Mitä mukaan Suomen Avoimen hallinnon V toimintaohjelmaan?

Kysymysmerkki 24
10.5.2023 | Valtiovarainministeriö
Avoimen hallinnon työn osa-alueet

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt Suomen Avoimen hallinnon 5. toimintasuunnitelman laadinnan vuosille 2019–2023. Valmistelu käynnistyi 13.3.2023 Helsingissä järjestetyssä Kansalaisjärjestöakatemaissa ja valmistelun tueksi on kerätty ideoita myös muissa tilaisuuksissa ja haastatteluissa. Yhteenveto niistä löytyy liitteenä olevasta Mitä kuulimme -muistiosta. Liitteenä olevaan Taustamuistioon on puolestaan kuvattu toimintaympäristön muutoksia ja lähtökohtia V toimintaohjelman laadintaan.


Nyt voit esittää omia ideoitasi toimintasuunnitelman sisällöksi 15.5.2019 asti. Ideoista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tässä palvelussa ja jota tullaan hyödyntämään toimintaohjelman jatkovalmistelussa. Uusi toimintasuunnitelma julkaistaan syyskuussa 2019.


Perustiedot

Julkaistu: 10.5.2023

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna