Siirry sisältöön

Oletko valmis maksamaan liikenteestä, jos laskutus tapahtuu käytön mukaan?

Puhekupla 320
Keskustelu | Liikenne- ja viestintäministeriö
Keskustelu on päättynyt

Liikenneverkkoyhtiö keräisi tien käytöstä maksun, jolla rahoitettaisiin yhtiön hallinnoiman valtion liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen.

Yhtiö tarjoaisi kuluttajille valtakunnallisesti kiinteitä aikaan perustuvia maksuja (esimerkiksi kuukausi- tai vuosimaksu), jotka eivät vaatisi paikannusta.

Tarkoitus on, että jatkossa palveluoperaattorit tarjoaisivat omia liikenteen palvelujaan. Kiinteiden maksujen rinnalla operaattorit voisivat tarjota myös kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja, siinä tapauksessa että kilpailua on riittävästi. Kilometripohjaiset maksut olisivat kuluttajalle valinnaisia ja vaatisivat ajoneuvon paikantamisen, jotta tiedettäisiin liikkuuko ajoneuvo liikenneverkkoyhtiön tiellä vai kunnallisella tai yksityisellä tiellä. Asiakasmaksut peritään yksityisyydensuojan vaarantumatta.

Maksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon.

Perustiedot

Päättynyt: 23.1.2017
Ilmianna

Katso muut kommentit

Käytön mukaan ilman ylimääräisiä välikäsiä, byrokratiaa ja laitteita

Profiilikuvan paikka

Matti maailmalta
23. tammikuuta 2017 kello 18.35.50

Me maksamme jo nyt tien käytöstä käytön mukaan polttoaineverossa.

Bernerin ehdotuksen tavoite ei ole kansalaisen tai autoilijan etu. Sen tärkeimmät päämäärät ovat yksityisten toimijoiden päästäminen rahastamaan ihmisten liikkumisella, laitekaupan tukeminen ja MaaS palveluiden kysynnän edistäminen vaikeuttamalla yksityisautoilua.

Polttoainevero korreloi kaikkein parhaiten sekä tien että ympäristön kuormitukseen koska;

- Testeissä on havaittu, että autotehtaiden ilmoittamat kulutus- ja päästölukemat eivät pidä paikkaansa, käytännössä autojen päästöt ja kulutus eivät ole juurikaan pudonneet 15 vuoteen.
- Polttoaineenkulutus on hyvin pitkälle verrannollinen auton painoon, ajotapaan ja ajo-olosuhteisiin (esim. kaupunkiajo).
- Vanhoja isopäästöisiä autoja on niin vähän liikenteessä, että ne poistuvat omia aikojaan muutamassa vuodessa. Niiden rankaiseminen on jo nyt liiallista.

Berner perustelee polttoaineveroa huonoksi, koska sen tuotto on vähentynyt hiukan viime vuosina. Tämä johtuu pääosin siitä, että valtio houkutteli joitakin vuosia sitten ihmisiä hankkimaan dieseleitä alentamalla käyttövoimaveroa, minkä seurauksena niiden määrä on kasvanut 25%. Lisäksi Berner sanoo, että liikenteen sähköistyessä polttoaineveron tuotto laskee. Tähän on helppo ratkaisu, asennetaan sähköautoihin etäluettava kwh -mittari, jolloin niistä voidaan kerätä sama "polttoainevero" kuin polttomoottori autoistakin. Ja tämä pitäisi tehdä alusta asti, sähköautojen hankintaa ei pidä tukea, vaan niiden tulee kehittyä tarpeeksi hyväksi pärjätäkseen vapailla markkinoilla. Lisäksi polttoaineveron kertymän muutokset on aika hyvin ennakoitavissa eivätkä ne ole nopeita. Nyt esitetty km- tai pakettiperustainen, moninkertainen verotus vähentäisi autoilua ennakoimattomasti ja todennäköisesti aiheuttaisi myös vakavia häiriöitä talouteen, sen ennustettavuus on paljon huonompi. Ja on varmaa, että paketti/km -hintaa jouduttaisiin rukkaamaan paljon ahkerammin kuin polttoaine ja sähköautojen kwh -veroa.

Polttoainevero on kaikkein kustannustehokkain verojen/maksujen keräystapa, vailla ylimääräistä tekniikkaa tai byrokratiaa. Bernerin mallissa syntyisi ylimääräistä byrokratiaa ja valvontaa (myös aikaveloitteisessa) sekä pakollista tekniikkaa. Lisäksi yritysten pitää saada välistä vedettyä liikevoittoa. Kaikkinensa ne kulut muodostavat yhteensä helposti saman, mitä nyt kerätään ajoneuvoveroina. Sitten pitää saada kerättyä vielä rahat valtiolle/LiVe yhtiölle. Tämä tarkoittaa sitä, että autoilijoilta pitäisi kerätä nykyiset rahat kootakseen huomattavasti enemmän kuin nyt. Kun tähän lisätään autoveron poistossa valtion menettämät tulot, totuus on se, että nykyisen ajoneuvoveron tilalle tarvitaan noin kolminkertaiset kiinteät vuosimaksut, jos ne kerätään kilometripohjaisesti niin, nykyisillä maksuilla autoilija saa ajaa keskimäärin vain noin 5-7 tuhatta kilometriä.

