Kommentoi kaavatietomallia ja sen koodistoja

Kysymysmerkki 15
Kysely | Ympäristöministeriö
Kysely on päättynyt

Ympäristöministeriö pyytää sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä kansallisesta loogisen tason kaavatietomallista ja siihen liittyvien koodistojen sisällöstä.

Kaavatietomalliin ja sen koodistoihin tehdään loppuvuoden 2023 aikana tarpeen vaatiessa muokkauksia. Vastaamalla tähän kyselyyn pääset vaikuttamaan tietomallin ja koodistojen rakenteeseen ja sisältöihin ennen niiden hyväksymistä. Kaavatietomalli sekä siihen liittyvät koodistot on tarkoitus hyväksyä Voimassa oleva -tilaan rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyön hallintamallin mukaisesti vuoden 2024 alussa.

Kaavatietomalli on merkittävä osa kaavoituksen digitalisaatiota, sillä sitä hyödynnetään valtakunnallisesti yhteentoimivan kaavatiedon rakenteen määrittelyssä. Kaavatietomallia ja siihen liittyviä koodistoja on laadittu ja kehitetty useiden eri rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuteen liittyvien projektien yhteydessä osana ympäristöministeriön Ryhti-hanketta. Kaavatietomalli ja siihen liittyvät koodistot ovat katseltavissa ja hyödynnettävissä Yhteentoimivuusalustalla.

Kysely rakentuu neljästä osasta: 

  1. Vastaajan perustiedot (organisaatiosi ja asiantuntijaroolisi, henkilötietoja ei kysytä)
  2. Kaavatietomalli: Voit tutustua kaavatietomalliin Yhteentoimivuusalustalla
  3. Koodistot
  4. Kaavoituksen tietomallityön kokonaisuus


Kaavatietomallia ja siihen liittyviä koodistoja esitellään tarkemmin ke 8.11.2023 klo 10.30-12.00 järjestettävässä avoimessa webinaarissa, joka toimii kommentoinnin tukena. Tilaisuuden esittelyosuus tallennetaan myöhemmin katsottavaksi.

Vastaa kyselyyn to 30.11.2023 mennessä. Kerro näkemyksesi kaavatietomallin ja koodistojen toimivuudesta oman asiantuntijaroolisi näkökulmasta.

Kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää erityisasiantuntija Anssi Hänniselle (Ympäristöministeriö, anssi.hanninen@gov.fi, puh. 0295 250 451).


Perustiedot

Päättynyt: 30.11.2023

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Tämä kenttä vaaditaan.
Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
Tämä kenttä vaaditaan.
KAAVATIETOMALLI
Kaavatietomalli kuvaa kaavoituksen tiedot ja tietorakenteet loogisella tasolla. Looginen tietomalli on käsitemallista tarkemmalle tasolle viety kuvaus, joka kuvaa kaavatietomallin luokat, niiden väliset assosiaatiot (suhteet) ja luokkiin sisältyvät attribuutit (ominaisuustiedot).
Linkki kaavatietomalliin: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/rytj-kaava#
Kommentoi yllä esitettyä väittämää kaavoituksen toimivuuden kannalta.
KOODISTOT
Koodistot ovat joukko valmiiksi määriteltyjä arvoja, joita voidaan antaa kaavatietomallissa kuvatuille yksittäisille kaavatiedoille. Kaikkiin koodistoja koskeviin kysymyksiin ei ole pakollista vastata.
Kaavaan liittyvät koodistot
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavalaji
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaanalaisuudenLaji
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/oikeusvaik_YK
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavpaatnimi
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/PaatoksenTekija
Kaavamääräyksiin liittyvät koodistot
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Sanallisen_Kaavamaarayksen_Laji
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavoitusteema
Kaavoitusprosessiin liittyvät koodistot
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavakastap
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari
Kaavan asiakirjoihin liittyvät koodistot
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/henkilotietosisalto
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/julkisuus
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/sailytysaika
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_AsiakirjanLaji_YKAK
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_LahtotietoaineistonLaji
Kaava-aineistoon liittyvät tekniset koodistot
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ryhtikielet
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_DigitaalinenAlkupera
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/korkeuskoordinaattijarjestelma
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/ETRS89
Muut kaavatietomalliin liittyvät koodistot
Kommentoi koodistoa ja sen koodeja. Linkki koodistoon: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavayksikonLaji
KOKONAISUUS
Millaisia ajatuksia kaavatietomallin ja sen koodistojen luonnokset herättävät kokonaisuutena?
Kommentoi väittämää.
Kommentoi väittämää.
Tässä olivat kaikki kysymykset. Kiitos paljon ajatuksistasi!