Siirry sisältöön

Vapaamuotoisia huomioita ja ideoita

Puhekupla 34
Keskustelu | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Keskustelu on päättynyt

Ruusuja ja risuja sekä vapaita ajatuksia ja pohdintoja suunnitelman jatkotyöstämiseen.

Perustiedot

Päättynyt: 23.2.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Sijoitettujen lasten koulunkäynnin ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tuki

Profiilikuvan paikka

Pesäpuu ry.
21. helmikuuta 2018 kello 14.07.38

Sijoitettujen lasten koulunkäynnin ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tuki

Sijaishuollon sosiaalityön tehtävänä on turvata lasten oikeuksien toteutuminen koulussa. Sijaishuollon systeemisessä toimintatavassa, Sisukas-mallissa, konsultoiva maakunnallinen erityisasiantuntijatiimi (erityisopettaja, psykologi, sosiaalityöntekijä) työskentelee koulun, kodin, sijaishuollon ja lastenpsykiatrian yhdyspinnoilla.

Maakunnan alueella liikkuva Sisukas-tiimi edistää lasten osallisuutta, tiedonkulkua, yhteistyötä sekä vahvistaa verkoston osaamista sijoitettujen lasten erityiskysymyksissä. Sijoituspaikan, koulun tai sosiaalityöntekijän vaihtuessa toimintatapa takaa jatkuvuuden lapsen koulupolulle. Tiimi kokoaa dialogiin sijoitetun lapsen lähiverkoston, kirkastaa roolit ja tekee monialaisen arvioinnin kartoittaen lapsilähtöisesti sijoitettujen alakouluikäisten lasten vahvuudet ja tuen tarpeet. Kartoitus tehdään luotettavin testimenetelmin.

Kartoituksen pohjalta lapselle laaditaan yhteistyössä oppimissuunnitelma, joka kattaa paitsi oppimisen tuen myös psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisen. Tiimi varmistaa ja seuraa, että lapsen tarvitsemat yksilölliset tukitoimet toteutuvat lapsen koulussa ja oppilashuollossa. Se konsultoi tarvittaessa lähiverkostoa ja koordinoi yhteistyötä lastenpsykiatrian ja perheneuvolan kanssa. Kaksivuotisen intervention jälkeen kartoitus uusitaan edistyksen seuraamiseksi ja jatkotoimien suunnittelua varten. Seuranta jatkuu nivelvaiheen yli yläkoulun loppuun saakka, seurantatapaamisia on kuitenkin harvemmin. Näin tuetaan lapsen kiinnittymistä kouluun.

Koulunkäynnin sujuminen on tutkitusti tärkein suojaava tekijä sijoitettujen lasten elämässä. Systemaattinen koulunkäynnin tuki ja seuranta takaa sijoitetuille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen ja vahvuuksiensa hyödyntämiseen. Muutoksia ja menetyksiä kokeneiden lasten oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat tutkitusti ja riskit alisuoriutumiseen, syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen vähenevät.

Lisätietoja Sisukas-mallista ja maksuttomat materiaalit: www.sijoitettulapsikoulussa.fi

yst.terveisin
Christine Välivaara
Kehittämispäällikkö
PESÄPUU ry, valtakunnallinen lastensuojelujärjestö
www.pesapuu.fi
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä
+358 40 775 5700
christine.valivaara@pesapuu.fi
www.sijoitettulapsikoulussa.fi