Siirry sisältöön

Evästyksiä valmisteluun varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen näkökulmasta

Puhekupla 8
Keskustelu | Jyväskylän kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Keljonkankaalle kaavaillulla uudella noin 600 oppilaan 5-9 -luokkien yläkoululla olisi vaikutusta Keljonkankaalla ja Säynätsalossa asuvien lasten ja nuorten  koulupolkuihin, nykyisiin päiväkoti- ja koulutiloihin sekä suunnitellun Eteläportin (Kauramäen) päiväkoti-koulun investoinnin ajankohtaan. 

Uuden kouluinvestoinnin ansiosta kuljetusoppilaiden määrä vähenisi koko aluetta tarkastellen ja Keljonkankaan koulun väliaikaistiloista voitaisiin luopua. Säynätsalossa osa tiloista on uusia, mutta osassa tiloista on peruskorjaustarpeita. Myös Säynätsalossa ratkaisu tarkoittaisi koulupolkujen uudelleen järjestelyä. Vaihtoehdoissa on muun muassa tarkasteltu Säynätsalon varhaiskasvatuspalvelujen keskittämistä Säynätsaloon ja tilatarkastelun näkökulmasta Muuratsalon koulusta luopumista ja Lehtisaaren koulun saneerausta. Yläkoululaisten osalta uusi koulu Keljonkankaalla tarkoittaisi sitä, että alueen oppilaiden kuljetussuunta muuttuisi kaupunkiin päin, kun Keljonkankaalta ei kuljettaisi Säynätsaloon, vaan toisin päin. Varhaiskasvatuspalveluija tuottaisivat jatkossa entistä enemmän myös yksityiset palveluntuottajat.

Ensimmäinen uusi yhtenäiskoulu Jyväskylässä uuden perusopetussuunnitelman käyttöönoton jälkeen mahdollistaisi uuden oppimisympäristön suunnittelun viimeisimmän tiedon perusteella. Mitä kaikkea tämä mahdollisuus voisikaan tarkoittaa?

Kerro millaisia ajatuksia suunnitelmat herättävät ja mitä pitää ottaa huomioon suunnitelmien tarkentuessa. Voit kertoa myös oman perustellun näkemyksesi ja vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi. Koulutilaa tarvitaan kasvavalle oppilasmäärälle ja Varsinainen suunnittelu on vasta edessä, nyt on sinun mahdollisuutesi kantaa kortesi kekoon!

8.12.järjestetyn asukasillan esitysmateriaali on liitteenä ja löytyy myös sivulta www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/palveluverkko. 

Perustiedot

Päättynyt: 31.12.2016

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Lasten osallistamisen huomiointi suunnittelussa

Profiilikuvan paikka

Pauliina
21. joulukuuta 2016 kello 14.50.35

Ilonan aiemmin esittämää kommenttia haluaisin minäkin tuoda esille, eli koen tärkeänä lasten osallistamisen suunnitteluvaiheessa. Mikä on lasten näkemys toiveidensa yhtenäiskoulusta ja mitkä asiat he kokevat tärkeinä ottaa huomioon, kun suunnitellaan tiloja ja niiden myötä myös käytänteitä?

Kouluterveydenhuoltoon liittyen toivoisin huomioitavan riittävät tilavaraukset sekä terveydenhoitajan, lääkärin ja hammashuollon käyttöön tietysti myös oppilashuolto huomioiden.

Lapsivaikutusten arviointia mielestäni tulisi suorittaa laaja-alaisesti kaikessa valmistelutyössä, vaikka koulu itsessään jo lapsiin ja nuoriin kohdentuva hanke onkin.

Olisiko myös mahdollista koota yhteen alueen kolmannen sektorin/harrastustoimijat ja kuulla heidän näkemyksiään? He tulisivat varmasti olemaan sekä tilojen käyttäjiä että toivottavasti osa koulun arkea yhteistoiminnallisessa ympäristössä.