Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin kommentointi

Kysymysmerkki 184
7.6.2023 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Lämmin kiitos kyselyyn vastanneille!

Kyselyn tarkoituksena oli kerätä kommentteja ja kehitysehdotuksia julkaisuluonnokseen kansallisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptista. Kyselyyn annettiin 184 vastausta.

Tulosten hyödyntäminen

Kyselyn tuloksia hyödynnettiin julkaisun viimeistelyssä ja vastauksia käytetään tukemaan hankkeen kehittämistyötä myös jatkossa. Kyselyn yhteenveto on julkaistu hankkeen verkkosivuilla kesäkuussa 2023. Yhteenveto on ladattavissa tästä (OwnColud, PDF, 809 kt).

Hyte-palvelukonseptin kuvaus julkaistu

Kansallisen hyte-palvelukonseptin kuvaus on julkaistu verkossa kesäkuussa 2023. Tutustu sähköiseen julkaisuun (Yhteistyötilat).

Lisätiedot

Siirry hankkeen nettisivuille (THL)

Miehet kävelyllä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti -hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot olisivat niin asukkaiden kuin ammattilaisten helposti löydettävissä. Kansallinen hyte-palvelukonseptin kuvaus suuntaa alueilla tehtävää kehittämistyötä. Hyvinvointialueiden tulee ottaa käyttöön yhteisen määrittelyn mukaiset toimintamallit ja digitaaliset ratkaisut vuoden 2024 loppuun mennessä.


Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) ja se on osa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa.

Hyte-palvelukonsepti on kirjoitettu tueksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliselle kehittämistyölle. Hyte-palvelukonseptin kuvaamista on tehty yhteistyössä kuntien, järjestöjen, hyvinvointialueiden ja muiden sidosryhmien kanssa.


Hankkeen hyötytavoitteet:

• Ihmisen näkökulmasta
Auttaa ymmärtämään omaa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, tunnistamaan erilaisia keinoja, jotka auttavat hyvinvoinnin lisäämisessä

• Ammattilaisen näkökulmasta
Ajantasainen tieto alueella käytettävissä olevista eri toimijoiden palveluista ammattilaisten käytettävissä, asiakas- ja palveluohjauksen työväline

• Palvelun tuottajan ja toiminnan toteuttajan näkökulmasta
Palveluihin ja toimintaan ohjautuu asukkaita, joita ne voivat aidosti hyödyttää

• Hyvinvointialueen näkökulmasta
Ennaltaehkäisyyn panostaminen vähentää sote-palvelujen tarvetta

• Jatkokehittämisessä myös kansallinen näkökulma
Yhtenäiset tiedonhallinnan rakenteet ja vertailutiedot


Hankkeen verkkosivut: thl.fi/hyte-palvelukonsepti


Perustiedot

Päättynyt: 7.6.2023

Aiheet:
  • #ympäristö ja luonto
  • #sosiaali- ja terveyspalvelut
  • #kulttuuri ja vapaa-aika
  • #hallinto ja kehittäminen
  • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna