Siirry sisältöön

Kysely peruspankkipalveluista sekä käteisen saatavuudesta ja käytettävyydestä

Kysymysmerkki 1969
Kysely 1 viikko, 6 päivää jäljellä | Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriössä on osana luottolaitoslainsäädännön kokonaisarviointia aloitettu hanke, jossa selvitetään peruspankkipalveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä. Peruspankkipalveluihin kuuluvat perusmaksutili ja siihen liittyvä tilinkäyttöväline (esimerkiksi debit-kortti), mahdollisuus nostaa ja tallettaa käteistä rahaa, maksutapahtumien toteuttaminen (esimerkiksi tilisiirrot) sekä sähköinen tunnistusväline (esimerkiksi pankkitunnukset). Oikeudesta peruspankkipalveluihin on säädetty luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014, 15 luku, 6-6 b§). Siinä asetetaan maksupalveluita tarjoaville pankeille velvollisuus tarjota euromääräistä perusmaksutiliä yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi kuluttajille, jotka asuvat Euroopan talousalueella.

Tällä sidosryhmille suunnatulla kyselyllä kerätään tietoa, miten hyvin peruspankkipalvelut toteutuvat nykyisin ja miten niitä tulisi kehittää tulevaisuudessa. Kysellä myös kartoitetaan, miten käteisen saatavuus ja sen käytettävyys maksuvälineenä toteutuvat tänä päivänä ja miten niitä tulisi kehittää tulevaisuudessa.

Kyselyn kanssa on samanaikaisesti lausuntopalvelu.fi-palvelussa menossa laajempi lausuntopyyntö koskien peruspankkipalveluita, käteisen saatavuutta ja käytettävyyttä, pankkipalveluiden asiakkaansuojaa sekä yleistä luottolaitoslainsäädäntöä. Kansalaisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen suositellaan vastaavan ensisijaisesti tämän otakantaa.fi-kyselyn kautta.

Kyselyn vastausaika päättyy 16.6.2023 klo 23.59.

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Kari Kemppainen, puh. 02955 30254, kari.kemppainen(at)gov.fi
Finanssineuvos Risto Koponen, puh. 02955 30355, risto.koponen(at)gov.fi 

Hankkeen teemasivut: https://vm.fi/pankkipalvelut


Perustiedot

Avoin: 28.4.2023 - 16.6.2023

Päättymispäivä: 16.6.2023

Liitteet

 • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Mitä tahoa edustatte?
Vastaukset
 • yksityishenkilö 1671 / 1969
 • yritys 196 / 1969
 • yhdistys 68 / 1969
 • järjestö 9 / 1969
 • julkinen sektori 19 / 1969
 • muu 6 / 1969
Peruspankkipalvelut
Vastaukset
 • Kyllä 436 / 1969
 • Ei 1523 / 1969
Jos kyllä, niin mistä/mitä?
Vastaukset
 • -

 • Pankkien palvelut ovat pääosin sähköisiä. On asiakasryhmiä, joilla ei ole sähköisiä välineitä eikä myöskään kykyä niitä esim. iän tuoman heikentyneen toimintakyvyn johdosta käyttää. Henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus tulisi turvata riittävällä kattavuudella. Yksi tunti per viikko pitkän kulkuyhteyden päässä ei ole riittävää palvelun saatavuuden kannalta.

 • Peruspankkipalvelut saatavuus huono, vanhukset, ei diginatiivit kärsivöt
  Lisätä pitäisi

 • Tärkeää säilyttää toimivat, nopeat puhelin- ja muut asiakaspalvelut (eri ikäryhmät, kohderyhmät)

 • Kassalla henkilökohtaisia asiointi mahdollisuuksia lisättävä. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia esim. sairauden tai muun heikentyneen toimintakyvyn vuoksi käyttää digipalveluja. Ne koetaan jopa turvattomiksi kun osaamista ei ole riittävästi. Puhelinpalvelujen laatu on hyvin pankkiriippuvaista. Annetaan jopa hyvinkin virheellistä tietoa josta asiakas joutuu kärsimään.

