Siirry sisältöön

Vapaamuotoisia huomioita ja ideoita

Puhekupla 34
Keskustelu | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Keskustelu on päättynyt

Ruusuja ja risuja sekä vapaita ajatuksia ja pohdintoja suunnitelman jatkotyöstämiseen.

Perustiedot

Päättynyt: 23.2.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Yleisiä huomioita järjestämissuunnitelmasta

Profiilikuvan paikka

Yleistä näkemystä
21. helmikuuta 2018 kello 7.46.39

- Tavallinen kansalainen ei ymmärrä käsitteitä: integraatio (esim. otsikko 4 Integraation varmistaminen - Palvelukokonaisuuden varmistaminen), priorisointilinjaus, asiakassuunnitelma, sääntökirja, palveluverkko, vastaanottoluonteinen palvelu, indikaattorit, somaattinen avohoito, somaattinen osastohoito...
- Johdannossa tulisi selkeästi sanoa, mitä toimintoja järjestämiseen liittyy, ei ole ainoastaan sote-palveluita
- Myös muita keskeisiä käsitteitä voisi tuoda mukaan jo kerättyihin eli suora valinta, asiakasseteli, asiakassetelipalvelut, ikä- ja tarvevakioitu palvelukustannus, kapitaatiorahoitus, julkisen vallan käyttö, henkilökohtainen budjetti, ohjauspalvelu
- Jos maakunta hoitaa kansalaisten lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet, mitä ne ovat? Tulisiko nämä kuvata lyhyesti heti suunnitelman alussa?
- Saavutettavuus ja asiakaspalvelut (neuvonta, ohjaus, yhteydenotto) tulee selkeyttää. Normikansalaisella menee sekaisin ja yleisin yhteydenotto lienee tarve saada yhteys sosiaali- ja terveyspuolelle. Nyt nämä ovat somasti sikin sokin tekstissä.
- Maakunnallinen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusyhteistyö tulisi nostaa omaksi otsikoksi. On oleellinen osa tulevaisuuden kilpailua ja myös yritystoiminnan vahvuuksia. Liittyy myös suunnitelman lukuun 8.
- Terveyden ja hyvinvoinnin tilannekuva: Indikaattoritieto tulee olla riittävän yksinkertaista, lähellä käytännön työtä ja vertailukelpoisia, jotta se todella kertovat jotakin toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta. Tämä tulee ottaa huomioon myös tietomäärittelyjä tehtäessä (APTJ). Tiedon tulee olla kiinni asiakkaassa, ei organisaation suoritteissa.
- Luvut 8.1.2 ja 10.1 Miten liittyvät toisiinsa? Tilannekuva ja seuranta, asiat voisi kiinnittää yhteen ja samalla miettiä ”ajallista” järjestystä. Edistäminen lienee ensimmäinen asia, sitten tiedon kokoaminen (toimenpiteet, arviointikriteerit, seuranta) ja analysointi.
- Luku 9 Strateginen suunnitelma – kuuluisiko olla suunnitelman alkupuolella?
- Asiakasohjaus ja palveluohjaus, luku 11 – sekava. Mitkä ovat oleelliset erot näissä ohjauksissa?
- Tavallista kansalaista helpottaisi, jos sote-palvelut näkyisivät tässäkin dokumentissa saman otsakkeen alla. Sote-palvelut jakautuvat esim. ikärakenteen mukaisesti eri palveluihin, mutta nyt kokonaisuus on hajallaan ja tämä aiheuttaa myös eritasoista kuvausta palveluiden järjestämisestä. Lisäksi tässäkin voisi pohtia ohjauksellista näkökulmaa järjestyksen kautta – sote-keskuspalvelut tulee aika myöhään kaikkien muiden palvelukuvausten jälkeen. Sote-keskuksen tulisi kuitenkin olla se seuraava linkki matalankynnyksen ja avopalveluiden jälkeen.