot, jotka toimivat. Koululiikunta, vapaa-ajan siirtymiset ym. "pakotetaan"!

 • Innostaminen ja kannustaminen edellä, luoden mielikuvaa liikkumisen ilosta. Lähtee jo ihan varhaislapsuudesta, nykyään perheitä ei juurikaan näy ulkona leikkipaikoilla tai hiekkalaatikoilla, pulkkamäessä tai kiipeilemässä ja keinumassa. Ulkoilu kulttuuri on muuttunut suorituskeskeisemmäksi, mennään autolla jonnekin tekemään joku yksittäinen harjoitus, eikä hyödynnetä lähialuetta ja pienempien kanssa ihan vain leikkiä. Pihapelit ovat kadonneet nuorten elämästä kokonaan. Hippaleikit, hyppynarut, twistaus, kirkonrotta yms tuokioita lähialueille koko perhe mukaan houkutellen.

 • Tavoitteille ja toimenpiteille mittareita. Pelkkä seuranta valtakunnallisilla indikaattoreilla ei mielestäni riitä vaan muitakin seurantakeinoja pitäisi olla. Näitä haastaisin vielä pohtimaan tarkemmin.

 • Käytännön toteutuksia ?

 • Konkreettiset toimet mitä kaupunki voisi tehdä edistääkseen ihmisten liikkumista esim. juuri kävely- ja pyöräreittien kunnossapito varsinkin talviaikaan

 • Visuaalisuus.
  Mittarit ja konkreettiset toimenpiteet.

 • Painottaisin tavoitteen koko väestöön ikään katsomatta. Tärkeintähän on, että saadaan kaikki liikkumaan.

 • Ne käytännön toimet puuttuvat - tämä on palaveriteksti