 • Lisätä
  Konttoreihin asiakaspalvelu
  Konttoreita takaisin

 • Henkilökohtainen palvelu lisättävä sekä puhelin että konttoripalvelua

 • Muuttaa niin että maksaminen pankkiin ei olisi maksullista tai ainakin kohtuullistaa pankin ottama palvelumaksu

 • helppous, kätevyys,lähellä,edullisuus. Kaikki eivät osaa, eivät voi käyttää digitaalisia palveluja. Peruspankki asiat kuntoon. Hinnat ovat pilvissä, peruspankkipalveluiden hinnat tulisi olla edulliset ja samat kaikille. Saatavuus tulisi olla helppoa, kun on hätä pitää saada apua heti.

 • Käteisen käyttö tulee vapauttaa. Mm suomalaisen, Suomen kansalaisen, jolla ei ole rikosrekisteriä rajattomaan rahanpesuepäilyyn ja rahaliikenteen tarkkaan valvontaan on oltava pitävä peruste, eikä pankin tule osallistua viranomaisten tehtäviin tässä. Mikä olikaan se pankkisalaisuus ja miten estetään pedonmerkkikehitys.

Vastaukset
 • Kyllä 215 / 1969
 • Ei 1708 / 1969
esimerkiksi tilin avaaminen, tilinkäytön rajoittaminen, tilin sulkeminen
Vastaukset
 • -

 • Kyllä, yksi tunti viikossa pitkän kuluyhteyden päässä ja sekin tunti aikavarauksella (ajan saa monen viikon päähän) ei ole riittävää.

 • Tililtä nosto ei onnistu, ainoa käteispalvelu Helsinki, ei onnistu vanhus, vammainen tms

 • yhteyden saaminen kiireellisissä asioissa pankkiin ollut vaikeuksia (saada yhteyttä ja asiaa tunteva hlö kiinni, asiakaspalvelu kyllä saattaa vastata, mutta ei osaa auttaa, kun vaatii muun pankkivirkailijan

 • Ei

 • Kyllä. Alaikäisen tyttären tili suljettiin ilmoittamatta. Syynä oli se ettei velvoitettua tarkastus kyselyä oltu tehty, mutta ei siitä ollut tullut mitään ilmoitustakaan vanhemmille joiden nimissä tili vielä on. Monta turhaa soittoa pankkiin ja jonotusta linjoilla ärsyyntymiseen saakka.

 • Ei

 • Lisää joustavuutta ja luottavuutta

 • Ei

 • Kyllä, yksi tunti viikossa pitkän kuluyhteyden päässä ja sekin tunti aikavarauksella (ajan saa monen viikon päähän) ei ole riittävää.

Vastaukset
 • Kyllä.

 • Konttoreiden aukioloajat ovat riittämättömät. Päivätyötä tekevän on mahdotonta ehtiä niihin ja vain harvoin tai kaukana on mahdollisuus asiointiin ns. virka-ajan ulkopuolella.

 • Eivät. Kymmenien minuuttien jonotusajat puheluihin ja useiden päivien vastausajat viesteihin vaikuttavat normaalilta, mutta tuntuvat liian pitkiltä.

 • Puhelinpalveluun on hankala välillä löytää henkilöä, joka osaisi vastata kysymykseen, jonotusajat on liian pitkiä. Sähköisen palvelun käytettävyydessä on ollut haasteita. Maksut ei liiku silloin kun pitäisi. Pankkikortit ei aina toimi. E-laskujen tilaaminen ei nykyisin tunnu onnistuvan kuten aiemmin.

 • eivät

 • Riittämättömät

 • eivät ole

 • Kyllä

 • Itselleni riittää tällä hetkellä sähköiset palvelut. Varmistettava kuitenkin ne henkilöryhmät joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta digitaalisiin palveluihin että saatavilla on myös henkilökohtaista palvelua.

 • Ei
  Eivät todellakaan ole riittävällä tasolla
  Palvelua tulee lisätä
  Puhelinpalvelut käsittämättömiä pompotteluineen

Vastaukset
 • Eivät ole. Päivittäisen pankkiasioinnin pitäisi olla kaikille ilmaista, ja talletuksille maksettavan koron pitäisi olla linjassa lainoilta veloitettavan koron kanssa. Lainannostopalkkiot ovat kohtuuttoman suuria.

 • Ei ole. Pankki jakaa asuntolainan väkisin useaan palaan ja veloittaa palvelumaksut kaikista erikseen. Jokainen muutos maksaa, oli se sitten kuinka pieni tahansa. Pankki muuttaa omavaltaisesti palvelumaksuja halutessaan ja aina ylöspäin.

 • Palvelut ovat erittäin kalliin huomioiden sen palvelun mitä saa.

 • ei todellakaan! käsittämättömiä toimituskuluja pienistäkin muutoksista! satoja euroja! myös mielivaltaiset asiakasmaksukorotukset

 • Kaikilta osin ei ole. Liian korkeat maksut ihan perus pankkipalveluissa.

 • Eivät ole
  Erilaisia palvelumaksuja vaikka asiakas tekee kaiken itse
  Korotuksia usein

 • OK

 • Liian kallista pankit pyrkivät korkeiden palvelumaksujen avulla saamaa vain lisää voittoa ettei palveluja käyhettäisi vaan että kaikki tapahtuisi netin kautta

 • eivät, kaikille pitäisi olla peruspankkituotteet ilmaisia.

 • Eivät. Käyttötilin koroton digitaalinen mukanapito ei voi olla niin suuri palvelukustannus pankille.

Halutessanne voitte kertoa, mikä on organisaationne vuosittainen kustannus pankkipalveluista ja arvioida sen suuruutta jäsen-/asiakasmääräänne nähden.
Vastaukset
 • Yhdistyksen pankkipalveluista peritään liian korkeita maksuja, ottaen huomioon, että yhdistyksen tililtä tehdään vain muutamia tapahtumia vuodessa.

 • Ei ole. Pienelle yritykselle/yhdistykselle esim. sähköinen tiliote on saavuttamattomissa.

 • Pieniltä yhdistyksiltä ja yrityksiltä perittävät maksut liian korkeita huomioiden tapahtumien määrä ja varojen määrä.

 • Liian korkeat maksut
  Palvelu huonoa

 • OK. Talletuksia voisi saada tilille sen mukaan kun markkinakorotkin nousevat.Pitäisi laajentaa

 • Ei ole. Mikroyritykselle ja yhdistykselle aivan liian kalliita suhteessa maksukykyyn ja transaktiomäärään.

 • Pieniltä yhdistyksiltä ja yrityksiltä perittävät maksut liian korkeita huomioiden tapahtumien määrä ja varojen määrä.

 • -

 • eos

 • En osaa sanoa.

Vastaukset
 • pitäisi laajentaa ainakin yhdistyksiin

 • -

 • Pitäisi laajentaa yhdistyksiin ja esim. koululuokat jne.

 • Pitäisi lajentaa

 • Pitäisi laajentaa yhdistyksiin ja esim. koululuokat jne.

 • -

 • Pitäisi laajentaa yhdistyksiin ⁹

 • -

 • ei tarvi

 • Tulisi.

Vastaukset
 • Pankkien pitäisi jo oma-aloitteisesti pyrkiä hyvään ja ripeään asiakaspalveluun

 • Pitäisi. Pankit voisivat silti kilpailla paremman palvelun tarjoamisessa, vaikka velvoite tietyssä aikataulussa vastaamisesta olisi olemassa.

 • Asiakaspalveluvelvoite olisi hyvä olla lisäksi esim. kuolinpesien asioihin liittyvissä tilanteissa.

 • Tämä olisi hyvä, nyt erityisesti jos ei ole kyvykäs käyttämään verkkopankkipalveluja yhteyden saaminen pankkiin on erittäin hankalaa.

 • Kyllä pitää taata asiointimahdollisuus ja käteisnosto

 • kyllä (laskut, lainat jne)

 • Hyvää asiakaspalvelua on että pankki jo oma-aloitteisesti tähän pyrkisi. Ei oleisi ollenkaan huono että velvoite olisi olemassa mutta se ei kuitenkaan saisi nostaa edelleen pankkipalvelujen hintoja.

 • Kaikkien palveluihin ja etenkin konttrori palveluiden lisääminen jossa saa henkilökohtaista palvelua kuten ennen
  Turvaa enemmän asiakasta , selkeyttää

 • Kyllä

 • Pitäisi. Pankit voisivat silti kilpailla paremman palvelun tarjoamisessa, vaikka velvoite tietyssä aikataulussa vastaamisesta olisi olemassa.

Vastaukset
 • Asiakas ei tunnu olevan pankeilla keskiössä. Alkaa muistuttaa enemmän viranomaistoimintaa kuin oikeaa asiakaspalvelua, paitsi siinä kohtaa kun myydään sijoituspalvelua, tulee tunne, että pankkitoimihenkilö saa itselleen provikat myymästään sijoituksesta. Varsinaista talousneuvontaa ei pankeista tunnu saavan lainkaan, vaikka se tuntuisi sopivan aika luonnollisesti pankin palveluvalikoimaan.

 • Ei ole omaa asiakaspalvelijaa
  Mikäli pääset puhelimella läpi ei saa kattavasti yhdeltä palvelua ja asioissa menee kauan
  Konttori palvelu on suurta osaamista ollut ja aina sai kaiken yhdellä kertaa
  Osaamistaso heikentynyt

 • Aukioloaikana on liian pitkät jonot kassoille ja muihin palveluihin

 • en voi saada pankkitunnuksia kehitysvamman takia on omaishoitja eikä tunnuksia voi antaa 3 osapuolelle

 • -

 • Pankkien tulisi toimia myös kadunmiehen suuntaan yhden nimetyn yhteyshenkilön kautta. Tämä kontakti voi sitten hakea organisaatiostaan erkoisosaamista tarpeen mukaan.

 • Suomessa toimiva

 • Eipä ole.

 • -

 • -

Käteisen saatavuus
Vastaukset
 • Kyllä 460 / 1969
 • Ei 1400 / 1969
Perustelut edelliseen kysymykseen
Vastaukset
 • Käteistä ei juuri tarvitse Suomessa, nostotautomaatteja on laajalti, ja käteisnostopalvelut ovat nykyisellään ilmaisia. Käteisnostopalvelut ovat siis varsin kohtuuhintaisia ja riittäviä.

 • Asiakas ei pysty saamaan varoja nostettua esim. säästötileiltään automaateista/kaupan kassapalveluista koska säästämisen tileille ei tyypillisesti ole maksukorttia. Jos ei ole mahdollisuutta käyttää verkkopankkia esim. heikentyneen kyvykkyyden johdosta, rahan nostaminen säästämisen tileiltä on lähes mahdotonta huomioon ottaen samalla heikentyneet palvelut kassapalveluissa.

 • Suhtkoht , käteisnostopalveluja saisi olla enemmän

 • Tällä hetkellä vielä kyllä.

 • käteinen ei lopu näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Saatavuuskin pitää ulottaa kaikille

 • Eivät ole kohtuuhintaisia eikä myöskään riittäviä

 • automaatista nosto on kallista, kaikki eivär osaa käyttää kortteja. konttoreita jossa on rahaa on harvassa.

 • No en kyllä tiedä suoraltakädeltä vaikkapa kauppojen käteishankintahinnoittelusta.

 • Käteisen käyttö on jo melko vähäistä, palvelut riittävät.

 • kyllä, käteisen käytön tarve on vähenevä

Vastaukset
 • Kyllä 417 / 1969
 • Ei 1308 / 1969
Perustelut edelliseen kysymykseen
Vastaukset
 • Näitä saisi olla lisää

 • En käytä käteistalletuksia en tiedä

 • En ole yrittänyt, laitan sukkaan.

 • Ok

 • käteistalletusten rahanpesukontrolli on liian tiukka, mikäli alle 1000,- aiheuttaa konttorikäynnin

 • Talletus automaatit ovat liian harvassa.

 • En käytä niitä.

 • -

 • Ilmaista on ja hyvä niin.

 • Eos

Vastaukset
 • Käteispalvelujen tarve tavallisilla kansalaisilla jatkanee vähentymistään, koska elektroninen maksaminen on helppoa melkein kaikkialla, ja turvallisempaa kuin käteisen käyttö. Kriisitilanteisiin ehdottaisin varautumaan erilaisia elektronisen maksamisen kanavia lisäämällä, jotka eivät olisi riippuvaisia toisistaan tai internetin käytettävyydestä. Näkisin tämän tulevaisuudenratkaisuna myös kriisitilanteissa, ennemmin kuin käteisen käytön, jos ko. ajatus on vain teknisesti ja toimintavarmasti mahdollista toteuttaa.

 • Käteinen vähenee entisestään, ellei tule jotain pidempiaikaista kriisiä jonka seurauksena joudutaan ottamaan askel taaksepäin

 • Valitettavasti käteisen saanti todennäköisesti heikentyy edelleen. Säätämällä velvoitteita käteisen rahan saatavuuden turvaamiseksi (esim. riittävät kassapalvelut) voitaisiin ainakin jonkin verran tilannetta parantaa. Lisäksi tulisi säätää, että jokaiseen pankkitiliin, myös säästämisen tileihin pankki olisi velvollinen toimittamaan asiakkaalle veloituksettoman maksukortin.

 • toivottavasti käteismaksumahdollisuus säilytetään!

 • Käteismaksumahdollisuus tulee ehdottomasti säilyttää jatkossakin. Kaikilla ei ole maksukortteja. Lisäksi pelkkä sähköinen maksaminen tekee järjestelmästä haavoittuvaisen. Sähkökatkos riittää estämään maksamisen puhumattakaan isommista kriiseistä.

 • Käteisen käsittely varmasti vähenee mutta edelleen käteisen pitää olla käypää valuuttaa ja pitää olla mahdollisuus maksaa myös käteisellä.

 • Automaatteja vähennetty
  Pankkikonttoria lisää ja tämä tuo myös enemmän turvaa asiointiin
  Automatisointi lisää riskejä joten pankkikonttorit parempi

 • Valitettavasti käteinen näyttää tulevaisuudessa poistuvan käytöstä ja se on todella typerää ja vie yhteiskuntaamme kohti valvonta yhteiskuntaa.

 • Käteispalvelut pitää turvata myös muiden palveluiden rinnalla

 • Niiden jatkuvuus pitäisi säätää lailla

Esimerkiksi konttoripalveluiden saatavuus, käteisautomaattien lukumäärä, maantieteellinen kattavuus
Vastaukset
 • kyllä

 • Kyllä tietty maantieteellinen kattavuus tulee huomioda automaattien sijoittelussa.

 • Kyllä
  Maantieteellisesti konttoreiden vähyys vaikeuttaa asiointia , Takaisin konttorit

 • Pitäisi lisäta maaseutupaikkakunnille

 • konttoripalveluja enemmän ja automaatteja, myös pienille paikkakunnille

 • Ei missään tapauksessa, mutta jotkin kauppaketjut ovat ottaneet kassalla tässä pankin tehtävän.

 • Konttoripalveluiden saatavuus⁰9

 • Automaatteja jatkossakin riittävästi.

 • ei

 • Maantieteellinen kattavuus on taattava.

Esimerkiksi konttoripalveluiden saatavuus, automaattien lukumäärä, maantieteellinen kattavuus
Vastaukset
 • Konttripalveuiden lisääminen
  Automaatit syrjä alueilla lisää riskiä turvattomuutena

 • konttoreita pitäisi lisäsä erikoisesti maaseutupaikkakunnile eikä vain sulkea

 • Ei tule, ellei rahanpesuepäilylle ole todellisia perusteita.

 • Toimivat talletusautomaatit riittävät - nyt liikaa toimintahäiriöitä.

 • ns. luotettava käteistalletus tulee olla vähintään 1000,- ettei asiakas joudu konttoriasiointiin vähemmästä

 • Maantieteellinen kattavuus on taattava.

 • -

 • Eoseos

 • Talletusautomaatteja pitäisi olla saatavilla tiheämmin.

 • -

Vastaukset
 • Ihmisten tulee saada nostaa ja tallentaa käteistä pankkikonttoreissa

 • Käteisen poistuminen olisi todella kamala asia. Miten esimerkiksi nainen joka on väkivaltaisessa suhteessa vankina voisi säästää rahaa päästäkseen tilanteesta pois jos mies on ottanut pankkitilin haltuun? Entäpäs kun isovanhemmat eivät enää voi antaa lapsenlapselleen rahaa säästöön ilman että siitäkin joku isokenkäinen tietää ja osaa verottaa siivun itselleen? Jos kaikki rahaliikenne on sähköistä se tarkoittaa sitä että emme voi ostaa mitään ilman että joku voi sitäkin vahtia. Minä en ainakaan haluaisi elää sellaisessa valvontayhteiskunnassa!

 • Saatavuus ok

 • Voisitte tarjota kattavaa käteisvalikoimaa vaikka kuukauden sähkökatkojen ja pankkiautomaattien sabotoinnin ajaksi, riittävää valikoimaa pieniä ja suuria seteleitä sekä kolikoita.

 • ok

 • -

 • Käteistä voisi olla hyvä voida tallentaa "kryptovaluuttana" pankki-/luottokortille, digitaaliseen lompakkoon. Puhelin voi olla lisävaihtoehto, mutta näkisin kortin parempana lompakkona. Tällöin voisi ostoksia maksaa tietoliikenneyhteyksien katkettua ilman fyysisen rahan kantamista mukana.

 • Saatavuus on turvattava. Pienempiä seteleitä olisi hyvä olla saatavilla, esim. 10€ setelit.

 • 50 euron seteli on aivan liia súuri, pientä rahaa automaatteihin.

 • -

Käteisen käytettävyys
Vastaukset
 • Kyllä 665 / 1969
 • Ei 1186 / 1969
Perustelut edelliseen kysymykseen
Vastaukset
 • Käteisen pitäisi kelvata maksuvälineenä kaikissa kaupoissa, ravintoloissa, kahviloissa jne ainakin tiettyyn euromäärään asti (isommat maksut korteilla).

 • Kauppiaalla pitäisi olla täysi vapaus valita, mitä maksuvälineitä hyväksyy, poikkeuksena välttämättömyydet, kuten apteekki- ja ruokakauppatavarat.

 • Valitettavasti tämä on vähenemään päin ja aiheuttaa ongelmia mm. lasten kaupassa asioimisessa ja talousasioiden opettelussa.

 • Kaupoissa saa maksaa käteisellä
  Hallitsee paremmin käyttöä
  Vähentää turhia ostoksia
  Boikotoin mm kahviloita jne jotka eivät lähtö käteistä
  Käteinen on perusturva

 • Vielä tällä hetkellä hyväksytään. Toivottavasti jatkossakin.

 • En ole huomannut ettei käteistä hyväksyttäisi ja sitä ei tulisikaan rajoittaa

 • esim kaikki hotellit eivät ota rahaa vastaa

 • oma kokemus

 • Mediatietojen mukaan käteistä ei kaikkialla hyväksytä. Mielestäni toiminta on lainvastaista.

 • -

Vastaukset
 • Erityisesti pienet toimijat yhä enenevässä määrin siirtyvät pois käteisen rahan vastaanottamisesta sen käsittelyn kalleuden vuoksi (pankkien palvelumaksujen suuruus).

 • Toivon, että käteistä jatkossakin voi käyttää, vaikka trendi onkin päinvastainen. Jos haluaa luopua käteisestä, sen pitäisi perustua kuluttajan omaan valintaan.

 • Käteinen on perusturva
  etenkin tässä maailmantilanteessa
  Automaatit sulkeutuvat konkreettisesti jos jotain tapahtuu
  Käteisvarasta tulee pitää huolta Suomessa , se on elinehto

 • Toivon ettei käteistä poisteta käytöstä. Rahankäyttöäkin on helpompi hallita kun näkee konkreettisesti omat rahansa.

 • Toivon, että käteistä ei tarvitsisi jatkossa käsitellä lainkaan, kun se on kallista ja hidasta ja aiheuttaa työtä.

 • On valitettavaa että käteinen vähenee koko ajan pitäisi käyttää enenmmän maksuvälineenä

 • Kerroinkin jo, se kielletään, koska käteistä ei voi niin helposti valvoa tai sen käyttöä häiritä ja ohjailla sähköisesti.

 • Vähenee.

 • Käteistä pitää olla ja voida käyttää.

 • kuten edelleenkin, yksilöratkaisu kuinka paljon tahtoo rahaliikenteestään käteisellä hoitaa: tulee ymmärtää käteisen suurempi kulupohja

Esimerkiksi päivittäistavarakaupoille asetettaisiin velvoite, erityistavarakaupoille ei
Vastaukset
 • kaikille (esim. tiettyyn euromäärään asti)

 • Päivittäistavarakaupoille ja apteekeille kyllä, muuten ei.

 • Erityisesti päivittäistavarakaupalle tulisi säätää velvoite hyväksyä myös käteinen.

 • kyllä kaikille

 • Kannatan, että tärkeimmissä palveluissa olisi velvollisuus ottaa vastaan myös käteistä.

 • Käteinen tulisi olla hyväksytty ainakin ihmisille välttämättömissä toimipaikoissa kuten ruokakaupat, apteekit jne.

 • Käteinen on maksuväline joka Suomessa tulee ehdottomasti pitää
  Velvoite koskee kaikkia
  Kauppiaiden pankkikuluja tulee pientää ehdottomasti
  Tämä turvaa kaiken

 • Kyllä pitäisi. Kaikki eivät halua luopua käteisen käytöstä.

 • ei

 • Veivoite tulisi ehdottomasti asettaa

Esimerkiksi yläraja maksettavalle summalle tai määrällinen rajoite kolikoiden vastaanottoon
Vastaukset
 • Yläraja voisi olla, koska kukaan tuskin kantaa mukanaan kovin suuria summia käteistä. Yläraja voisi olla esim. 1000 euroa.

 • Esim. tiettyyn euromäärään saakka

 • Ei

 • Ei

 • Ei tulsi asettaa rajoitteita

 • Ei

 • Ei

 • Ei

 • -

 • Ei

Vastaukset
 • Maailmantilanteessa edellytän että kaikilla on mahdollista käteiseen
  Jos eskaloitui tilanne niin pankkikortit eivät anna ostaa ruokaa ja tarvikkeita
  Kaupat eivät kykene myymään
  Käteinen on kaikkien turva elämässä

 • ok

 • Otetaan ilolla vastaan.

 • -

 • ok

 • Käteinen on edelleen välttämätön suurelle osalle ihmisiä sekä tilanteita. Edelleen arjessa on maksupalveluhäiriöitä joiden takia olisi ilman käteistä jääty syömättä

 • -

 • Joillekin käteinen on välttämätöntä, mutta jokaisella olisi hyvä olla muutama kymppi kaiken varalta.

 • -

 • -

Paljonko on 7 × 3?