Siirry sisältöön

Esi- ja perusopetuksen suunnitelma 2024-2028 ja kouluverkkoselvitys 2024

Kysymysmerkki 21
Kysely 2 viikkoa, 1 päivä jäljellä | Oulaisten kaupunki
Uuden Esi- ja perusopetuksen suunnitelma 2024–2028 laadinta on aloitettu ja se olisi tarkoitus hyväksyä kesällä 2023. Tämä suunnitelma antaa peruslähtökohdat ja pelisäännöt, kuinka Oulaisten esi- ja perusopetus järjestetään vuosina 2024–2028. Suunnitelman osana on keväisin tarkistettava Kouluverkkoselvitys. Esi- ja perusopetuksen suunnitelma laatimisen aikana toteutetaan keskustelutilaisuuksia, ennakkovaikutusten arviointia sekä henkilökunnan, huoltajien ja lasten kuulemista kyläkouluilla

Perustiedot

Avoin: 13.3.2023 - 16.4.2023

Päättymispäivä: 16.4.2023

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Vastaukset
 • Luonnollisesti pitää huomioida lapsimäärän lasku; kaikkia kouluja ei enää tarvita. Asiassa kannattaa mielestäni edetä mahdollisimman pienin askelin, jotta oppilaille ei koidu muutoksista merkittävää haittaa. Oulaisissa on panostettu laadukkaaseen perusopetukseen aiemmin. Siihen ei ole syytä tehdä muutosta ahtaamalla kaikkia oppilaita samoihin tiloihin, jolloin luokkakoot kasvavat. Se puolestaan heikentää opettajan kykyä oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen ja erityisesti tuen tarpeen havaitsemiseen ja siihen vastaamiseen. Riittävän pienet ryhmäkoot ovat oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin keskeisiä kulmakiviä.

 • Kyseessä on myös kaupungin veto- ja pitovoimatekijä. Esimerkiksi Piipsjärven koulun laajentaminen siten, että olisi myös 5-6 lk, voisi olla järkevää. Kyseessä on melko uusi rakennus ja erittäin näkyvällä paikalla 86 tien varrella. Uusi isompi koulu toimisi hyvänä käyntikorttina Oulaisten kaupungille. Piipsjärven aluetta pitäisi myös kaavoittaa lisää asuinrakennuksille ja markkinoida voimakkaasti. Kaupungin johtamisessa pätee paljon samoja lain alaisuuksia kuin yrityksen johtamisessa. Investointeja pitää tehdä, velalla tai ilman, mutta ilman investointeja ei voi mitään saavuttaakaan, ei ainakaan kasvua!

 • Tehokas ja taloudellinen koulujärjestelmä

 • Myös pieniä kouluja tarvitaan.

 • Oppilasmäärät laskevat, pienimmät koulut tulee sulkea sitä mukaan kun oppilaat mahtuvat Juho Oksan tiloihin. Kuoleviin kyliin ei tule panostaa ennen kuin niissä lapsimäärät kasvavat.

 • Nyt pitää huomioida oppilasennusteet koulua kohden ja niiden mukaan mennä. Lehtopään koulussa luvut näyttivät hyvältä! Ei siis voida olettaa, että sieltä siirrettäisiin oppilaat pienempään kouluun ( tilojenkin puolesta) paikkaamaan oppilasvajetta!
  Lehtopään koulu rakennuksena ei ole elinkaarensa päässä. Hyvät tilat löytyy monenlaiseen toimintaan!
  Uusi pyörätie tehtynä, jota pitkin oppilaat voivat turvallisesti kulkea kouluun vielä monet vuodet. Muutoinkin kauempaakin kulkeville oppilaille Lehtopää on sopivan reitin varrella.

 • Lasten hyvinvointi ja turvallisuus, monia isojen koulujen ongelmia välttäen. Kylällä koulua käyvät lapset ovat todella paljon huonompi käytöksisiä ainakin mitä kylillä näkee, ei toki kaikki

 • Huonokuntoisissa koulurakennuksissa ei kannata koulutoimintaa jatkaa

 • Riittävän paljon oppilaita per koulu. Jäävissä koulussa tulisi olla 0, 1-2, 3-4 ja 5-6 luokat. Jäävät koulut olisivat Juho Oksa, Petäjäskoski ja Lehtopää. Jauhinkankaan koulu voisi toimia jatkossa kaupungin vanhainkotina tai päiväkotina. Piipsjärven koulusta voitaisiin tehdä kaupungin/seurakunnan leirikeskus. Matkanivan koulu rupeaa olemaan tiensä päässä hiljalleen. Ainut ongelma vai on että kaikki Matkanivan oppilaat ei välttämättä mahdu Lehtopään kouluun.

