Selvitys ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitehaittojen vähentämiseksi

Kysymysmerkki 2122
9.3.2023 | Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuvituskuva

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää eri vaihtoehtoja ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitehaittojen vähentämiseksi. Kyselyllä pyritään saamaan tietoa selvitystä varten ilotulitteiden käytöstä aiheutuneiden vahinkojen, vaaratilanteiden ja häiriöiden laajuudesta sekä tuotteiden hankinnasta verkkokaupasta.


Eduskunta antoi 1.11.2022 eduskunnan kirjelmän EK 45/2022 vp eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi, KAA 11/2019 vp). Eduskunta edellytti kirjelmään sisältyneessä lausumassa, että työ- ja elinkeinoministeriö selvittää kattavasti eri vaihtoehtoja ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitehaittojen vähentämiseksi sekä ryhtyy selvitysten johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin. Lausuma pohjautui talousvaliokunnan mietintöön TaVM 19/2022 vp asiasta. Valiokunta katsoi, että kansalaisaloitteen sisältämää ehdotusta on syytä käsitellä työ- ja elinkeinoministeriössä osana ilotuliteturvallisuussääntelyn laajempaa kokonaistarkastelua. Valiokunnan ehdottama ministeriön tehtäväksi annettava kokonaistarkastelu ilotuliteturvallisuuden parantamisesta edellyttäisi eri vaihtoehtojen kartoittamista ja niitä koskevien kattavien vaikutusarvioiden laatimista. Ilotulitteiden kuluttajakäytön täyskiellon ja osittaiskiellon lisäksi selvityksessä tulisi tarkastella mahdollisuuksia ratkaista kansalaisaloitteessa esille tuotuja ongelmia ilotulittamiseen liittyvillä uusilla rajoituksilla. Lisäksi olisi tarpeen kuulla eri hallinnonaloja ja sidosryhmätahoja kokonaisvaltaisen tilannekuvan saamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa selvityksessä kuulla myös kansalaisia ilotulitteiden käytöstä ja niistä aiheutuneista vahingoista (ihmiset ja omaisuus), vaaratilanteista tai häiriöistä. Ilotulitteista aiheutuu noin 20 silmävammaa vuodessa. Vammautumisia on aiheutunut myös alaikäisille. Ihmisiä ja omaisuutta koskevat vaaratilanteet ja vahingot koskevat erityisesti kuluttajien käytössä olevia ilotulitteita. Ilotulitteet käyttö aiheuttaa häiriöitä myös ihmisille ja eläimille sekä ympäristön roskaantumista. Kuulemisella pyritään selvittämään ilotulitteiden käytöstä aiheutuneiden vahinkojen, vaaratilanteiden ja häiriöiden laajuus sekä tuotteiden hankinta verkkokaupasta.


Perustiedot

Julkaistu: 9.3.2023

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #turvallisuus
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna