Kallvikinniityn koira-aitauksen puistosuunnitelmaluonnos

Puhekupla 33
21.5.2023 | Espoon kaupunki
Kuvituskuva

Espoon kaupunkitekniikan keskus laatii Saunalahteen Kallvikinniityn puistoalueelle puistosuunnitelman. Puistoon suunnitellaan uusi koira-aitaus Espoon koira-aitausohjelma 2018-2028 mukaisesti. Tavoitteena on suunnitella viihtyisä, mahdollisimman esteetön ja helposti saavutettava, sekä Espoon koira-aitauksien yleisen palvelutason mukainen koira-aitaus.


Koira-aitaus sijoittuu Saunalahden kaupunginosaan, asemakaavan mukaiselle Kallvikinniityn puistoalueelle. Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: Saunaniemi IV (049 421600 11.8.2010) ja Kallvik I (049 521200 27.1.2016). Asemakaavassa suunnittelukohde sijoittuu lähivirkistysalueelle VL-1, joka kaavamääräyksen mukaan tulee säilyttää luonteeltaan avoimena. Puisto on kaupungin maanomistuksessa, mutta siitä noin puolet on vuokrattu peltokäyttöön.

Tavoitteena on suunnitella viihtyisä, esteettömyysvaatimuksia huomioiva ja helposti saavutettava sekä Espoon koira-aitauksien yleisen palvelutason mukainen koira-aitaus. Aitaus sovitetaan mahdollisimman hyvin alueen luontoarvoihin sekä ympäröivään avoimeen maisematilaan, puiston kaavamääräykset huomioiden.

Koira-aitaus sijoittuu Kallvikinniityn puiston koillisosaan, olevalle niittyalueelle Rosopolun puistoraitin molemmin puolin niin, että toiselle puolelle tulee pienten koirien aitaus ja toiselle isojen. Isojen koirien puoli tehdään noin 2000 m2 kokoisena ja pienten 1000m2 kokoisena. 

Lisätietoa suunnitelman yksityiskohdista löytyy liitteenä olevasta luonnossuunnitelmaselostuksesta.

Kommentit puistosuunnitelmaluonnokseen voi jättää otakantaa.fi palveluun 22.5 - 4.6.2023 välisenä aikana. Kommentteihin vastataan kootusti kommentointiajan jälkeen.

Suunnitelma tulee lisäksi nähtäville kaupungin nettisivuille espoo.fi, hakusana ”Kallvikinniityn koira-aitaus”.


Perustiedot

Julkaistu: 21.5.2023

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
  • #ympäristö ja luonto
Kunnat:
  • Espoo

Liitteet

Ilmianna