 • Keskustan koulujen oppilasmäärän laskua ei tulisi kompensoida sillä, että kuljetetaan sivukylien elinvoimaisilta kouluilta oppilaat keskustaan. Tämä lisää turhaan oppilaiden koulupäivän mittaa, pahimmillaan kaksikin tuntia päivässä. Taksit kiertävät kylät mahdollisimman kustannustehokkaasti, mikä tarkoittaa sitä, että oppilas saattaa istua sekä aamulla että iltapäivällä tunnin taksissa, vaikka matka kylälle olisi alle 10km. Tämä kuljetusten järjestäminen ei ole halpaa, varsinkaan nykyisellä kustannustasolla, eikä myöskään tue kestävää kehitystä. Lisäksi pienemmissä kouluissa yhteisöllisyys on asia, jota en usko saavutettavan suurissa yksiköissä. Lapset ryhmäytyvät herkästi oman ikäistensä kanssa. Pienissä kouluissa lapset oppivat toimimaan eri ikäisten ja tasoisten oppilaiden kanssa, joka on tärkeä taito elämässä. Lisäksi on lapsia, joille suuret ryhmäkoot eivät sovi. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia on paljon Oulaisissa, kuinka heidän opetus turvataan? Henkilökuntakustannukset ovat suuri kuluerä kaupungille. Eihän säästöjä haeta yhdistämällä kouluja ja vähentämällä henkilökuntaa? Tämä ei ainakaan turvaa lapsen laadukasta koulutusta. Suomessa on rakenteellisia ongelmia, ja on selvää että elämme hyvinvointiyhteiskunnassa, johon meillä ei ole varaa. Meillä ei myöskään ole varaa vaarantaa kuntatasolla sen ikäluokan hyvinvointia, jotka toivottavasti ovat aikuisina tulevisuudessakin kunnan asukkaita. Jos heidän hyvinvointiaan ei turvata, kasvaessaan he varmasti hakeutuvat muualle asumaan. Todettakoon vielä, koulujen sulkeminen ei riitä paikkaamaan vajetta. Laskelmia ei kukaan suostu esittämään, mutta jos yhden koulun sulkeminen säästäisi 200k vuodessa, sulkemalla viisi koulua kaupunki saisi vajeen kuitattua neljässä vuodessa. Säästöjä toki tarvitaan, mutta ennenkaikkea, tuloja. Tähän täytyisi panostaa voimakkaasti. Mutta riittääkö kaupungin päättäjillä tähän osaamista?

Vastaukset
 • 40

 • En asettaisi mitään tiukkaa rajaa. Tilanteen mukaan voidaan yksi kyläkoulu sulkea, kuitenkin niin ettei yhtään opettajaa tarvitse irtisanoa. Eläköityminen otettava siis huomioon. Tässä yhteydessä haluan vielä todeta, että kun meillä näitä kouluja vielä on niin tämä olisi yksi hyvä valttikortti markkinoida Oulaisten kaupunkia. Pitäisi tuoda voimakkaasti ja näkyvästi esiin kaikki mahdolliset hyvät asiat: Kyläkoulut ja siellä sopivan pienet luokkakoot, puhdas luonto, rauhallisuus, harrastusmahdollisuudet, hyvät palvelut, hyvät kulkuyhteydet, turvallinen ja terveellinen kasvuympäristö lapsille!

 • Sama 30

 • 25

 • 30

 • 15 oppilasta per ikäluokka jota opetetaan. Julkista taloutta tulee hoitaa järkevämmin, jos kyseessä olisi yritys niin oppilaat olisi jo siirretty pois pienimmistä kouluista.

 • 30

 • 30

 • 45

 • 30 oppilasta on hyvä koko.

Vastaukset
 • Meillä on Lehtopäässä ihana, pieni ja tiivis kouluyhteisö. On hyvä, että lapset saavat pienessä koulussa aloittaa koulutaipaleensa ja oppia näin ollen rauhassa eri oppiaineiden perusteet ja koululaistaitoja, minkä jälkeen siirtyvät sitten isompaan kouluun (yläkouluun).

 • Korvaamattoman iso ja arvokas merkitys ihan joka suhteessa!

 • Todella tärkeä!
  Matkanivassa lapset saavat käydä lähellä koulua ja pieni koulu parempi pienille eskarilaisille aloittaa koulu.

 • Ei merkitystä

 • Merkitys on suuri.Ilman koulua sivukylä näivettyy

 • Ei suurempaa merkitystä, koulu on oppilaita varten.

 • Yhteishenki ja lasten turvallisuus.

 • Se että saavat käydä turvallista ja kiusaus vapaata koulua lähellä.

 • Koulun merkitys niin rakennuksena kuin toimintana on kylälle suuri. Arkiliikkuminen pysyy yllä, kun lapset ja eri-ikäiset tulevat koulun alueelle jalan ja pyörällä.

