Valtioneuvoston aluekehittämispäätös 2024 - 2027 - minkä tulee muuttua?

Kysymysmerkki 50
Kysely | Työ- ja elinkeinoministeriö
Kysely on päättynyt

Aluekehittämispäätöksen 2024 – 2027 luonnoksessa painopisteet ja strategiset toimenpiteet on jäsennetty kolmeen kokonaisuuteen: 

 • Laadukas elinympäristö ja monimuotoinen luonto
 • Hyvinvoiva väestö ja yhteisöt
 • Kestävä elinvoima ja investoinnit

Kaikkia painopisteitä poikkileikkaavia näkökulmia ovat: 

 • Kokonaisturvallisuus ja huoltovarmuus
 • Kansainvälisyys, verkostot ja yhteistyö sekä 
 • Erilaiset alueet 

Aluekehityksen ja painopisteiden kehittämisen edellytyksinä ovat: 

 • alueiden saavutettavuus
 • työvoiman saatavuus
 • osaaminen ja sivistys
 • osallisuus sekä 
 • veto- ja pitovoima

Valmisteluaikataulu

Aluekehittämispäätöksen valmistelun seuraava kaikille ilmoittautuneille avoin työpaja pidetään 23.11. Lahdessa Aluekehittämispäivien yhteydessä (myös Teams-osallistuminen on mahdollista). Työpajassa hyödynnetään kommenttikierrokselta saatua aineistoa.

Päätös valmistellaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja valtioneuvoston on tarkoitus käsitellä päätös tammikuussa 2024.

Kommenttikierroksen tarkoitus 

Kommenttikierros on tärkeä osa valmistelua. Kommenttikierroksella kootaan sidosryhmien näkemyksiä painopisteistä, poikkileikkaavista teemoista ja aluekehittämisen edellytyksistä ja erityisesti näihin liittyvistä muutostarpeista.

Kommenttikierrosta varten on laadittu liitteenä oleva luonnos, joka on kooste tähänastisesta valmistelusta ja hallitusohjelman nostoista. Aluekehittämisen suuntaviivat 2040 -työtä on käytetty valmistelun pohjana.

Aluekehittämispäätöksen valmistumisen jälkeen laaditaan sille toimenpideohjelma, joka sisältää kansallisen tason toimet. Tämä valmistellaan keväällä 2024 yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Varsinaiseen aluekehittämispäätökseen ei kirjata yksittäisiä toimenpiteitä, vaan strategisemman tason tavoitteita.

Lisätietoa: 

Aluekehityksen suuntaviivat 2040

Mikä on aluekehittämispäätös?


 


 


Perustiedot

Päättynyt: 17.11.2023

Liitteet

Ilmianna

Vain kirjautuneet käyttäjät voivat osallistua tähän kyselyyn

Kyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Taustatiedot
Huom: aluejako ei ole identtinen virallisiin tilastollisiin jakoihin)
Painopisteet, poikkileikkaavat teemat ja aluekehittämisen edellytykset
• Laadukas elinympäristö ja monimuotoinen luonto • Hyvinvoiva väestö ja yhteisöt • Kestävä elinvoima ja investoinnit
● Kokonaisturvallisuus ja huoltovarmuus ● Kansainvälisyys, verkostot ja yhteistyö sekä ● Erilaiset alueet
Aluekehityksen ja painopisteiden kehittämisen edellytyksinä ovat: alueiden saavutettavuus, työvoiman saatavuus, osaaminen ja sivistys, osallisuus sekä veto- ja pitovoima.
Liiteaineistossa on avattu, minkälaisia näkökulmia eri otsikoiden alle ainakin kytkeytyy. Onko mielestäsi yllämainituissa otsikoissa puutteita, jonka vuoksi joku aluekehittämisen keskeinen näkökulma ei tule huomioiduksi?
Laadukas elinympäristö ja monimuotoinen luonto
Tarkastele esityksen sivuja 7 - 8. Mitä painopisteeseen liittyviä muutostarpeita tunnistat, joihin tällä hallituskaudella tulisi puuttua, jotta aluekehittämisen tavoitetilassa edistytään?
Huom: toimenpideohjelma valmistellaan erikseen keväällä 2024, ja nyt valmisteltavaan päätökseen ei kirjata yksittäisiä toimenpiteitä. Kysymys taustoittaa valmistelua.
Hyvinvoiva väestö ja yhteisöt
Tarkastele esityksen sivuja 12 - 13. Mitä painopisteeseen (Hyvinvoiva väestö ja yhteisöt) liittyviä muutostarpeita tunnistat, joihin tällä hallituskaudella tulisi puuttua, jotta aluekehittämisen tavoitetilassa (Hyvinvoiva väestö ja yhteisöt) edistytään?
Huom: toimenpideohjelma valmistellaan erikseen keväällä 2024, ja nyt valmisteltavaan päätökseen ei kirjata yksittäisiä toimenpiteitä. Kysymys taustoittaa valmistelua
Kestävä elinvoima ja investoinnit
Tarkastele esityksen sivuja 9-11. Mitä painopisteeseen (Kestävä elinvoima ja investoinnit) liittyviä muutostarpeita tunnistat, joihin tällä hallituskaudella tulisi puuttua, jotta aluekehittämisen tavoitetilassa (Kestävä elinvoima ja investoinnit) edistytään?
Huom: toimenpideohjelma valmistellaan erikseen keväällä 2024, ja nyt valmisteltavaan päätökseen ei kirjata yksittäisiä toimenpiteitä. Kysymys taustoittaa valmistelua
Aluekehittämisen toimintatavat
Tarkastele esityksen sivua 22. Ovatko toimintatavat kannatettavia? Puuttuuko jotain, joka tulisi mielestäsi lisätä (mitä?)?
Millaisia tavoitteita toimintatapojen edistämisessä tulisi olla? Millaista muutosta tulisi saada aikaan? (tarkastele esityksen sivua 22)