Siirry sisältöön

Palveluiden saavutettavuus ja palveluverkkoa koskevat alustavat linjaukset

Puhekupla 23
Keskustelu | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Keskustelu on päättynyt

Järjestämissuunnitelmassa on esitetty alustavia linjauksia palveluiden saatavuudesta ja palveluverkon periaatteista. Ovatko ne riittäviä asiakaslähtöisten ja kokonaisvaltaisten palvelukokonaisuuksien muodostamisen kannalta? Kerro huomiosi.

Perustiedot

Päättynyt: 23.2.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Äitiys- ja lasten neuvolapalveluiden järjestäminen

Profiilikuvan paikka

Neuvolapalvelut
21. helmikuuta 2018 kello 19.20.22

Mielestäni äitiys- ja lastenneuvolapalvelut tulisi eriyttää, sillä näin voitaisiin lisätä neuvolapalveluiden laatua ja työntekijöiden asiantuntemusta. Väestövastuisessa mallissa työntekijältä vaaditaan laajaa ja monipuolista osaamista, mikä saattaa heikentää neuvolapalveluiden laatua. Nykyisellään työntekijä vastaa väestövastuisessa neuvolassa sekä äitiys- että lastenneuvolasta, jolloin haasteeksi tulee työntekijäkohtaisen kokemuksen väheneminen. Työntekijäkohtaisen kokemuksen vähenemisellä tarkoitan sitä, että kun asiakasryhmä on laajempi, ei esimerikiksi raskaana olevia kohdistu yksittäisen työntekijän hoidettavaksi niin suurta määrää tai määrä jakautuu epätasaisesti työntekijöiden välillä. Tätä voidaan pitää riskinä äitiysneuvolapalveluiden heikkenemiselle.

Uskon, että mikäli äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sektorisoitaisiin erilleen, lisääntyisi neuvolapalveluiden laadun lisäksi myös työn mielekkyys ja työntekijöiden ammattitaito. Sektoroiduissa mallissa työntekijä lisäisi ammattitaitoaan kouluttautumalla vain äitiys- tai lastenneuvolan sisältöjen osalta, jolloin aihe-alueen rajautuessa spesifimmän tiedon omaksuminen ja sille omistautuminen olisi paremmin mahdollista. Näin säästettäisiin myös koulutuskustannuksissa. Äitiys- ja lastenneuvolan erillistäminen mahdollistaisi myös sen, että äitiysneuvolassa äitiä hoitaisi terveydenhoitajan sijaan kätilö, jolla on laaja koulutus ja tätä myötä ymmärrys raskaana olevan naisen hoidosta.

Ihantellisin tilanne olisi, mikäli äitiysneuvola käsittäisi myös ensimmäisen vuoden lapsen synnyttyä, sillä näin myös hoitosuhdetta saataisiin pidennettyä. Kätilöllä olisi myös laaja osaaminen tähän aikaan esim. imetysohjaus, raskauden jälkeinen ehkäisy ja jälkitarkastuksen hoito. Terveydenhoitajiin verrattuna kätilökoulutuksesta puuttuu kuitenkin lapsen kehityksen ja sen vaiheiden laajempi huomioiminen, mikä on tärkeä osa lastenneuvolan toimintaa. Tästä huolimatta pidän erityisen tärkeänä sitä, että jokaisessa neuvolassa työskentelee myös kätilö/kätilöitä.