 • Kyllähän se tärkeä on sivu kylillä varsinkin.

Vastaukset
 • Kylä hiljenee.

 • Näivettymisen tie jos puhutaan yksittäisestä sivukylästä. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita koko kaupungin näivettymistä. Kaupungin kukoistus lähtee keskeltä sivukyliä kohden, toivotaan että tulevaisuudessa ne sivukylät saavat myös uutta elämää. Kaikki tämä vaatii pikkuhiljaa tehtäviä uusia investointeja, rakennuksia jne. Tässä keskeisin rooli on kaupungilla, mutta kaupungin ei tarvitse itse investoida kaikkea. Voimakas markkinointi, vuoropuhelut yritysten kanssa ja Oulaisten kaupungin tekeminen erittäin houkuttelevaksi paikaksi uusille yrityksille ja asukkaille. S-ryhmä mukaan ydinkeskustan uudistamiseen.

 • Todella paljon negatiivisesti.
  Lapset joutuvat kulkemaan pitkiä matkoja kouluun ja koulupäivät pitenee, lasten jaksamisen kannalta todella huono juttu.

 • Kylä sopeutuu

 • Kylä hiljenee.Oppilaat joutuvat kulkemaan pitkiä matkoja kouluun.Myös oppilaiden jaksaminen pitää ottaa huomioon

 • Lapset saavat enempi ystäviä, näen kyläkoulujrn sulkemisen positiivisena asiana

 • Kylän lapset jaettaisiin useisiin eri luokkaryhmiin eivätkä tuntisi toisiaan niin hyvin kuin omassa kyläkoulussa ollessaan. Tällaisena aikana, kun ihmisten aito kohtaaminen jää somen varjoon niin toivoisi, että lapset tuntisivat oman kylänsä muita lapsia ja olisi se yhteenkuuluvaisuuden tunne vahvana.
  Siksi " Ei" liian isoille alakouluille.

 • Muutto oulaisista pois on monelle mahdollisuus

 • Koulu on toimintaympäristö myös muille kuin lapsille. Ikäihmiset käyttävät myös kiinteistöjä ja lapsiperheet lähiliikuntapaikkoja. Yhteisöllisyys vähenee.

 • Ei suurta vaikutusta. Koulumatka vähän pitenisi vain.

Vastaukset
 • Heikentävästi, koska meidän koululla on niin paljon - verrattuna muihin kouluihin - jakotiloja sekä tilat esimerkiksi koulukuraattorille ja terveydenhoitajalle.

 • Tämä riippuu tietysti koulusta. Varmaan yksi sivukylän koulu joudutaan sulkemaan lähi vuosina. Opettajia ei saa irtisanoa tai ne lähtevät katselemaan töitä muualta, mikä entisestään näivettää Oulaisten kaupunkia.

 • Todella heikentävästi.
  Luokkakoot kasvaa ja opettaminen sitä myöten hankalampaa.

 • Parantaa sitä

 • Heikentavästi.Opettajia ei saa irtisanoa.

 • Kouluverkko pienenee mutta taloutta tulee miettiä myös. Jos lapsi ja oppilasmäärät laskevat niin silloin tulee myös koulut sulkea.

 • Järjestelyongelmia. Epätasapaino. Lehtopäässä vielä hyvin oppilaita tulossa ja JOS niin huonosti kävisi, että koulu suljettaisiin niin luulisin, että oppilaiden suuntana olisi keskustan koulu.

 • Kaikki asiat halutaan pilata vain isojen herrojen päätöksien perusteella, koska rahat on hassattu muuhun ei niin tärkeään

 • Ilman opettajien irtisanomisia säästöjä ei tule.

 • Koulu kuljetukset järkevöityisivät ja taksiralli vähenisi.

Vastaukset
 • Varmaan joillekin tulee paha mieli ainakin joksikin aikaa. Useimmat varmaan kuitenkin ymmärtävät tilanteen.

 • Kaikki varmaan ymmärtävät kun asia perustellaan hyvin ja kerrotaan faktat. Sen sijaan jos Oulaisten kaupunkia ei lähdetä agressiivisesti kehittämään kasvun suuntaan niin sitä en minä ainakaan ymmärrä. Oulainen pitää rakentaa keskus paikaksi, meillä on siihen kuitenkin perus edellytykset. Velalla investointia ei saa pelätä. " jos öljylampun sydäntä kiristää liikaa, se sammuu kokonaan"

 • Vaikeuttaa sivukylillä asuvia lapsiperheitä.

 • Ei taida olla merkitystä

 • Sivukylä hiljenee.Kaikki jotka pystyvät muuttavat keskustaan

 • Kylillä asuville tulee pahamieli mutta kun kulut laskevat niin veroprosenttia voidaan laskea ja suurin osa on tyytyväisiä.