Autoveron poisto ei aluksi hyödytä kuin joitain harvoja tosi kalliiden autojen hankkijoita ja suoraan ilman vaihtoa ostavia, koska vaihtoautojenkin hinnat laskee roimasti. Se ei hyödytä koskaan niitä, jotka ajavat keski-ikäistä autoa vanhemmalla kalustolla eli puolta autolla liikkujista. Nekään eivät juuri autoveron poistosta kostu ikinä, jotka ajavat jollain 6-12 vuotta vanhoilla autoilla. Valtaosalla autoilijoista tämä muutos siis merkitsisi autoilun huimaa kallistumista, jopa vuosittaisten maksujen kolminkertaistumista. Pitää koko ajan muistaa, että autoilijoita rahastetaan paljon enemmän kuin käytön mukaan. On tärkeää tiedostaa myös se, että mahdollisimman vapaa ja edullinen liikkuminen on yksi talouden tehokkaimpia voiteluaineita. Sen varassa lepää valtava määrä kotimaan matkailu-, liikunta- ja harrastustoimintaa sekä työmatkaliikennettä muuallakin kuin siellä kehä kolmosen sisäpuolen ruuhkissa. Esim. kotimaan matkailun kovin kilpailija on jo nyt etelän lomat, vaikeuttamalla ja kallistamalla liikkumista kotimaassa ajetaan ihmisiä viemään roponsa etelän rannoille ja Viron risteilyille.

Ymmärrän toki tavallaan niitäkin, jotka sanovat että pienituloisten ei tarvitse omistaa autoa, jos ei ole varaa maksaa moninkertaisia käyttömaksuja ja ostaa uudempia "vähäpäästöisempiä". Mutta he eivät ymmärrä, että hyvin monien heidän isot tulonsa ja varallisuutensa lepäävät sen 12 vuotta vanhalla Corollalla ajavan työmiehen harteilla, joka tulee heidän rakennusfirmansa tms. palvelukseen joka päivä 50km päästä, pärjäten pienellä palkallaan edullisen autoilun vuoksi. Vaikka tarvitaan innovatiivisia ihmisiä ja rahoittajia, niin koneisto pyörii kuitenkin niiden pieni- ja keskituloisten "rattaiden" työllä. Kun heidän halpaan ja joustavaan liikkumiseen tehdään nopeita muutoksia ja häiriöitä, ollaan kusessa vielä enemmän kuin nyt.

Nykyinen malli, jossa on kohtuullinen ajoneuvovero ja polttoainevero on periaatteessa toimiva, koska tiestö rapautuu myös ajamatta, joten kohtuullinen pohjahinta voi maksuissa olla, jos halutaan olla oikeudenmukaisia. Tosi nykyiset ajoneuvoverot alkavat olla jo ylärajoilla sen suhteen ja vanhoja, painavia autoja rokotetaan aivan liikaa, vailla perusteita. Mutta kun ympäristö, ei ole tähän kestävä peruste. Autokanta vaihtuu kyllä ilman painostustakin tarpeeksi nopeasti ympäristön kannalta, vaikkakaan ei ehkä EU:n asettamien, lobbarien sinne kauppaamien näkemysten mukaan.

Jos yksityisautoilu vähenee, se pitää tapahtua ilman pakkoa ja kalliiksi tekemistä poliitikkojen toimin. Samoin on autokannan uudistumisen laita, sähköautojen pitää kehittyä niin hyviksi ja edullisiksi, että ne pärjäävät avoimessa kilpailussa ilman tukea. Keskeneräistä tekniikkaa ei kannata tukea valtion rooli ei ole maksaa tuotekehityskuluja. Jos liikkuminen palveluna (MaaS) yleistyy edes jossain määrin tai tulee muutoin uusia ja niin kilpailukykyisiä liikkumisen muotoja, että ne vähentävät yksityisautoilua, senkin pitää tapahtua markkinamekanismien mukaisesti, autoilijoiden valitessa vapaasti ilman pakkoa ja painostusta uusia liikkumisen muotoja. Jos EU:n ympäristötavoitteita ei näin näyttäisi saavutettavan, pitää kyseenalaistaa tavoitteet. Maailma ei tuhoudu, vaikka sähköautojen menestystä jouduttaisiin odottelemaan vuosia tai 20 vuotta.

Jos ja kun jossain vaiheessa yksityisautoilu vähenee, muutosta pitää pystyä seuraamaan myös verotuksessa. Se on yksi parhaita verotulojen lähteitä tällä hetkellä. Mikäli verotulot halutaan edelleen säilyttää liikkumisessa, on syytä miettiä jo etukäteen myös julkisen liikenteen tuen vähentämistä sekä verottamista painopisteen siirtyessä sinne. Nopeita muutoksia ei ole ilman pakkoa tulossa eikä ole syytäkään tehdä, ne aiheuttavat vakavia markkinahäiriöitä eikä lypsylehmä ole kohta edes elossa enää.

