Kysely kotihoidon tuen kuntalisästä

Kysymysmerkki 44
Kysely | Haapaveden kaupunki
Kysely on päättynyt

Perheet, joiden alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa, voi saada kotihoidon tukea Kelalta. Jos kotihoidossa olevalla alle 3-vuotiaalla on alle kouluikäisiä sisaruksia, myös heidän hoitamisestaan voi saada kotihoidon tukea. 

Kelan maksaman kotihoidon tuen lisäksi n. 60 kuntaa Suomessa maksaa kotihoidon tuen kuntalisää. Kuntalisän suuruus vaihtelee 50–350 euron välillä. Jokainen kunta voi itse määrittää omat ehdot kuntalisän maksamiselle ja sen summalle.

Alustavan ehdotelman mukaan Haapaveden kaupungin myöntämää kuntalisää maksettaisiin perheen kaikista alle 3-vuotiaista lapsista. Mikäli perheessä on useampi alle 3-vuotias, maksettaisiin nuorimmasta lapsesta korkein maksu ja muista alle 3-vuotiaista kaupungin määrittelemä pienempi maksu.

Kuntalisän maksamisen ehtona on, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Esiopetukseen saa osallistua.

Lisätietoa Kelan myöntämästä kotihoidon tuesta voit lukea Kelan nettisivuilta: Kotihoidon tuki

Perustiedot

Päättynyt: 30.11.2023

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Nyt tai aikaisemmin.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Tämä kenttä vaaditaan.
Nuorimmasta/ Yhdestä alle 3-vuotiaasta maksettaisiin korkein summa.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.
Muista alle 3-vuotiaista maksettaisiin hieman pienempi summa.
Tämä kenttä vaaditaan.
Vastauksen on oltava numero.