Valtioneuvoston aluekehittämispäätös 2024 - 2027

Kysymysmerkki 50
30.10.2023 | Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva aluekehittämisen painopisteistä (puun lehvästö), poikkileikkaavista teemoista (puun runko) sekä edellytyksistä (puun juuristo)

Valtioneuvosto päättää hallituskausittain valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä (aluekehittämispäätös). Aluekehittämispäätöksellä ohjataan eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista. Aluekehittämispäätöksen valmistelee TEM yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden sidosryhmien kanssa syksyn aikana, ja hallitus päättää painopisteistä tammikuussa 2024.Perustiedot

Julkaistu: 30.10.2023

Aiheet:
 • #asuminen ja rakentaminen
 • #ympäristö ja luonto
 • #työelämä
 • #talous
 • #sosiaali- ja terveyspalvelut
 • #liikenne
 • #tietoyhteiskunta ja viestintä
 • #turvallisuus
 • #tiede ja tutkimus
 • #opetus ja koulutus
 • #kulttuuri ja vapaa-aika
 • #hallinto ja kehittäminen
 • #Muut
Kunnat:

Liitteet

Ilmianna