Piti purkaa byrokratiaa ja normeja. Berner on julistanut juhlavasti, että liikkuminen palveluna (MaaS) visiota edistetään mahdollistamalla, mutta koska se ei ole herättänyt oikeasti maksavien asiakkaiden kiinnostusta, hän on lähtenyt tavoittelemaan yksityisautoilun vaikeuttamista ja kalliimmaksi tekemistä, jotta edistettäisiin sosialistisen suunnitelmatalouden keinoin pakolla ja painostuksella ihmisiä MaaS käyttäjiksi. Yhteiskunta voi toki sallia liikkumisen kehittymisen palveluksi ja mahdollistaa sitä esim sallimalla uudenlaisten liikkumisvälineiden käyttöä ja yksityisiä kimppakyytejä ilman veroseuraamuksia. Sen sijaan esim. ammattiliikennöitsijöiden pakottaminen aikataulujen tai minkään muun suhteen yhteisiin järjestelmiin ei ole markkinataloutta. Samoin tämän LiVe hankkeen käyttäminen liikkuminen palveluna -vision edistämiseksi nostamalla autoilun kiinteät vuosikulut moninkertaiseksi ja painostamalla km -perustaisten järjestelmien hankintaan ja käyttöön ei ole hyväksyttävää tässä tarkoituksessa sen lisäksi, että se olisi todella ylimääräinen, merkittävä kustannus autoilijoille. (On nimittäin mahdollista, että MaaS uskovaiset visioivat liikenteestä, johon olisi houkuteltu tai painostettu myös yksityisautoilijoita mukaan sen jälkeen, kun seuranta laitteet on saatu autoihin, tämä kieltämättä vähän salaliittoteoria osuuteen :)) Liikkumiseen palveluna palveluiden täytyy rakentua muutoin täysin yksityisin voimin ja markkinaehtoisesti. Jos joku haluaa rakentaa liikkumisen palveluita ja yhdistää liikennöitsijöiden tarjoamia palveluita, siitä vaan, mutta siihen ei saa liittyä mitään pakkoa tai painostusta tai yhteiskunnan tukea. Se on yksityisten yritysten vapaata toimintaa.

Kaiken kaikkiaan on sanottava, koska en voi uskoa Liikenneviraston virkamiesten tai ministerin olevan niin tyhmiä etteivät ymmärrä esityksen vaikutuksia eri autoilijaryhmille, että olen pettynyt siihen miten he aliarvioivat kansalaisten ymmärrystä esittämällä ettei autoilijoiden kustannukset nouse esittelemällä keskimääräisiä vuosimaksuja, joissa ei ole huomioitu ylimääräisiä byrokratia, valvonta ja liikevoittokuluja ja esittelemällä esimerkkiautoilijoita, jotka eivät lainkaan edusta läpileikkausta koko autoilevasta väestöstä.

Poliitikoille sen sijaan voin antaa palautetta ministeriä myöden, että jos katsotte ettette yhdessä hallituksen ja eduskunnan kanssa pysty hoitamaan sitä tehtävää, mitä varten teidät on valittu, vaan haluatte ulkoistaa sen yritykselle, niin kannattaisi väistyä sivuun ja etsiä kansalle sellaiset edustajat, jotka kykenevät tekemään työnsä. Valtiota johdetaan budjettiperusteisesti ja yhteisistä rahoista kamppailevat eri ministeriöiden hallinnon alat. Valtio, yhteiskunta ja verotus toimii kaikilta osin niin, ettei oikeastaan kukaan kansalainen maksa juuri sitä, mitä palveluita käyttää. Sehän on yksi järjestäytyneen yhteiskunnan idea. Yllyttämällä kansalaiset toisiaan vastaan "en käytä tuota palvelua en halua maksaa", poliitikot murtavat koko järjestäytyneen yhteiskunnan perusteita. Jos jokainen terveydenhuollon, sosiaalitoimen, poliisivoimien, palokunnan, Ylen ohjelmatarjonnan ja teiden käyttäjä maksaisi "käytön mukaan", kuten tässä nyt autoilun osalta kohistaan, niin yhteiskuntaa ei enää olisi. Yhteiskunta kerää veroja eri tavoin ja poliittiset päättäjät neuvottelevat keskenään niiden käytöstä, sen mukaan miten katsovat parhaaksi olevan toimivan ja työllisyyttä, yrittämistä ja hyvinvointia ylläpitävän yhteiskunnan kannalta katsovat tarpeelliseksi. Sen vuoksi järjestäytyneet yhteiskunnat pärjäävät paremmin kuin järjestäytymättömät. Sen vuoksi demokratia pärjää paremmin kuin totalitarismi. Jos teillä ei ole kanttia johtaa tätä maata ja tehdä päätöksiä itse, vaan ne pitää piilottaa yritysten taakse ja ryhtyä keräämään kansalaisilta kaikesta maksut käytön mukaan ja lisäksi liikevoitot yrityksille, jättäkää hommat pätevämmille.