Siirry sisältöön

Vapaamuotoisia huomioita ja ideoita

Puhekupla 34
Keskustelu | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Keskustelu on päättynyt

Ruusuja ja risuja sekä vapaita ajatuksia ja pohdintoja suunnitelman jatkotyöstämiseen.

Perustiedot

Päättynyt: 23.2.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Huomioita koottuna vanhuspalveluja järjestävän/toteuttavan näkökulmasta katsottuna

Profiilikuvan paikka

@antilasa
21. helmikuuta 2018 kello 10.55.08

Huomioita järjestäytymissuunnitelmasta kerättynä:
Yleiset tavoitteet
- peukutetaan osallisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja oikea-aikaisuutta. laadukasta palveluntuotantoa.
- mietitään niiden asiakkaiden palvelujen turvaamista, jotka eivät itse kykyne
Tuotannon järjestäminen:
- peukutetaan eri vaihtoehtojen lisäystä, henkilökohtaista budjetointia, tuotannon ja järjestämisen eriyttämistä
- mietitään maakunnan asukkaiden yhdenvertaisuutta palvelujen valinnassa
Integraation varmistaminen:
- peukutaan keskitettyä yhteistä 24/7 yleistä palveluohjaus/neuvontaa
- mietitään asiakasvastaavien sijoittumista: asiakasvastaava pitäisi olla palvelujen myöntämisen puolella, jossa tehdään päätökset (kriteerit, tasapuolisuus). Tuotantopuolella tarvitaan myös `kopin ottaja`/koordinoija eli pitäisikö nämä erottaa? Koskee varsinkin paljon palveluja käyttäviä
Palveluverkon määrittely:
Yhteistyö ja edunvalvonta:
- peukutetaan järjestöjen ja yhteisöjen laajempaa hyödyntämistä
Ohjaukselliset tehtävät:
- peukutetaan sote-keskusten sosiaaliohjauksen/palveluohjauksen kehittämistä
Rahoitus, avustukset, hanketoiminta:
Omaishoidon tuki
- mietitään sisältyykö omaishoidon tukeen apuvälineet, terveydenhuollon palvelut (pois lukien hyvinvointi ja terveystarkastukset), omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen myös esim. lähihoitajien käynneillä
Järjestettävät palvelut:
Ikäihmisten ennaltaehkäisevät palvelut
- mietitään hyvinvointia tukevien kotikäyntien toteutuminen käytännössä?
- mietitään miten avoimen päiväkeskuksen toiminta turvataan?
- peukutetaan ikäneuvolaa, mutta mietityttää kenen vastuulla toteuttaa käytännössä, voiko olla eri malleja?
- mietitään, missä muistiasiakkaiden tukipalvelut järjestetään?
Kotihoito
- peukutetaan eri vaihtoehtoja maakunnan alueella
- mietitään missä kuntouttava arviointijakso tuotetaan?
- mietitään osaamisen lisäämisen vaadetta - vaativaa työtä entistä monisairaampien kanssa tehtävää työtä!
- peukutetaan henkilökohtaista budjetointia
Perhehoito
- peukutetaan perhehoitoa
- mietitään pitkäaikaisen perhehoidon mahdollistaminen ikäihmisten osalta asumisen ratkaisuna niille, jotka eivät täytä ympärivuorokautisen asumisen kriteereitä, mutta tarvitsevat paljon palveluita eikä ole läheisiä (mm. turvattomuus!). Tarvitaan lisää!
Ympärivuorokautinen hoito
- peukutetaan elämän loppuun saakka hoitoa
- mietitään osaamisen varmistamista, jotta elämän loppuun saakka asuminen onnistuu
- peukutetaan eri vaihtoehtoja
Kotisairaala
- peukutetaan kotisairaalaa huom! palvelukuvauksessa puhutaan kotisairaanhoidosta, pitäisi olla kotisairaala, kotisairaanhoito on osa kotihoitoa :)
Kotikuntoutus ikäihmisille
- peukutetaan että on nostettu omaksi
- mietitään erottelua kotikuntoutus/kotihoidon kotikuntoutus. Toteuttamistapaa: pitäisikö kotihoiodn kotikuntoutus olla osa kotihoidon palvelua. Mikäli kuuluvat asiakassetelipalveluun, niin vaarana voi olla, että terapeutit ovat `vierailevia tähtiä`, eivätkä osa kotihoitoa. Eroteltava lääkinnällinen kuntoutus/avoterapia/ kotihoidon kotikuntoutus
Geriatrinen kuntoutus
- peukutetaan muistipotilaiden yhtenäistä diagnosointikäytäntöä - liikkuvat palvelut olisi tärkeää!
- mietitään, miten käytännössä sote-keskusten osalta onnistutaan muistipotilaiden osalta saamaan tasalaatuista palvelua
Yleistä:
- iso ja haastava työ!
- mietitään mihin kuuluu rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen koordinointi, myöntäminen, järjestäminen?Poistuva ryhmä, mutta vielä ajankohtainen ja tärkeä
- mietitään henkilöstön kouluttaminen uudenlaiseen ajatteluun uudessa ympäristössä vaativaa ja välttämätöntä
- vaatii kaikilta uutta ajattelua (kuntalaiset, päättäjät, virkamiehet, palvelun tuottajat, työntekijät,) - yleistä keskustelua, tiedottamista, monipuolista pohdintaa eri foorumeissa