Tapiolan urheilupuiston pohjoisosien katu- ja puistosuunnitelmat

Puhekupla 38
29.11.2023 | Espoon kaupunki
Hanke on päättynyt. Yhteenveto:

Kiitos palautteista ja kommenteista! Saadun palautteen perusteella kommentoitavana olleeseen suunnitelmaluonnokseen tehdään seuraavat muutokset:

  • Koripallokentät ja skeittipaikka jätetään pois suunnitelmasta. Myöhemmin käynnistyvässä erillisessä Urheilupuiston alueen eteläosan suunnittelussa tarkastellaan mahdollisuutta sijoittaa skeittipaikka ja koripallokenttä urheilupuiston eteläosaan.
  • Suurempi osa Tuohipuistosta säilytetään nykyisellään.
  • Jalkapallokenttien pohjoisreunaan sekä muualle Tuohipuistoon esitetään uusia puuistutuksia.
  • Jalankulun ja pyöräilyn erottelua lisätään Yhteispelintiellä.

Tarkemmat kommentit saatuun palautteeseen löytyvät liitteenä palautekoosteesta. Tapiolan Urheilupuiston alueen pohjoisosan katujen ja puistojen suunnittelu jatkuu. Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi arviolta tammikuussa 2024. Nähtävilläolosta ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille. Lisäksi nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.

Suunnittelualueen rajaus karttakuvassa

Tapiolan Urheilupuiston alueen pohjoisosan katujen ja puistojen suunnittelu on käynnissä. Suunnittelun tavoitteena on luoda urheilupuistosta viihtyisä, eri kulkumuodoilla helposti saavutettava alue.

Tutustu suunnitelmiin, katso hankkeen esittelyvideo ja osallistu keskusteluun. Löydät liitetiedostot painamalla "näytä lisätiedot" -näppäintä.


Katso hankkeen esittelyvideo Youtubessa: 

Espoon Kaupunkitekniikan keskus laatii katu- ja puistosuunnitelmia Tapiolan urheilupuiston uudistushankkeen johdosta. Alueen pohjoisosan puiston ja liikuntapaikkojen sekä alueen liikennejärjestelyihin liittyvien katujen suunnittelu on käynnissä. Suunnittelun tavoitteena on luoda urheilupuistosta viihtyisä, eri kulkumuodoilla helposti saavutettava alue.

Koivu-Mankkaantietä parannetaan mm. rakentamalla kaksi uutta kiertoliittymää, joilla turvataan Urheilupuiston alueen liikenteen sujuvuus. Koivu-Mankkaantien itäreunan kevyen liikenteen väylä parannetaan erotelluksi jalankulku- ja pyörätieksi. Eri suunnista Urheilupuiston alueelle johtavat kevyen liikenteen yhteydet suunnitellaan sujuviksi.

Urheilupuistoon rakennettava uusi katu Yhteispelintie palvelee alueen saatto-, pelastus- ja huoltoliikenteen reittinä. Yhteispelintien kautta on myös ajoyhteys erillisessä hankkeessa toteutettavan uuden jalkapallostadionin pysäköintilaitokseen. Lisäksi Yhteispelintien varrella sekä eteläpäädyssä sijaitsee pysäköintipaikkoja. Yhteispelinkuja on Yhteispelintiehen liittyvä uusi katu, joka kautta on ajoyhteys Tapiolan Urheiluhallin ja Honkahallin väliselle yleisen pysäköinnin (LP) alueelle. Kulmalipunkuja ja Syöttäjänkuja ovat uusia AK-kortteleita palvelevia tonttikatuja, jotka liittyvät Yhteispelintiehen. Nykyisen Tuohimäki-kadun päähän suunnitellaan uusi kääntöpaikka.

Yhteispelintien pohjoispuolelle suunnitellaan kolme uutta jalkapallopallokenttää, joista kaksi läntisintä ovat sulanapidettäviä. Kahden itäisemmän jalkapallokentän väliin sijoittuu viihtyisä lähiliikunta-alue, jossa on juoksusuora, ulkoliikuntavälineitä, liikunnallinen leikkipaikka sekä lasten katukoriskenttä. Jalkapallokenttien itäpuolelle sijoittuu monitoimikenttä mm. salibandyn pelaamiseen, kaksi rantalentopallokenttää ja skeittaukseen soveltuva alue. Honkahallin pohjoispuolelle sijoittuu kaksi koripallokenttää.

Suunnittelualueen eteläosasta kehitetään viihtyisä, laadukkaasti toteutettu oleskeluaukio, joka tulee palvelemaan myös yleisötapahtumia. Aukiolle sijoitetaan monilajisia istutusalueita, joita hyödynnetään hulevesien käsittelyssä, varjostavaa puustoa sekä oleskelun mahdollistavia kalusteita. Aukion laidoille sijoitetaan pyöräpysäköintiä. Pinnat tulevat olemaan osin kivettyjä.

Suunnittelualueen pohjoisosa on puistoa. Tuohipuistoon toteutetaan uusia kivituhkakäytäviä ja parannetaan nykyisiä reittejä. Puistoalueelle toteutetaan hulevesien hallinnan edellyttämiä viivytysrakenteita sekä istutetaan liito-oravayhteyttä vahvistavia puuistutuksia. Käytävien varrelle sijoitetaan penkkejä sekä puiston länsiosaan alue ulkoliikuntavälineille, joissa huomioidaan myös iäkkäämmät käyttäjät. Puistoon tulee vapaamuotoisen pelailun ja oleskelun mahdollistama nurmialue. Muilta osin puistoalue tulee jatkossakin säilymään niittynä.

Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia on mahdollista kommentoida Otakantaa.fi-palvelussa 20.9.-5.10.2023 välisenä aikana: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/929/

T
utustu myös hankesivuihin espoo.fi-sivustolla:  https://www.espoo.fi/fi/hankke...

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville arviolta loppuvuoden 2023 aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Hankkeen rakentamista tavoitellaan aloitettavaksi vaiheittain vuosina 2024–2025.

Lisätietoja katusuunnitelmista: Salla Hänninen, p. 046 8772115, salla.hanninen@espoo.fi

Lisätietoja puisto- ja liikuntapaikkasuunnitelmista: Ville Sorvali, p. 040 6577 398, ville.sorvali@espoo.fi


Perustiedot

Päättynyt: 29.11.2023

Aiheet:
  • #asuminen ja rakentaminen
  • #ympäristö ja luonto
Kunnat:
  • Espoo
Ilmianna