Siirry sisältöön

Tornion osallistuva budjetointi 2024 - mihin sinä käyttäisit 20 000 euroa

Kysymysmerkki 62
1.9.2023 | Tornion kaupunki

Osallistuvassa budjetoinnissa torniolaiset ideoivat ja päättävät äänestämällä, miten 20 000 euroa käytetään torniolaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sekä kaupungin viihtyisyyden, yhteisöllisyyden ja elinvoiman parantamiseen. Osallistuvan budjetoinnin vaiheita ovat ideahaku, ideoiden arviointi ja kehittäminen, kuntalaisäänestys sekä kuntalaisäänestyksen voittaneen idean toteuttaminen.

Kerro, miten sinä käyttäisit 20 000 euroa torniolaisten hyväksi vuonna 2024!


Osallistuvan budjetoinnin periaatteet 

Osallistuvaa budjetointia ohjaavat Tornion kaupunginvaltuuston hyväksymät periaatteet. Osallistuvan budjetoinnin puitteissa tehtyjen toimenpiteiden tulee edistää torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa.

Jotta toimenpide-ehdotus voi edetä kuntalaisäänestykseen asti, sen on täytettävä seuraavat periaatteet:

 1. Ehdotus tukee Tornion kaupunkistrategian toteutumista.
 2. Ehdotus on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
 3. Ehdotus ei korvaa kaupungin lakisääteisiä tehtäviä.
 4. Ehdotuksen toteuttamisesta ei aiheudu toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja seuraaville vuosille (kertaluonteisuus-periaate).
 5. Ehdotus on toteutettavissa talousarviovuoden loppuun mennessä.
 6. Ehdotuksen toteuttaminen on kaupungin toimivallassa.
 7. Ehdotus ei ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
 8. Ehdotuksen voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi jonkin toisen ehdotuksen kanssa ennen kuin se etenee kuntalaisäänestykseen.
 9. Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampia ehdotuksia.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

Ideahaku on avoinna 1.9.–1.10.2023 välisenä aikana. Kaupungin osallistuvan budjetoinnin työryhmä arvioi ja kehittää määräaikaan mennessä saapuneita ehdotuksia loka-joulukuussa 2023. Kuntalaisäänestys järjestetään helmikuussa 2024 sähköisesti otakantaa.fi-palvelussa. Äänestystulos julkistetaan maaliskuussa 2024 ja kuntalaisäänestyksen voittaneen ehdotuksen esittäjä palkitaan vuosittaisilla Tornio-päivillä toukokuussa 2024.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista osoitteessa www.tornio.fi/osbu.

Osallistuminen ja henkilötietojen käsittely

Osallistuvan budjetoinnin ideahakuun voivat osallistua kaikki torniolaiset.

Pyydämme jokaiselta vastaajalta yhteystiedot, sillä voimme tarvita niitä, jos meillä on ideaasi koskevia jatkokysymyksiä tai jos ideasi voittaa helmikuussa 2024 järjestettävän kuntalaisäänestyksen.

Henkilötietojasi käsitellään Tornion kaupungin Osallistuvan budjetoinnin rekisterissä suostumuksesi mukaisesti. Voit halutessasi myöhemmin peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä Tornion kaupungin tietosuojavastaavalle. Voit lukea rekisteröidyn oikeuksista Tornion kaupungin Osallistuvan budjetoinnin rekisterin tietosuojaselosteesta kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi/tietosuoja.

Alle 13-vuotiaat eivät voi ilmoittaa omia henkilötietojaan ilman huoltajan suostumusta (Tietosuoja-asetus 2016/679, artikla 8). Siksi pyydämme alle 13-vuotiaita osallistumaan ideahakuun yhdessä huoltajan kanssa siten, että verkkolomakkeelle täytetään huoltajan yhteystiedot.

Arvonta

Arvomme osallistujien kesken Tornio-tuotepalkintoja. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.


Perustiedot

Julkaistu: 1.9.2023

Omistajat: Yhteyshenkilöt:
Aiheet:
 • #hallinto ja kehittäminen
Kunnat:
 • Tornio

Liitteet

Ilmianna