Siirry sisältöön

Pitäisikö ajoneuvon päästöjen vaikuttaa liikkumisen hintaan?

Puhekupla 88
Keskustelu | Liikenne- ja viestintäministeriö
Keskustelu on päättynyt

Liikenneverkon kehittämisen taustalla ovat  energia- ja ilmastostrategia ja liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet. Liikennesektorilla tavoite ei toteudu yksittäisillä toimilla, vaan käyttöön on otettava kaikki keinot. Tarvitaan myös järjestelmätason muutoksia, jollaisia liikenneverkkoyhtiön perustaminen ja liikenneverkon käytöstä perittävät asiakasmaksut olisivat.

Ajatuksena on, että asiakasmaksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon.

Perustiedot

Päättynyt: 23.1.2017

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Polttoaineiden päästöt ja verotus

Profiilikuvan paikka

polttoaineiden tutkija
23. tammikuuta 2017 kello 12.39.26

"Ajatuksena on, että asiakasmaksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon. "

1) Aivan, polttoaineen kulutuksen määrän mukaan tasapuolista ja kannatettavaa.

Tätä toteuttaa nykyisin huokeasti hallinnoitava, ja maantieteellisesti hajautettava polttoainevero, jonka osuus on jakeluasemakohtaisesti asetettavissa maantieteellisen sijainnin mukaan.
Määräytymisen peruste esimerkiksi on sijainnin joukkoliikenteen määrä ja kattavuus, tähän on yksinkertaisia luokitteluperusteita
paikkakuntakohtaisesti.

Mielestäni hallinnossa on pitäydyttävä yksinkertaisuuteen, kyseinen käytäntö ei edellytä mitään muita porrastettuja käyttäjämaksuja.

Yksi polttoainevero on riittävä bensiini ja diesel autojen tiekäytön aikaiseen käytön verotukseen.

Sähkölle autoihin edellytetään vastaavasti lataussähkön mittaus ja latausvero vastaamaan käytetyn sähkön päästöjä, joita sen tuotanto on aiheuttanut.

2) Vähäpäästöisyys on polttoaineen ominaisuus, ei erityisesti enää merkittävästi sen auton joka sitä käyttää.
Autojen itsensä erot ovat pieniä ja katsastuksessa todettavia, ei ole järkevää perustella mitään maksuja
autoja luokittelemalla.
Erityisesti koska nykyiset mittaukset eivät perustu ajoaikaiseen päästömittaukseen, joten ne eivät vastaa käyttötilannetta.

Tähän liittyen käytetyn polttoaineen verotus tulee koskea erityisesti sitä käytettyä polttoainetta.

Polttoaineveron määrityksen tulee kattaa koko polttoaineen valmistus ja tuotantoketju, joissa päästöjä myös syntyy.

Polttoaine voi olla sähkö, bensiini, vety, polttoöljy tai muu.
Eri polttoaineet ovat suuresti toisistaan eroavia, jos päästöt huomioidaan tällä perusteella.

Sähkö on näennäisesti päästötöntä, sen tuotanto ei ole. Hiilivoimalla tuotettu sähkö ei ole päästötöntä.
Ydinvoimalla tuotettu sähkö ei ole, ydinjäte säilöttävä miljooniksi vuosiksi. Jätteen aktiivisuus puolittuu n. 200 000 vuodessa.

Öljyjohdannaisten käyttö tuottaa päästöjä, eikä tuotanto ole päästötöntä.

Vety on lähes päästötön, vedyn tuotanto ei ole, vedyn tuottaminen vesivoimalla ei ole muuta kuin käytön aikaisesti päästötöntä. Ympäristövaikutukset eivät ole arvotettavissa.
Vedyn tuottaminen hiilivoimalla ei ole päästötöntä.

3) Tätäkin neutraalimpaa on perustaa polttoainevero käytetyn polttoaineen energiasisältöön ja sen standardointiin.
Esim. vety, polttoöljy laatu X, bensiini laatu Z, sähkö, muut mahdolliset.
Sähkön ja muiden polttoainevero määräytyy sen mukaan miten ne on tuotettu, vesivoima, ydinvoima,
Tämä saattaa nykyisinkin olla olemassa, nimellä valmistevero.

On harhaanjohtavaa viestintää pitää sähköautoilua päästöttömänä ja suositeltavana. Se ei ole päästötöntä, ei sen
teknologiaketjun vaatimien toimien kannalta, akkujen erikoiset materiaalit, kaivannaiset, komponenttien valmistus ja
lopuksi sähköauto käyttää esim. hiilivoimalla tuotettua sähköä liikkumiseensa.

On kansantaloudessa järjetöntä visioida viranomaistoimina teknisiä järjestelmiä