 • Koulun sulkeminenhan koskettaa lähinnä sen kylän oppilaita ja asukkaita..

 • Lapsiperheiden hyvinvointi huononee varmasti, Työssä käyvien lapsien ja vanhempien yhteinen aika vähenee huomattavasti

 • Tuskin isoa vaikutusta olisi.

 • Asuinpaikkaa valitessa on useat varmasti ajatelleet missä on koulu johon lapset ovat menossa. Ainakin meillä tätä on ajateltu siltä kannalta, että kyläkoululle pääsee kävellen ja sitten kirkokkr kouluun mentäessä saa kuljetuksen. Tähän varmasti nyt joillakin vaikuttaa, että voi olla "väliinputoaja" koulukyydin saamisen suhteen.
  Yleisestihän lakkautukset vaikuttavat aina negatiivisesti, mutta pakkohan niihin on sopeutua. Toivoisin vaan viisautta päätöksentekoon,kun on mainostettu Oulaista lapsimyönteisenä. Useamman monilapsisen perheen vanhemman olen nyt kuullut miettivän Oulaisista pois muuttoa erinäisten kaupungin aikomien muutosten myötä.

Vastaukset
 • tukea erityisryhmiä

 • Olisi rahan haaskausta lakkauttaa Lehtopään koulu, sillä olemme toissa syksynä saaneet kevyenliikenteenväylän koulun läheisyyteen. Lisäksi koulullemme on laitettu maalämpöpumppu, uusittu ikkunat ja lattiapinnat sekä maalattu seinät. Nämä investoinnithan valuvat kuin kankkulan kaivoon, jos Lehtopään koulu lakkautetaan.

  Säästötoimet kannattanee aloittaa koulusta, joka on huonoimmassa kunnossa eli Matkanivan koulusta. Jos näin toimittaisiin, olisi hyvä, jos heidän liikuntasalinsa kuitenkin pystyttäisiin säästämään, sillä se on kuulemma kyläläisille tärkeä ja aktiivisessa käytössä myös kouluajan ulkopuolella. Yläkoulu kannattaa jättää kokonaan rauhaan, jos se ei vedä yhtään väkeä vielä vuosiin. Riittäisikö Jokiraitin yksiköiden yhdistäminen pelkästään ratkaisuksi?

 • Tuossa edellä jo kerroinkin omia näkemyksiä. Kaupungin johdon avainhenkilöille haluan toivottaa oikein rajusti boostia ja uskallusta alkaa kehittämään ja markkinoimaan Oulaisten kaupunkia.

 • Harmittavaa kun kyläkoulut lopetetaan, enkä kyllä alkaisi tässä erikseen sanelemaan mitä kouluja tulisi lopettaa.

 • En ymmärrä että miksi se on aina Matkanivan koulu joka halutaan lopettaa

 • Ensin lähti matkanivasta päivähoitopaikkaa ja nyt alas ajetaan koulua, samahan se kaupungin päättäjille on onko koulua matkanivassa tai muilla sivukylillä vai ei, mutta täytys vähän ajatella kyläläisiäkin ja ennen kaikkea pieniä 6vuotiaita eskarilaisia jotka koulutaipaleen aloittaa.
  Vaikeaksi menee.

 • Toivotan päättäjille rohkeutta sulkea pienet koulut. Lupaan kunnallisvaaleissa äänestää sitä joka voimakkaimmin on sulkemassa tyhjiä kouluja.

 • Jos ajatellaan koulukiinteistöjä, joille löytyisi helpoiten ostajia, ovat mm. Piipsjärven koulu. Kantatien varrella eikä ole liian iso rakennus.
  Toinen vaihtoehto olisi vuokrata tilat yritystoiminnalle ja sitä kautta saada tuottoa. Jos oppilasmäärä tulevaisuudessa sielläkin nousisi paljon, voisi taas ottaa tilat opetuskäyttöön.

 • Mielestäni jatketaan samalla mallilla että kylä koulut saavat jatkaa, jos oppilaita järkevä määrä, ja niitä oppilaitahan voi kuljettaa myös toisin päin, eli jos kewkustan koululla on pahasti kiusattuja oppilaita jotka eivät voi hyvin isossa koulussa ja ovat joutuneet kiusaajien silmätikuksi, miksette kysy lapsilta ja vanhemmilta haluaisiko lapsi päästä pienempään kylä kouluun, jossa yleensä aina vähemmän kiusaamista, ja mahdolliseen kiusaamiseen helpompi puuttua

 • Koulu avustajia vähentämällä saisi isoja säästöjä. Erityis luokat käyttöön.

Paljonko on 4 × 2?